Đảng ủy xã Hòa Tiến tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023

Chiều ngày 09 tháng 01 năm 2023, tại Hội trường UBND xã Hòa Tiến, Đảng ủy xã Hòa Tiến tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023.

          Đến dự hội nghị có các đồng chí Đại diện cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy Hòa Vang; đồng chí Trần Đình Nhơn, HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hòa Tiến; đồng chí Đặng Quang Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tâm, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XIV (nhiệm kỳ 2020-2025), các đồng chí trưởng các ban, ngành, đoàn thể ở xã; các đồng chí Cấp ủy các chi bộ trực thuộc và các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Trong năm 2022, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, song được sự quan tâm, lãnh đạo của Huyện, sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ. Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Ban Thường vụ Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo công tác Xây dựng Đảng đạt được nhiều kết quả quan trọng; phương thức lãnh đạo của cấp ủy tiếp tục đổi mới, lãnh đạo có trọng tâm, trọng điểm, tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế của năm 2021 và kịp thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh. Lãnh đạo thành công Đại hội chi bộ trực thuộc và bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025; tiếp tục tập trung quán triệt triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIV; Nghị quyết 07-NQ/TU của Thành ủy về xây dựng phát triển Hòa Vang. Công tác chính trị tư tưởng được đẩy mạnh, công tác tuyên truyền có nhiều đổi mới thích ứng nhanh tình hình dịch bệnh, định hướng kịp thời những thông tin dư luận, góp phần ổn định tư tưởng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên ngày càng nâng lên. Đội ngũ cán bộ được củng cố, kiện toàn đảm bảo vai trò lãnh đạo toàn diện trên các lĩnh vực. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, kỷ luật, kỷ cương trong Đảng thực hiện nghiêm túc. Công tác dân vận có nhiều đổi mới; quy chế dân chủ được đảm bảo, lực lượng cốt cán thường xuyên được củng cố, kiện toàn. Hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể chính trị-xã hội từ xã đến thôn có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là công tác giám sát, phản biện xã hội, tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận các tầng lớp nhân dân trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là công tác phòng, chống dịch.

Tại Hội nghị, Ban chấp hành Đảng bộ xã đã khen thưởng cho 04 chi bộ và 101 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022. Đồng thời, khen thưởng các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng cho 11 tập thể và 03 nhân.

(Trâm Nguyễn, Văn hóa – Thông tin xã Hòa Tiến)

 

Các tin khác