Xã Hòa Tiến tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020
Đăng ngày 15-06-2020 03:09

Sáng ngày 12/6/2020, tại nhà văn hóa xã, UBND xã Hòa Tiến tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến xã Hòa Tiến lần thứ I năm 2020.

Trong 5 năm qua, Phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng của xã đã có bước chuyển biến tích cực. Hằng năm, đã phát động phong trào trong toàn xã nhiều phong trào thi đua, nội dung sát thực với tình hình của địa phương, được sự hưởng ứng tích cực của các đơn vị, tổ chức ban ngành và các tầng lớp nhân dân, công tác khen thưởng dần đi vào nề nếp phát huy hiệu quả đề ra.

                              Đồng chí: Ngô Ngọc Trúc – PBT Chủ tịch UBND xã - Phát biểu khai mạc hội nghị

Đồng chí Ngô Ngọc Trúc – PBT Chủ tịch UBND xã - Phát biểu bế mạc và phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 nhấn mạnh: “Để phong trào thi đua yêu nước năm 2020 và những năm tiếp theo trở thành động lực mạnh mẽ trong xây dựng và phát triển, Tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về thi đua, khen thưởng tới mọi tầng lớp nhân dân, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của chủ thể tham gia thi đua. Trong công tác tôn vinh khen thưởng luôn phải bảo đảm tính chính xác, công bằng, kịp thời. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho việc nghiên cứu, tra cứu và tăng cường quản lý Nhà nước về thi đua khen thưởng. Nâng cao vai trò, trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các đoàn thể chính trị tổ chức thực hiện tốt, chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua, tạo động lực phát triển mạnh mẽ, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”.

Tại hội nghị, Đã khen thưởng cho 9 tập thể và 46 cá nhân điển hình tiêu biểu  vì đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2015 - 2020.