Hoà Tiến hoàn thành tốt công tác bầu cử Trưởng thôn nhiệm kì 2020-2022
Đăng ngày 25-05-2020 07:44

Ngày 24 tháng 5 năm 2020, UBND xã Hoà Tiến đã triển khai kế hoạch tổ chức công tác bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2020-2022 cho 12 thôn. Công tác bầu cử thực hiện theo đúng quy trình cuộc bầu cử. Các ban, ngành, đoàn thể đã phối hợp với các thôn thực hiện tốt công tác bầu cử theo đúng quy định. 
Có thể khẳng định cuộc bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2020-2022  đã diễn ra đúng Luật, an toàn, tiết kiệm, thành công và thực sự là ngày hội của toàn dân trên địa bàn xã./

Dưới đây là hình ảnh bầu cử tại 12 thôn.