Hòa Tiến họp triển khai dự thảo kế hoạch NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025
Đăng ngày 30-03-2020 01:39

          Chiều ngày 25/3/2020, tại phòng họp số 1, BQL xây dựng  Nông Thôn Mới xã Hòa Tiến tổ chức họp thống nhất các nội dung danh mục NTM giai đoạn 2021-2025.

          Tại cuộc họp đã triển khai thảo luận đề xuất các hạng mục trong kế hoạch thực hiện xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020 và Kế hoạch triển khai thực hiện CTMTQGXDNTM giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn xã Hòa Tiến.

          Theo như kết luận cuộc họp, các đồng chí phụ trách từng tiêu chí sẽ góp ý vào các danh mục theo kế hoạch chậm nhất vào sáng ngày 30/3/2020, tiến hành xây dựng kế hoạch thực hiện tiêu chí của mình hoàn thành trong thời gian đến để Hòa Tiến hoàn thành xã đạt chuẩn nâng cao trong năm 2020 và những năm tiếp theo./.

                    Đ/c Ngô Ngọc Trúc - Chủ tịch UBND xã - Trường ban QL xây dựng NTM  kết luận cuộc họp