Đảng ủy xã Hòa Tiến tổ chức Hội nghị Ban chấp hành mở rộng quý I năm 2018.
Đăng ngày 09-08-2018 07:17

Sáng ngày 23/3/2018, tại phòng họp số 1, BTV Đảng ủy xã Hòa Tiến đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành mở rộng quý I năm 2018 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2018 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong BCH Đảng bộ xã khóa XIII nhiệm kỳ 2015-2020. Các đồng chí trưởng các ban ngành đoàn thể xã. Chủ trì hội nghị: Đồng chí Trần Đình Nhơn –HUV Bí thư Đảng ủy.


Hội nghị đã thông qua báo các kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I và phương hướng nhiệm vụ quý II trong năm 2018. Tại hội nghị, đặc biệt chú trọng vào phần thảo luận, các đồng chí trên tinh thần thẳng thắn, dân chủ đã nêu ra những khó khăn, vướng mắc từ đó đề xuất các kiến nghị, giải pháp nhằm giải quyết vấn đề.
Kết luận tại hội nghị Đ/c Trần Đình Nhơn - chủ trì hội nghị nhấn mạnh: Trên cơ sở đã thảo luận tại hội nghị, UBND xã cần phải bám sát vào các nhiệm vụ trọng tâm của Huyện giao từ đó cụ thể hóa ở địa phương. Các nội dung như: chủ đề công tác năm, xây dựng Nông Thôn Mới, Thôn kiểu mẫu, công tác giải phóng bàn giao mặt bằng…Trước mắt, tiếp tục vận động 7 hộ tại chợ Lệ Trạch để bàn giao mặt bằng, làm việc với HTX 2, văn phòng chuẩn bị hồ sơ minh chứng cho việc xét công nhận lại Nông Thôn Mới trong năm 2018, tăng cường thu ngân sách nhà nước trong quý II/2018. Mặt trận các hội đoàn thể tiếp tục theo dõi kiểm tra việc thực hiện các mô hình và đánh giá kết quả thực hiện. Tăng cường công tác tuyên truyền chủ đề công tác năm 2018 của Huyện ủy đến các hội viên và nhân dân được biết. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện nghị quyết 03-NQ/TU của BTV Thành ủy Đà Nẵng về “Phương hướng nhiệm vụ xây dựng phát triển huyện Hòa Vang đến năm 2020 và những năm tiếp theo”; Chủ đề công tác năm 2018 của Huyện ủy “Năm nông nghiệp, kỷ cương hành chính và đẩy mạnh thu hút đầu tư” gắn với việc thực hiện các Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị(Khóa XII), chỉ thị 29-CT/TU,  chỉ thị 43-CT/TU của Thành ủy Đà Nẵng về “5 xây, 3 chống” và “Năm văn hóa văn minh đô thị”.
Một số hình ảnh tại buổi Hội Nghị

Các tin khác