Đảng ủy xã Hòa Tiến tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21-01-2019 của Ban chấp hành Trung ương Đảng
Đăng ngày 27-03-2019 07:30

        Sáng ngày 22 tháng 3 năm 2019, Đảng ủy xã Hòa Tiến tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21-01-2019 của Ban chấp hành Trung ương Đảng “về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng”; Chỉ thị số 43-CT/HU ngày 26-02-2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “kết nạp đảng viên lớp Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Bác (19.5.1890-19.5.2020)”; Kế hoạch số 124-KH/HU ngày 01-3-2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc sơ kết 01 năm thực hiện đợt sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); quy định 179-QĐ/TW ngày 25-02-2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ” và các Kế hoạch thực hiện của Ban Thường vụ Đảng ủy.

       Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Trần Đình Nhơn Đảng ủy xã đề nghị các chi bộ trực thuộc nghiêm túc quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương,thành phố, huyện. Đồng thời chủ động xây dựng chương trình kế hoạch hành động cụ thể, rõ ràng, có lộ trình cụ thể thực hiện từng nhiệm vụ gắn với nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của từng chi bộ./.

Các tin khác