Đảng ủy xã Hòa Tiến tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình nhiệm vụ năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019
Đăng ngày 18-01-2019 08:42

      Sáng ngày 17/01, tại hội trường nhà văn hóa xã, Đảng bộ xã Hòa Tiến đã tổ chức hội nghị tổng kết năm 2018 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019.
      Dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, đồng thời có sự lãnh đạo điều hành có trọng tâm của BCH Đảng Bộ xã Hòa Tiến, nhìn chung trong công tác xây dựng đảng năm 2018  được cấp ủy từ xã đến thôn tập trung thực hiện có hiệu qủa trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Công tác tư tưởng chính trị đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ có trọng tâm trọng điểm, các chủ trương chính sách được triển khai kịp thời đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, công tác tuyên truyền đã bám sát địa bàn, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, góp phần ổn định tư tưởng.Công tác xây dựng tổ chức đảng có nhiều nỗ lực, phong cách lãnh đạo, phương pháp làm việc của cấp ủy từng bước được đổi mới, chất lượng đội ngũ cán bộ được nâng lên, công tác luân chuyển bố trí cán bộ có nhiều bước đột phá nhất là luân chuyển, bố trí đề bạt cán bộ trẻ cán bộ nữ, hệ thống chính trị được củng cố, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng nâng lên. Công tác kiểm tra giám sát được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, quan kiểm tra đã phát hiện, uốn nắn kịp thời những dấu hiệu sai phạm. góp phần giữ gìn, nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong Đảng. Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Trần Đình Nhơn – HUV Bí Thư Đảng ủy xã nhấn mạnh đề nghị các chi bộ tiếp tục quan tâm chú trọng thực hiện một số mục tiêu chính sau:
       Thứ nhất, đối với việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: Các chi bộ khẩn trương triển khai KH công tác năm 2019; huy động mọi nguồn lực triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế  hoạch năm; phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển KTXH. 
      Thứ hai, tập trung lãnh đạo công tác xây dựng Đảng: Duy trì kết quả đã đạt được, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Ban thường vụ, ban chấp hành Đảng bộ theo hướng gắn rõ trách nhiệm của cá nhân trong việc thực hiện nghị quyết;  Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị tư tưởng, tổ chức học tập quán triệt các nghị quyết của đảng; Xây dựng và ban hành các nghị quyết chuyên đề sát với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, gắn với chương trình, kế hoạch công tác đảng trong từng thời kỳ, có kiểm tra, đánh giá kết quả cụ thể; Rà soát đánh giá kết quả các chỉ tiêu đại hội giữa nhiệm kỳ của Đảng bộ gắn với sơ kết các chương trình công tác; Chỉ đạo chi bộ đổi mới nội dung hình thức trong sinh hoạt chi bộ đảm bảo hiệu quả, chất lượng. Tham mưu các giải pháp giải quyết những vấn đề khó, vướng mắc; Triển khai kế hoạch kiểm tra và hướng dẫn các chi bộ làm tốt công tác tự kiểm tra, giám sát 
       Thứ ba, lãnh đạo hoạt động các đoàn thể: Lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các đoàn thể, trong đó trực tiếp chỉ đạo việc xây dựng các giải pháp thiết thực để vận động tập hợp nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, nhất là tạo chuyển biến tích cực trong việc vận động nhân dân tham gia sinh hoạt. Đối mới hình thức nội dung hoạt động theo hướng sát khu dân cư, lắng nghe và kiến nghị giải quyết kịp thời những bức xúc của nhân dân.Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục phát huy có hiệu quả vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và tiếp tục thực hiện dân chủ ở cơ sở.
      Cũng tại hội nghị, Đảng ủy xã đã biểu dương khen thưởng 4 chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu và 85 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018./.

Một số hình ảnh tại buổi Hội nghị:


Các tin khác