Đảng ủy xã Hòa Tiến tổ chức Hội nghị triển khai các Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) và thông tin thời sự quý IV năm 2018
Đăng ngày 05-11-2018 14:59

      Sáng ngày 3/11/2018, tại hội trường nhà văn hóa xã Hòa Tiến, Đảng ủy xã Hòa Tiến đã tổ chức hội nghị triển khai các kế hoạch nhằm thực hiện các Nghị quyết  Trung ương 7 khóa XII và thông tin thời sự quý IV năm 2018. Báo cáo viên là đồng chí Lê Văn Toàn – Nguyên báo cáo viên thành ủy, Nguyên Bí thư Huyện ủy Hòa Vang.
     Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các nội dung về chuyên đề: chiến tranh thương mại Mỹ-Trung và tình hình thời sự trong nước trong thời gian qua, các kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW về "Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động”; Nghị quyết số 28-NQ/TW về "Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”

 

       Hội nghị triển khai các kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng để cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết Trung ương bảy; từ đó thảo luận, thống nhất hành động thực hiện kế hoạch Nghị quyết Hội nghị Trung ương và làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên, các tầng lớp cán bộ viên chức đảng viên trong toàn Đảng bộ; nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tạo sự đồng thuận quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 đề ra.

Các tin khác