Thông tin liên hệ
Đăng ngày 26-07-2018 07:59

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HÒA TIẾN

Địa chỉ: Đường ĐT 605, thôn Dương Sơn, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.

Số điện thoại: 0905.707.696

Cơ quan: (+84.236).3.846.176

Email: ubndhoatien@danang.gov.vn