global html

                          

Tin tức - Sự kiện

Nông thôn mới

Cải cách hành chính

Hồ Chí Minh

Triển khai tháng hành động cao điểm thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2016”

Thứ ba - 03/01/2017 20:16
      ỦY BAN NHÂN DÂN                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          XÃ HÒA TIẾN                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
       
   
     
 
 
     Số:      /KH-UBND                               Hòa Tiến, ngày    tháng  9 năm 2016
 
                                                        KẾ HOẠCH
                              Triển khai tháng hành động cao điểm thực hiện
                                       “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2016”
 
   

          Thực hiện Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2016 của UBND huyện Hòa Vang về triển khai tháng hành động cao điểm thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2016”. UBND xã Hòa Tiến xây dựng Kế hoạch cụ thể như sau:
          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
          - Huy động sự tham gia của hệ thống chính trị xã, các cơ quan, đơn vị, các tổ chức xã hội và toàn thể người dân vào các hoạt động và nội dung của tháng cao điểm thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị”.
          - Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của cán bộ và nhân dân xã Hòa Tiến về thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị; tập trung toàn lực để xử lý những tồn tại, vướng mắc trên các lĩnh vực trong thời gian vừa qua; hoàn thành mục tiêu thực hiện “năm văn hóa, văn minh đô thị 2016”.
          II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA BÀN THỰC HIỆN
          1. Thời gian: Từ ngày 1/09/2016 đến ngày 30/09/2016
          2. Địa bàn: Trên toàn địa bàn xã (tập trung tuyến DT605).
          III. NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
1.     Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục
- Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2016” dưới nhiều hình thức phong phú và đa dạng; trong đó tập trung tuyên truyền về tháng ra quân cao điểm thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2016”.
- Mở chiến dịch tuyên truyền cao điểm về văn hóa, văn minh đô thị: Vận động nhân dân tuân thủ các quy định về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và tham gia tích cực trong việc chống 03 hành vi: quảng cáo, rao vặt sai quy định; lang thang xin ăn, xin ăn biến tướng; đeo bám khách du lịch; buôn bán hàng lậu, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.
2. Nhóm nhiệm vụ trọng tâm về quản lý đô thị
a) Về đảm bảo trật tự an toàn xã hội
- Tổ chức phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, không để xảy ra tội phạm giết người; tăng cường công tác phòng, chống, kiểm soát tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn xã.
- Mở các đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm, trong đó, tập trung trọng điểm đối với các hành vi: cướp giật, trộm cắp, cờ bạc, hút chích ma túy, mại dâm, mê tín dị đoan, gây rối loạn trật tự công cộng,…
- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự như quán karaoke, nhà nghỉ, dịch vụ cầm đồ….kiểm tra tạm trú, lưu trú, hạn chế những sơ hở thiếu sót để các đối tượng lợi dụng hoạt động tội phạm.
b) Trật tự an toàn giao thông
- Huy động lực lượng tổ chức ra quân tiếp tục thực hiện tháng cao điểm nhằm đảm bảo trật tự ATGT, trật tự đô thị trên địa bàn xã; tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, chạy quá tốc độ quy định; đi ngược chiều, vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, chở quá tải,..
- Đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước các cổng trường học.
c) Trật tự mỹ quan đô thị
- Tăng cường quản lý trật tự vỉa hè các tuyến đường trọng điểm trên địa bàn xã, tập trung tuyến DT605, xử lý triệt để việc lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường và các điểm chợ cóc, chợ tự phát gây ảnh hưởng đến ATGT và mỹ quan đô thị, tránh tình trạng tái diễn.
- Vận động nhân dân chỉnh trang, giữ gìn cảnh quan mặt tiền trước nhà, vỉa hè, lòng lề đường, nhân dân trong toàn xã có trách nhiệm phối hợp với chính quyền để xây dựng và bảo vệ mỹ quan chung.
d) Giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường
- Tăng cường kiểm tra, giải quyết kịp thời các điểm nóng về môi trường xảy ra trên địa bàn.
- Vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, đổ rác đúng nơi và thời gian quy định, không vứt rác ra vỉa hè, lòng đường. Phối hợp với Xí nghiệp môi trường huyện thu gom rác thải đúng định kì tránh tình trạng tồn đọng rác thải sinh hoạt, gây ô nhiễm môi trường.
- Tiếp tục duy trì ra quân thực hiện phong trào ngày “Chủ nhật xanh-sạch-đẹp” trên địa bàn 12 thôn; nhân rộng mô hình “thôn không rác”, “đoạn đường xanh-sạch-đẹp”,…
3. Nhóm nhiệm vụ trọng tâm về hành vi, nếp sống
a) Xử lý quảng cáo, rao vặt sai quy định gây mất mỹ quan đô thị
- Đồng loạt ra quân tháo gỡ toàn bộ mẫu quảng cáo rao vặt còn tồn đọng và dán mới trên địa bàn. Phát huy và sử dụng có hiệu quả các bảng quảng cáo rao vặt công cộng đã được bố trí trên địa bàn.
- Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm về quảng cáo rao vặt và thu thập các số điện thoại trong biển quảng cáo gửi về huyện để đề xuất chặn liên lạc hai chiều.
b) Xử lý tình trạng lang thang xin ăn, xin ăn biến tướng
Tập trung kiểm tra, xử lý tình trạng người dẫn dắt trẻ em, người khuyết tật hoặc mang theo trẻ em, người khuyết tật để xin ăn, bán hàng rong đeo bám chèo kéo khách trên địa bàn xã; thực hiện trọng điểm tại các chợ, tuyến đường chính, khu vực trọng điểm.
c) Xử lý nghiêm các đối tượng chèo kéo khách đi lại trên địa bàn
Kịp thời phát hiện hiện tượng chèo kéo khách du lịch để phối hợp xử lý.
d) Buôn bán hàng lậu, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng
- Tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất , kinh doanh hàng hóa; phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các quy định về giá như: đăng ký, kê khai giá, việc thực hiện niêm yết và bán theo giá niêm yết, chú trọng kiểm tra chất lượng các mặt hàng dư luận xã hội quan tâm và Nhà nước đang tăng cường quản lý về chất lượng và bình ổn giá.
4. Nhóm nhiệm vụ trọng tâm về văn hóa
- Tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh nông thôn mới, thực hiện văn minh trong giao tiếp, ứng xử. Tiếp tục tuyên truyền Bộ quy tắc ứng xử trong cộng đồng dân cư tại các thôn. Tuyên truyền vận động nhân dân hạn chế đốt, rải vàng mã trong các hoạt động tín ngưỡng và không rải vàng mã trên đường đưa tang.
- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng 71 năm ngày Cách mạng tháng tám và ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Văn hóa – Thông tin
- Cơ quan Thường trực “Năm văn hóa, văn minh đô thị” chịu trách nhiệm
đôn đốc, theo dõi các ban, ngành đoàn thể và BND 12 thôn trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Kế hoạch này, trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc kịp thời báo cáo Lãnh đạo UBND xã để chỉ đạo, xử lý kịp thời.
- Phối hợp với Đài truyền thanh xã và BND 12 thôn đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị” và thực hiện các nội dung trong nhóm nhiệm vụ trọng tâm về văn hóa.
2. Công an xã
Phối hợp với lực lượng Đội xung kích tổ chức ra quân thực hiện các nội dung về đảm bảo trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông, đồng thời phối hợp với Tổ liên ngành tổ chức kiểm tra tình trạng buôn bán hàng lậu, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.
3. Địa chính – Xây dựng
Chủ trì phối hợp với ngành liên quan và BND 12 thôn tổ chức triển khai thực hiện các nội dung về giữ gìn vệ sinh môi trường. Duy trì hàng tuần ngày chủ nhật “xanh- sạch – đẹp”, xử lý dứt điểm các điểm nóng về môi trường nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn xã.
4. Lao động thương binh và xã hội
Chủ trì phối hợp với cán bộ Trẻ em tổ chức triển khai thực hiện các nội dung về xử lý tình trạng dẫn dắt trẻ em lang thang xin ăn, xin ăn biến tướng tại khu vực chợ Lệ Trạch. Không để xảy ra tình trạng người lang thang xin ăn, xin ăn biến tướng trên địa bàn.
5. Các thành viên Tổ liên ngành
Theo sự phân công đứng điểm từ đầu năm, tăng cường kiểm tra, giám sát, theo dõi, đôn đốc thôn mình đứng điểm tập trung triển khai quyết liệt để thực hiện tháng hành động cao điểm “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2016”. Hàng tuần giám sát và phản ánh thông tin bằng hình ảnh về cho Lãnh đạo UBND xã theo dõi và chỉ đạo giải quyết.
 
 
6. Đề nghị UBMTTQVN, các hội đoàn thể
Tập trung vận động tuyên truyền hội viên, đoàn viên, học sinh và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện tốt “Năm văn hóa, văn minh đô thị”, cao điểm tháng 9, tập trung tuyến đường DT605. Thực hiện tốt nhiệm vụ đột phá đơn vị mình đã đăng ký xây dựng.
7. Ban nhân dân 12 thôn
- Căn cứ tình hình thực tế tại thôn để triển khai thực hiện và tổ chức ra quân “tháng hành động cao điểm năm văn hóa, văn minh đô thị 2016”.
- Huy động tối đa lực lượng và phương tiện thực hiện quyết liệt các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường và phối hợp Tổ liên ngành xã kiểm tra, xử lý quyết liệt đối với 04 nhóm hành vị không phù hợp với nếp sống văn minh đô thị.
V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO
Kết thúc tháng cao điểm, các ban, ngành, đoàn thể, BND 12 thôn và cán bộ đứng điểm báo cáo kết quả thực hiện về Ban Văn hóa – Thông tin xã để tổng hợp báo cáo Phòng Văn hóa – Thông tin huyện. Thời gian báo cáo gửi trước 14h00 ngày 30/9/2016.
Trên đây là kế hoạch tháng hành động cao điểm thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2016” trên địa bàn xã Hòa Tiến. Vậy UBND xã kính gửi UBND huyện và cơ quan chuyên môn huyện được biết theo dõi và chỉ đạo./.
 
Nơi nhận:                                                                          KT. CHỦ TỊCH
- UBND huyện;                                                                 PHÓ CHỦ TỊCH
- Phòng VHTT huyện;                                                            (đã ký)
- Tổ 43 huyện;
- VP Đảng ủy xã (biết);
- Mặt trận, các hội đoàn thể;
- Các ban, ngành liên quan;
- Ban nhân dân 12 thôn;
- Lưu: VT, VP(K.Hoa).                                                                     
                                                                                          Nguyễn Thị Vân                                                
 
 

Nguồn tin: Văn phòng

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Danh sách video

Lịch công tác

Giới thiệu

BỘ MÁY TỔ CHỨC XÃ HÒA TIẾN

SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC XÃ HÒA TIẾN

Địa chỉ: ĐT 605 - Dương Sơn - Hòa Tiến - Hòa Vang - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3846176
Chịu Trách nhiệm chính: Ngô Ngọc Trúc - Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến
Điện thoại liên hệ: 0935155097