global html

                          

Tin tức - Sự kiện

Nông thôn mới

Cải cách hành chính

Hồ Chí Minh

Kế hoạch Thực hiện chương trình “Thành phố 4 an” trên địa bàn xã Hòa Tiến

Thứ ba - 14/11/2017 03:10
ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     
XÃ HÒA TIẾN                                   Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
 Số:      /KH-UBND                       Hòa Tiến, ngày       tháng     năm 2017
                                   KẾ HOẠCH
Thực hiện chương trình “Thành phố 4 an” trên địa bàn xã Hòa Tiến
 
Căn cứ Quyết định số 2526-QĐ/TU ngày 20 tháng 11 năm 2016 của Ban Thường vụ thành ủy Đà Nẵng về thực hiện Chương trình “Thành phố 4 an” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Quyết định số 377/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Chủ tịch UBND huyện Hòa vang vè việc ban hành các Kế hoạch thực hiện Chương  trình “Thành phố 4 an” trên địa bàn huyện Hòa Vang năm 2017. UBND xã Hòa Tiến ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình 4 an cụ thể như sau:
I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
- Cân đối các nguồn lực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, xây dựng quê hương Hòa Tiến giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại.
- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về công tác phòng ngừa và đấu tranh đẩy lùi tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự (ANTT), đảm bảo an toàn giao thông (ATGT), vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP), tiếp tục nâng cao chất lượng an sinh xã hội (ASXH).
2. Các mục tiêu cụ thể
a) Lĩnh vực ANTT
- Giữ vững ổn định chính trị, không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập, tổ chức phản động trên địa bàn; không để xảy ra khủng bố, bạo loạn, gây rối về an ninh, trật tự.
- Làm tốt công tác phòng ngừa, kiểm soát, giảm tội phạm, tiến tới đẩy lùi các loại tội phạm, nhất là tội phạm về cướp giật, trộm cắp tài sản, tội phạm cố ý gây thương tích, tội phạm về ma tuý; không để hình thành các băng nhóm tội phạm theo kiểu “xã hội đen”, không để tội phạm lộng hành.
- Làm tốt công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép các chất ma túy trong cộng đồng. 
- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
- Xây dựng lực lượng dân quân, dân phòng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ.
b) Lĩnh vực ATGT
- Nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông, làm giảm mạnh các loại vi phạm về ATGT (như lạng lách, đánh võng, đi sai làn đường, vượt quá tốc độ cho phép, quá tải, vượt đèn đỏ...).
- Phấn đấu hạn chế thấp nhất việc để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài.
c). Lĩnh vực ATTP
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến để 100% người quản lý, người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống có kiến thức và thực hành đúng các quy định về ATTP.
- Có biện pháp để 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, chợ phải cam kết và thực hiện các quy định về bảo đảm ATTP.
- Tăng cường năng lực của hệ thống quản lý ATTP; 100% cán bộ làm công tác ATTP cấp xã được cập nhật kiến thức quản lý, chuyên môn kỹ thuật về ATTP.
- Xây dựng và phát triển các vùng nguyên liệu sản xuất nông sản thực phẩm an toàn; thúc đẩy áp dụng rộng rãi mô hình VietGap, các mô hình sản xuất an toàn khác.
- Kiểm soát chặt chẽ hàng hóa lưu thông, phân phối trên địa bàn xã; ngăn chặn việc kinh doanh thực phẩm giả, thực phẩm nhập lậu, gian lận thương mại; kiểm soát kinh doanh phụ gia thực phẩm, hóa chất bảo vệ thực phẩm, các vật tư nông nghiệp.
- Tăng cường phòng, chống ngộ độc thực phẩm, hạn chế các bệnh truyền qua thực phẩm xảy ra trên địa bàn; không để xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm cấp tính từ 30 người mắc trở lên được ghi nhận; giảm số vụ ngộ độc thực phẩm nhỏ lẻ;
d) Lĩnh vực An sinh xã hội
- Tạo môi trường thuận lợi cho người trong độ tuổi lao động có nhu cầu làm việc có việc làm ổn định và khởi nghiệp; tăng vị trí việc làm mới bình quân hằng năm 4-5% và đến cuối năm 2020, hạ tỷ lệ thất nghiệp xuống dưới 3%.
- Nâng cao chất lượng cuộc sống cho gia đình chính sách, đảm bảo có mức sống trung bình cao hơn mức sống người dân nơi cư trú; phấn đấu đến cuối năm 2020, không còn hộ nghèo (còn sức lao động) theo tiêu chí nghèo đa chiều; đảm bảo 100% đối tượng bảo trợ xã hội và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc.
- Phát triển, mở rộng và nâng cao hiệu quả mạng lưới bảo hiểm xã hội; đến năm 2020, đạt 100% người dân tham gia bảo hiểm y tế, 65% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội, 50% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp.
- Nâng cao chất lượng giáo dục, đảm bảo các điều kiện dạy và học; đến năm 2020, có 99,9% trẻ em đi học đúng độ tuổi ở bậc tiểu học, 99,5% ở bậc trung học cơ sở; 99,5% người trong độ tuổi từ 15 trở lên biết chữ; tiếp tục đẩy mạnh việc dạy và học tiếng Anh trong nhà trường, trong đó phấn đấu có 100% học sinh tốt nghiệp tiểu học và trung học cơ sở.
- Phấn đấu đến năm 2020, có 100% các đối tượng chính sách và hộ dân cư có nhu cầu về chỗ ở có chỗ ở.
- Phát triển mạng lưới y tế đồng bộ cả 3 mảng: y tế dự phòng, công tác khám, điều trị bệnh và mạng lưới y tế thôn. Đến năm 2020, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng, thể trạng thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi xuống còn 13,4%;
- Bảo đảm môi trường sống tốt cho nhân dân; đến năm 2020, có 100% dân cư sử dụng nước sạch; 100% nước thải công nghiệp và sinh hoạt được xử lý; 70% chất thải rắn được tái chế; 100% chất thải y tế được xử lý theo quy định.
- Xây dựng thiết chế văn hóa. Từng bước hoàn thiện thiết chế văn hóa thông tin cơ sở và nâng cao hiệu quả sử dụng, hiệu quả hoạt động để đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa và luyện tập thể dục, thể thao của nhân dân.
II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Giải pháp chung
- Nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của các cấp ủy đảng trên 4 lĩnh vực: ANTT, ATGT, ATTP và ASXH.
- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng Đề án đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong toàn Đảng, toàn dân trong quá trình triển khai thực hiện Đề án.
- Hằng quý, năm tổ chức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT, ATGT, ATTP và ASXH trên địa bàn xã.
2. Giải pháp cụ thể
a) Lĩnh vực ANTT
- Đảm bảo ổn định an ninh chính trị. Chủ động nắm tình hình, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và số đối tượng chống đối chính trị; kịp thời giải quyết tốt vụ việc phức tạp về an ninh trật tự ngay tại địa bàn dân cư, khi mới phát sinh.
- Xây dựng, triển khai các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn các mục tiêu quan trọng về an ninh quốc gia; các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa quan trọng diễn ra trên địa bàn.
 b) Tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Triển khai thực hiện hiệu quả Chiến lược Quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2030; Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống tội phạm mua bán người của Chính phủ; Đề án của thành phố thực hiện mục tiêu “Không có tội phạm giết người để cướp tài sản” đến năm 2020.
            Tổ chức vận động nhân daantrong năm 2017  lắp đặt hệ thống camera giám sát phục vụ công tác đảm bảo ANTT, ATGT, trật tự đô thị trên địa bàn vào cuối năm 2017. Làm tốt công tác quản lý cư trú, thống kê, cập nhật hộ khẩu, người ở địa bàn dân cư. Quản lý chặt chẽ hoạt động của các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT.
             Mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm; thực hiện các kế hoạch đấu tranh với các loại tội phạm theo từng chuyên đề cụ thể. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp các lực lượng tuần tra, kiểm soát, phòng, chống tội phạm, quản lý ANTT trên địa bàn theo Quyết định số 8394/QĐ-UBND ngày 09-11-2015 của Ủy ban nhân dân thành phố.
      c) Triển khai có hiệu quả Đề án thực hiện mục tiêu “Không có người nghiện ma tuý không được kiểm soát trong cộng đồng trên địa bàn đến năm 2020”. Tập trung lực lượng đấu tranh phòng, chống tội phạm ma tuý. Quản lý tốt người nghiện ở địa bàn dân cư; tập trung làm tốt công tác lập hồ sơ đề nghị đưa người nghiện vào quản lý, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.
       d) Thực hiện nghiêm túc Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại của cơ quan, trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT, ATGT trên địa bàn. Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ về ANTT.
      đ) Tiếp tục xây dựng lực lượng dân quân, dân phòng trong sạch, vững mạnh.
      3. Lĩnh vực ATGT
      a) Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện quyết liệt các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT. Chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm trật tự ATGT.
           b) Tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT, văn hóa giao thông đến từng đối tượng tham gia giao thông. Biểu dương gương người tốt, việc tốt; phê phán, lên án, xử lý nghiêm các hành vi cố ý vi phạm, coi thường pháp luật về trật tự ATGT.
          c) Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo đảm trật tự ATGT. Trang bị phương tiện, công cụ hỗ trợ, có chế độ, chính sách phù hợp đối với lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT. 
      d) Tập trung các nguồn lực xây dựng, phát triển đồng bộ và có trọng điểm kết cấu hạ tầng giao thông, nâng cao năng lực vận tải; triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, khắc phục đảm bảo ATGT, chống ùn tắc giao thông.
     - Rà soát, hoàn chỉnh, triển khai quy hoạch chung, quy hoạch sử dụng đất đồng bộ với quy hoạch giao thông vận tải. Triển khai các cơ chế, chính sách thu hút, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông.
     - Thường xuyên rà soát, đề xuất xử lý các bất hợp lý trong tổ chức giao thông, khắc phục kịp thời các điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông.
     đ) Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm. Tập trung lực lượng triển khai tuần tra, kiểm soát, hướng dẫn, xử lý vi phạm về trật tự ATGT; xử lý theo chuyên đề các hành vi có nguy cơ gây tai nạn giao thông cao.
     - Tăng cường quản lý trật tự vỉa hè, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, đất hành lang an toàn đường bộ, đường sắt.
          4. Lĩnh vực ATTP
            a) Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 04-10-2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác ATTP.
b) Xây dựng hệ thống bảo trợ sản phẩm nông nghiệp sản xuất tại địa phương. Có cơ chế, chính sách thu hút, khuyến khích các cá nhân, tổ chức đầu tư vào lĩnh vực ATTP. Hình thành, kiểm soát chuỗi giá trị hàng hóa từ sản xuất đến tiêu thụ nhằm nâng cao thu nhập cho người trực tiếp sản xuất, phân phối và quản lý thực phẩm an toàn từ gốc.
           Tiếp tục đầu tư hoàn thiện vùng sản xuất rau an toàn tập trung. Khuyến khích các thành phần kinh tế (tổ chức, cá nhân, hộ gia đình) sản xuất rau an toàn. Đến năm 2020, phát triển sản xuất rau sạch, an toàn quy mô trên 20ha, áp dụng rộng rãi mô hình VietGap và tiêu thụ rau an toàn.
          Thực hiện quản lý ATTP đối với các cơ sở ăn uống, thức ăn đường phố, các mặt hành thực phẩm kinh doanh tại các chợ. Nâng cấp cơ sở hạ tầng các chợ để bảo đảm ATTP. Quản lý thực phẩm từ gốc đối với rau, củ, quả và một số thực thẩm thiết yếu khác.
c) Tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật ATTP, các văn bản quy phạm pháp luật, quy phạm kỹ thuật về ATTP, trong đó xây dựng kế hoạch tuyên truyền, khung truyền thông về ATTP đến năm 2020. Tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn ATTP cho cán bộ chuyên trách quản lý về ATTP ở tuyến quận, huyện và phường, xã.
           d) Phối hợp với các ngành đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, kiểm nghiệm chất lượng ATTP và xử lý vi phạm. Kiểm tra, lấy mẫu định kỳ, đột xuất về việc sử dụng chất cấm, chất tạo nạc, thuốc thú y, dư lượng kháng sinh, thức ăn đối với cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm. Thường xuyên kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ trong giết mổ, vận chuyển, kinh doanh sản phẩm động vật đối với cơ sở giết mổ.
      Chủ động tổ chức kiểm tra thường xuyên các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, phụ gia thực phẩm, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố. Kiểm soát chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường, phòng, chống thực phẩm giả, hàng hóa nhập lậu, gian lận thương mại trong sản xuất, lưu thông, kinh doanh thực phẩm. Kiểm soát việc sử dụng thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, hóa chất, chế phẩm sinh học, chất xử lý cải tạo môi trường. Hướng dẫn, hỗ trợ các cơ sở chăn nuôi không sử dụng chất cấm, không sử dụng hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y không rõ nguồn gốc, xuất xứ và ngoài danh mục cho phép.
      Tiến hành xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về ATTP theo đúng thẩm quyền và đúng các quy định của pháp luật, đồng thời áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả, như: đình chỉ hoạt động của cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm quy định về ATTP; tịch thu tang vật, tạm dừng lưu thông, thu hồi, tiêu hủy sản phẩm vi phạm về ATTP; công bố công khai cơ sở vi phạm trên đài truyền thanh xã.
       đ) Chú trọng công tác phòng, chống ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm. Kịp thời xử lý các vụ ngộ độc thực phẩm. Hằng năm, chủ động giám sát ô nhiễm thực phẩm theo các chuyên đề trọng tâm.
      Thực hiện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, ký cam kết bảo đảm ATTP. Khuyến cáo người tiêu dùng sử dụng sản phẩm hàng hóa sạch, an toàn.
      Quản lý chặt chẽ các chất phụ gia thực phẩm trong các cơ sở kinh doanh, cơ sở sơ chế, chế biến, bảo quản thực phẩm; hướng dẫn các cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm chỉ sử dụng các chất phụ gia thực phẩm trong danh mục cho phép và sử dụng hàm lượng không vượt giới hạn cho phép, không sử dụng các chất phụ gia ngoài danh mục cho phép, không rõ nguồn gốc xuất xứ.
     5. Lĩnh vực ASXH
      a) Đảm bảo việc làm và nâng cao đời sống nhân dân. Tiếp tục thực hiện chương trình “Có việc làm”. Đầu tư, triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện chương trình giảm nghèo đạt hiệu quả cao; xây dựng tiêu chí và đánh giá đời sống hộ nghèo, hộ cận nghèo theo phương thức đa chiều, đảm bảo mọi người dân thuộc hộ nghèo được hỗ trợ và vươn lên thoát nghèo bền vững. Tập trung hỗ trợ để không còn hộ nghèo là người có công vào cuối năm 2017.
      Phát triển hệ thống giáo dục cả về cơ sở hạ tầng và nâng cao chất lượng dạy và học; đầu tư trọng điểm, phát triển chiều sâu, tạo bước chuyển biến mới về chất lượng theo hướng hiện đại, đáp ứng xu thế hội nhập.
      Đầu tư hạ tầng, trang thiết bị và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, nhất là y tế chuyên sâu, đảm bảo khám, chữa bệnh cho người dân. Phát triển đồng bộ hệ thống truyền thông, thông tin, văn hóa, thể thao bao phủ trên địa bàn phục vụ nhân dân được thụ hưởng đời sống văn hóa tiện lợi và đầy đủ.
      Phát triển cơ sở hạ tầng giao thông. Tập trung hỗ trợ hoàn thành cơ bản việc sửa chữa, xây mới nhà của người có công bị hư hỏng, xuống cấp trước năm 2020.
      b) Thực hiện tốt công tác bảo vệ cuộc sống người dân, đảm bảo ổn định xã hội. Xây dựng hệ thống bảo trợ xã hội đa chiều, đáp ứng phục vụ, chăm sóc và ứng cứu kịp thời rủi ro của người dân khi bị tác động của thiên tai, dịch bệnh. Đặc biệt, quan tâm chăm sóc người khuyết tật, người già cô đơn, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa.
     Phát triển mạng lưới bảo hiểm xã hội, tạo điều kiện cho mọi người dân tham gia bảo hiểm, kể cả bắt buộc và tự nguyện. Đảm bảo thực hiện tốt công tác quản lý, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đúng, đủ, kịp thời, chính xác, an toàn, tiện lợi.
     Bảo vệ tốt môi trường, không để xảy ra ô nhiễm; xử lý tốt chất thải rắn, nước thải, chất thải y tế. Chủ động phòng chống dịch bệnh, không để các bệnh dịch mới phát sinh không được kiểm soát. Nâng cấp cơ sở hạ tầng, xây dựng mạng lưới y tế xã đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân.
     III. KINH PHÍ
     - Kinh phí thực hiện Đề án từ ngân sách huyện, ngân sách thành phố và các nguồn hợp pháp khác. 
     IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
     1. Các ban, ngành, Hội đoàn thể xây dựng kế hoạch thực hiện hiệu quả, phù hợp với tình hình nhiệm vụ của từng đơn vị; thường xuyên tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đề án.
     2. Giao Văn phòng HĐND-UBND theo dõi, đôn đốc việc thực hiện, phân công tác nhiệm cho từng đơn vị, ban ngành trong việc tham mưu, triển khai thực hiện. Xác định rõ người chủ trì đối với từng nội dung đề án.
     3. Đề nghị BTV Đảng ủy xã chỉ đạo Ban Tuyên giáo – Dân vận chủ trì, phối hợp Mặt trận và các hội, đoàn thể, các ban ngành tổ chức hội nghị quán triệt nội dung Đề án đến cán bộ chủ chốt từ xã đến thôn. Đồng thời có kế hoạch cụ thể tuyên truyền nội dung Đề án tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận, phát động phong trào thi đua mạnh mẽ trong hệ thống chính trị và toàn xã hội tích cực hưởng ứng, tham gia thực hiện Đề án.
      Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình “Thành phố 4 an” trên đị bàn xã Hòa Tiến. Trong quá trình thực hiện Đề án, đơn vị, ban ngành có  liên quan kịp thời  báo cáo những phát sinh, vướng mắc với Ủy ban nhân dân xã để xem xét, giải quyết; trường hợp vượt quá thẩm quyền, Ủy ban nhân dân xã báo cáo Thường trực đảng ủy cho ý kiến chỉ đạo./.
 
Nơi Nhận:                                                                                 CHỦ TỊCH
- VP. HĐND-UBND huyện;
- TV Đảng ủy;
- TT HĐND;
- CT, các PCT UBND xã;
- MT, các ban, ngành, hội đoàn thể;                                               Nguyễn Ái
- Lưu: VT.
                                                                                                      
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Văn phòng UBND

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Danh sách video

Lịch công tác

Giới thiệu

BỘ MÁY TỔ CHỨC XÃ HÒA TIẾN

SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC XÃ HÒA TIẾN

Địa chỉ: ĐT 605 - Dương Sơn - Hòa Tiến - Hòa Vang - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3846176
Chịu Trách nhiệm chính: Ngô Ngọc Trúc - Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến
Điện thoại liên hệ: 0935155097