global html

                          

Tin tức - Sự kiện

Nông thôn mới

Cải cách hành chính

Hồ Chí Minh

Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tháng 5 năm 2016

Thứ ba - 31/05/2016 03:48
ỦY BAN NHÂN DÂN                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    
XÃ HÒA TIẾN                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc        

  Số:    /BC-UBND                              Hòa Tiến, ngày 12 tháng 5  năm 2016
 
 
BÁO CÁO
Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội,
quốc phòng – an ninh tháng 5 năm 2016
 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện Hòa Vang về việc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 5 năm 2016. UBND xã Hòa Tiến báo cáo tình hình cụ thể như sau:
         
I. Kết quả đạt được.
1. Sản xuất nông nghiệp
Chỉ đạo nhân dân thu hoạch lúa và các loại cây trồng vụ đông xuân 2015-2016. Đến nay đã thu hoạch 100% diện tích lúa gieo trồng, Năng xuất lúa bình quân trong vụ mùa năm nay đạt  61,9/tạ/ha. Trong vụ mùa này do tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, mặt khác chuột cắn phá trên diện rộng ở các cánh đồng, mặt dù ngay từ đầu mùa vụ đã chỉ đạo cho ban nhân dân 12 thôn tổ chức ra quân diệt chuột. Nhìn chung năng suất đạt thấp hơn so với những năm cùng kỳ.
Chỉ đạo 2 Hợp tác xã xây dựng kế hoạch để triển khai gieo sạ vụ Hè - Thu 2016
Trong tháng qua giá các loại gia súc, gia cầm ổn định đã tạo sự yên tâm đối với người chăn nuôi.
2. Lĩnh vực tài chính
Stt Nội dung Kế hoạch Thực hiện So sánh
Tổng thu trên địa bàn 1.126.000.000 510.247.000 45%
  Các khoản thu cân đối 1.126.000.000 510.247.000 45%
1 Thuế CTN ngoài quốc doanh 530.000.000 308.900.000 58%
  Thuế giá trị gia tăng 409.000.000 210.000.000 51%
  Thuế môn bài 96.000.000 93.000.000 97%
  Thuế tiêu thị đặt biệt 25.000.000 5.700.000 23%
2 Thuế thu nhập cá nhân 180.000.000 90.000.000 50%
3 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 110.000.000 40.000.000 36%
4 Lệ phí trước bạ 73.000.000 31.047.000 43%
5 Thu phí, lệ phí 68.000.000 27.000.000 40%
6 Thu khác 150.000.000 13.300.000 9%
7 Thu từ nguồn thu phạt giao thông 15.000.000 0 0%
3. Lĩnh vực xây dựng cơ bản
          Tiếp tục theo dõi việc thi công công trình trường Mẫu giáo khu vực thôn La Bông, nâng cấp sửa chữa một số hạn mục trạm y tế xã, sửa chữa một số đoạn đường hư hỏng thuộc tuyến đường ADB5
4. Lĩnh vực thương mại dịch vụ
Nhìn chung, sức mua các loại mặt hàng trong tháng đều tăng so với các tháng trước như Vật liệu xây dựng, các mặt hàng thiết cho tiêu dùng, nước giải khác...
Phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và các chợ trên địa bàn.
5. Lĩnh vực văn hóa – xã hội
- Giáo dục đào tạo:
Hầu hết các trường đã hoàn thành chương trình năm học 2015-2016. Hiện đang tổng hợp điểm và chuẩn bị nội dung bế giảng năm học.
- Ban Văn hóa – thông tin:
Tổ chức các hoạt động trực quan, văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao chào mừng kỷ niệm ngày Quốc tế lao động ( 01/5) và 41 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước.
Tổ chức trực quan, tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
- Đài truyền thanh xã:
Tăng cường thời lượng phát sóng truyền thanh tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; tiếp tục tuyên truyền thực hiện chương trình xây dựng thôn kiểu mẫu Nông thôn mới, thu các khoản chỉ tiêu năm 2016; năm văn hóa, văn minh đô thị ; phòng, chống dịch bệnh trong nhân dân...
- Ban lao động thương binh xã hội:
Thực hiện tốt công tác chi trả chế độ cho các đối tượng chính sách xã hội kịp thời
- Ban Xóa đói giảm nghèo:
Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn.
- Trạm y tế xã – Dân số kế hoạch hóa gia đình:
Trạm y tế xã thực hiện tốt công tác khám và điều trị bệnh ban đầu cho nhân dân, trong tháng qua đã khám 2250 lượt bệnh; phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn xã.
6. Lĩnh vực quốc phòng – an ninh
- Ban chỉ huy quân sự xã xây dựng kế hoạch trực chiến, trực sẵn sàng chiến đấu. Phối hợp với ban Công an xã triển khai thực hiện đợt ra quân lập lại trật tự an toàn xã hội và tuần tra canh gác bảo vệ các ngày lễ, các điểm niêm yết danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.
- Tổ chức tốt công tác huấn luyện LLDQ năm 2,3,4/2016, trong đợt này triệu tập78 đồng chí, kết quả huấn luyện đơn vị đạt yêu cầu; tổ chức tiến hành soát xét thực lực tuổi 17 đối với nam công dân (sinh năm 1999)
- Ban công an xã xây dựng kế hoạch trực, tuần tra canh gác địa bàn, ra quân lập lại trật tự an toàn giao thông, tổ chức đội xung kích ra quân thực hiện năm văn hóa văn, văn minh đô thị và tập trung bảo vệ công tác bầu cử. Qua công tác tuần tra và tố giác của nhân dân đã phát hiện, thụ lý và xử lý: Gây mất an ninh trật tự 02 vụ, 6 đối tượng (đang củng cố hồ sơ xử lý); đập phá tài sản 01 vụ (đang củng cố hồ sơ xử lý); mất 01 xe máy (công an huyện thụ lý); tai nạn giao thông 02 vụ, trong đó, 01 vụ va quẹt nhẹ, 01 vụ tự gây tai nạn; thử test 5 đối tượng, dương tính 2 đối tượng (đã xử phạt); tuần tra phát hiện 02 xe máy vô chủ; bắt 02 đối tượng dán quảng cáo, trao vặt (cảnh cáo)
II. Nhiệm vụ tháng 6 và quý III năm 2016
1.     Triển khai kế hoạch sản xuất vụ Hè thu năm 2016;
2.     Tổ chức thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021;
3.     Tiếp tục thực hiện Thôn kiểu mẫu nông thôn mới thôn Cẩm Nê;
4. Chỉ đạo các trường tổ chức lễ bế giảng năm học 2015 - 2016 và sinh hoạt hè cho các em;
          5. Chỉ đạo Ban Văn hóa – Thông tin trực quan và các hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể dục - thể thao kỷ niệm các ngày lễ trong quý III/2016;
          6. Tổ chức sinh hoạt cho các em thiếu nhi nhân ngày Quốc tế ( 01/6);
7. Triển khai Kế hoạch thực hiện thôn kiểu mẫu Nông thôn mới
8. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU của thành ủy và công tác cải cách thủ tục hành chính;
9. Chỉ đạo cho Công an - Xã đội tăng cường công tác trực tuần tra canh gác địa bàn bảo vệ công tác bầu cử
10. Các ngành thực hiện tốt công tác chuyên môn.
Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2016 của UBND xã. Kính đề nghị lãnh đạo UBND huyện, cơ quan chuyên môn của huyện theo dõi chỉ đạo./.
 
Nơi nhận:                                                                                                    CHỦ TỊCH
- VP huyện ủy;                                                                                             (đã ký)
-VP UBND huyện;
- Phòng TC-KH;
- TV dảng ủy;
- TT HĐND;
- CT, các phó CT;                                                                                      Nguyễn Ái
- MT, Hội đoàn thể;
- Các ngành;
- Lưu: VT.
 
 
 
 
 

Nguồn tin: Văn phòng - Thống kê

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Danh sách video

Lịch công tác

Giới thiệu

BỘ MÁY TỔ CHỨC XÃ HÒA TIẾN

SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC XÃ HÒA TIẾN

Địa chỉ: ĐT 605 - Dương Sơn - Hòa Tiến - Hòa Vang - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3846176
Chịu Trách nhiệm chính: Ngô Ngọc Trúc - Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến
Điện thoại liên hệ: 0935155097