global html

                          

Tin tức - Sự kiện

Nông thôn mới

Cải cách hành chính

Hồ Chí Minh

Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tháng 4 năm 2016

Thứ ba - 31/05/2016 03:45
ỦY BAN NHÂN DÂN                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 
     XÃ HÒA TIẾN                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc        
 
 Số:       /BC-UBND                                 Hòa Tiến, ngày      tháng 4 năm 2016
 
 
BÁO CÁO
Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội,
quốc phòng – an ninh tháng 4 năm 2016

          Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện Hòa Vang về việc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 4 năm 2016. UBND xã Hòa Tiến báo cáo tình hình cụ thể như sau:
          I. Kết quả đạt được
1. Sản xuất nông nghiệp
Chỉ đạo nhân dân chuẩn bị các điều kiện thu hoạch các loại cây trồng đông xuân năm 2015 – 2016.
Tiếp tục triển khai mô hình sản xuất rau Cẩm Nê kết hợp với du lịch sông nước gắn với mô hình sản xuất rau và khôi phục phát triển làng nghề dệt chiếu thôn Cẩm Nê.
Tuyên truyền vận động nhân dân tiếp tục đầu tư vốn phát triển chăn nuôi.
2. Lĩnh vực tài chính
Tổ chức họp tổ chuyên thu, đẩy nhanh tiến độ thu các khoản chỉ tiêu năm 2016.
          3. Lĩnh vực xây dựng cơ bản
          Triển khai thi công công trình trường Mẫu giáo khu vực thôn La Bông, nâng cấp sửa chữa một số hạn mục trạm y tế xã, sửa chữa một số đoạn đường hư hỏng thuộc tuyến đường ADB5, nghiệm thu mô hình tưới ẩm nấm linh chi tại hợp tác xã nấm.
4. Lĩnh vực thương mại, dịch vụ
Các hộ tư thương đã đầu tư vốn, nhằm đa dạng hóa chủng loại các mặt hàng, nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.
Phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và các chợ trên địa bàn.
5. Lĩnh vực văn hóa – xã hội
- Giáo dục - đào tạo:
Các trường tổ chức ôn tập cho các em học sinh chuẩn bị thi học kỳ II. Riêng khối lớp 9 trường Trung học cơ sở đã tổ chức thi học kỳ II.
- Ban Văn hóa – thông tin:
Tổ chức các hoạt động trực quan, văn hóa - văn nghệ, thể dục – thao chào mừng kỷ niệm các ngày lễ trong tháng và trực quan bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tổ chức Đại hội đại biểu Hội LHPN xã Hòa Tiến lần thứ XIII, Nhiệm kỳ 2016 – 2021.
 
- Đài truyền thanh xã:
Xây dựng các chương trình, tin bài tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, năm văn hóa văn minh, xây dựng mô hình thôn kiểu mẫu và nhiệm vụ chính trị của địa phương.
- Ban lao động thương binh -  xã hội:
Thực hiện tốt công tác chi trả chế độ cho các đối tượng chính sách, xã hội kịp thời. Ngoài ra, điều tra thông tin thân nhân liệt sỹ 720 hồ sơ, khảo sát mộ liệt sỹ tại nghĩa trang xã 1.164 mộ.
- Ban Xóa đói giảm nghèo:
Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn, caaps03 thẻ BHYT cho đối tượng mắc bệnh hiểm nghèo, giải quyết 02 hồ sơ đơn thân thuộc hộ nghèo được hưởng 540.000đ/tháng, tiếp nhận sửa chữa 01 nhà trị giá 25 triệu đồng thuộc hộ nghèo có người khuyết tật, tham mưu đề xuất huyện hỗ trợ khó khăn đột xuất cho 04 đối tượng với số tiền 12 triệu đồng (bình quân 3 triệu/đối tượng. Hiệu chỉnh phiếu điều tra hộ nghèo đa chiều 1.143 hộ.
- Trạm y tế xã – Dân số kế hoạch hóa gia đình:
Trạm y tế xã thực hiện tốt công tác khám và điều trị bệnh ban đầu cho nhân dân, trong tháng qua đã khám 1.958 lượt bệnh. Công tác khám chữa bệnh y học cổ truyền cũng được triển khai tại trạm, số lượt bệnh nhân đến khám ngày một tăng.
Ngoài ra, trạm tổ chức khám phụ khoa 124 lượt, trong đó quản lý thai 178 người; xổ giun
Dân số kế hoạch hóa gia đình: Triển khai chiến dịch truyền thông dân số đợt I  năm 2016 đạt được kết quả như sau:
Tổng các biện pháp tránh thai: 648/745 đạt 86,9% tăng 2,9% so với quý I
6. Lĩnh vực quốc phòng – an ninh:
- Ban chỉ huy quân sự xã xây dựng kế hoạch trực chiến, trực sẵn sàng chiến đấu. Phối hợp với ban Công an xã triển khai thực hiện các đợt ra quân lập lại trật tự an toàn xã hội và tuần tra canh gác bảo vệ các ngày lễ, các điểm niêm yết danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Hoàn chỉnh lý lịch dân quân tự vệ năm 2016 và tổng hợp danh sách tuổi 17 (sinh năm 1999)
Ban công an xã xây dựng kế hoạch trực, tuần tra canh gác địa bàn, ra quân lập lại trật tự an toàn giao thông, tổ chức đội xung kích ra quân thực hiện năm văn hóa văn, văn minh đô thị. Qua công tác tuần tra và tố giác của nhân dân đã phát hiện, thụ lý và xử lý: Đánh bạc 01 vụ, 04 đối tượng; mất tài sản 03 vụ, 02 laptap, 01 tivi, 2.170.000đồng; đánh nhau 02 vụ, 04 đối tượng; thử test 02 lượt phát hiện 10 đối tượng dương tính; kiểm tra tạm trú 03 lượt phát hiện 11 đối tượng vi phạm. Trong quá trình tuần tra bắt thu giữ 01 bộ châm chích cá, phát hiện 01 xe máy, 02 xe đạp vô chủ.
II. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2016
1. Chỉ đạo cho nhân dân thu hoạch lúa và các loại cây trồng vụ Đông - Xuân 2015 – 2016. Triển khai kế hoạch sản xuất vụ Hè thu 2016.
2. Tham gia triển lãm trưng bày sản phẩm nông nghiệp tại Hội nghị tổng kết 5 năm xây dựng nông thôn mới của huyện;
3. Thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021;
4. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ;
5. Tiếp tục triển khai “ Năm văn hóa văn minh đô thị 2016”  Trong đó, đăng ký nhiệm vụ đột phá: Lập lại trật tự kinh doanh, chấn chỉnh tình trạng kinh doanh lấn chiếm lòng, lề đường gây cản trở giao thông tuyến đường DT605. Đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt cả năm. Đề nghị Mặt trận các Hội đoàn thể, cấp ủy, Ban nhân dân 12 thôn, các đơn vị, tổ chức trên địa bàn xã quan tâm;
6. Tiếp tục triển khai thu các khoản chỉ tiêu huyện giao cũng như Nghị quyết HĐND xã đề ra năm 2016;
7. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU của thành ủy và công tác cải cách thủ tục hành chính;
8. Thành lập Ban Quản lý các công trình xây dựng cơ bản do địa phương làm chủ đầu tư;
9. Củng cố tình hình hoạt động của Hợp tác xã Nấm;
10. Tuyên truyền vận động nhân dân bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công;
11. Triển khai một số nội dung công việc xây dựng thôn kiểu mẫu nông thôn mới như: Cải tạo vườn tạp, xây dựng các bồn hoa, trồng cây xanh trên tuyến đường chính…;
12. Chỉ đạo các trường chuẩn bị nội dung tổng kết và bế giảng năm học 2015 - 2015
13. Chỉ đạo cho Công an - Xã đội tăng cường công tác trực tuần tra canh gác địa bàn.
Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tháng 4/2016 và nhiệm vụ trọng tâm thời gian đến. Kính đề nghị UBND huyện, các cơ quan chuyên môn có liên quan theo dõi chỉ đạo./.
 
Nơi nhận:                                                                                                    CHỦ TỊCH
- VP huyện ủy;                                                                             
-VP UBND huyện;
- Phòng TC-KH;
- Phòng TC-KH;                                                                                              (đã ký)
- TV dảng ủy;
- TT HĐND;
- CT, các phó CT;                                                                                       Nguyễn Ái 
- MT, Hội đoàn thể;
- Các ngành;
- Lưu: VT.
 
 
 
 

Nguồn tin: Văn phòng - Thống kê

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Danh sách video

Lịch công tác

Giới thiệu

BỘ MÁY TỔ CHỨC XÃ HÒA TIẾN

SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC XÃ HÒA TIẾN

Địa chỉ: ĐT 605 - Dương Sơn - Hòa Tiến - Hòa Vang - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3846176
Chịu Trách nhiệm chính: Ngô Ngọc Trúc - Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến
Điện thoại liên hệ: 0935155097