global html

                          

Tin tức - Sự kiện

Nông thôn mới

Cải cách hành chính

Hồ Chí Minh

Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tháng 12 năm 2016

Thứ ba - 13/12/2016 22:36
ỦY BAN NHÂN DÂN                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     XÃ HÒA TIẾN                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc        
  Số:     /BC-UBND                                  Hòa Tiến, ngày     tháng 12  năm 2016
 
 
                                                             BÁO CÁO
                                 Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội,
                               quốc phòng – an ninh tháng 12 năm 2016
 
   

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện Hòa Vang về việc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 12 năm 2016. UBND xã Hòa Tiến báo cáo tình hình cụ thể như sau:
  I. Kết quả đạt được
1. Sản xuất nông nghiệp
Triển khai Kế hoạch sản xuất vụ đông xuân 2016-2017, diện tích cây lúa dự kiến là: 463 ha, chủ yếu cơ cấu giống trung ngắn ngày. Thời gian gieo sạ từ 15 – 31 tháng 12 năm 2016.
Tập huấn kỹ thuật sản xuất lúa Hữu cơ ( Quế Lâm), kỹ thuật diệt chuột bằng thuốc sinh học và bẩy bán nguyệt cho nhân dân thôn An Trạch.
Nhằm đảm bảo năng suất cây trồng, hạn chế thấp nhất thiệt hại do chuột gây ra, UBND xã đã tổ chức ra quân diệt chuột và đã diệt được trên 13 ngàn con.
Tiếp nhận và cấp phát 550 bẫy bán nguyệt (diệt chuột), 110 kg thuốc diệt chuột (do Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật cấp). Ngoài ra, HTX NN 1 hỗ trợ 10 triệu đồng cho các thôn để mua thuốc và bẫy diệt chuột.
Trong những ngày qua, mưa không lớn nhưng kéo dài nhiều ngày. Do vậy, đã ảnh hưởng đến công tác gieo sạ.
Trong tháng qua, nhìn chung không có dịch bệnh xảy ra, giá các loại gia súc, gia cầm ổn định đã tạo sự yên tâm đối với người chăn nuôi. UBND phối hợp với các Hội đoàn thể tuyên truyền vận động nhân dân đầu tư vốn thúc đàn gia súc, gia cầm nhằm đáp ứng nhu cầu thực phẩm trong dịp tết nguyên Đán Đinh Dậu -  năm 2017.
2. Lĩnh vực tài chính
Tính đến 15 tháng 12 năm 2016 tổng thu ngân sách trên địa bàn như sau
  NỌI DUNG KẾ HOẠCH THỰC HIÊN SO SÁNH  
  TỔNG THU TRÊN ĐỊA BÀN 1,126,000,000 1,300,227,600 115%  
A CÁC KHOẢN THU CÂN ĐỐI 1,126,000,000 1,300,227,600 115%  
1 Thuế CTN ngoài quốc doanh 530,000,000 599,200,000 113%  
  Thuế giá trị gia tăng 409,000,000 481,000,000 118%  
  Thuê môn bài 96,000,000 95,400,000 99%  
  Thuế tiêu thụ đặc biệt 25,000,000 22,800,000 91%  
2 Thuế thu nhâp cá nhân 180,000,000 230,000,000 128%  
3 Thuế sử dụng đát phi nông nghiệp 110,000,000 73,008,000 66%  
4 Lệ phí trước bạ 73,000,000 110,000,000 151%  
5 Thu phí, lệ phí 68,000,000 91,789,600 135%  
6 Thu Khác 150,000,000 183,620,000 122%  
7 Thu từ nguốn thu phạt ANTT 15,000,000 12,610,000 84%  
 
Ngoài ra , Ban Tài chính xã xây dưng dự toán thu – chi ngân sách năm 2017, trình kỳ họp lần thứ 3 HĐND xã, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
3. Lĩnh vực xây dựng cơ bản
- Đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành các công trình đưa vào sử dụng trước mùa mưa bão. Đặc biệt công trình nâng cấp mở rộng chợ Lệ Trạch hoàn thành trước tết nguyên đán Đinh Dậu.
4. Lĩnh vực thương mại, dịch vụ
Các hộ tư thương đã đầu tư vốn, nhằm đa dạng hóa chủng loại các mặt hàng, nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Vận động các hộ tiểu thương chợ Lệ Trạch vào hoạt động kinh doanh khi công trình chợ hoàn thành.
Sắp xếp, bố trí các hộ kinh doanh chợ tạm, chợ cóc vào kinh doanh tại chợ Yến Nê.
5. Lĩnh vực văn hóa – xã hội
- Giáo dục - đào tạo:
Các trường tổ chức ôn tập chuẩn bị thi học kỳ 1 năm học 2016 – 2017.
- Ban Văn hóa – thông tin:
Tổ chức các hoạt động trực quan, văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao chào mừng kỷ niệm các ngày lễ trong tháng. Đặc biệt trực quan, cổ động thanh niên trong diện tuổi nghĩa vụ quân sự đủ điều kiện khám tuyển lên trạm khám sức khỏe. Ngoài ra, củng cố hồ sơ phục vụ công tác thẩm định mô hình thôn kiểu mẫu nông thôn mới; thẩm định cơ quan văn hóa, thôn văn hóa.
Tiếp tục tuyên truyền, vận động thực hiện năm văn hóa văn minh đô thị.
Chuẩn bị tiết mục văn nghệ tham gia hội thi biểu diễn nghệ thuật, kỷ niệm 20 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương.
- Đài truyền thanh xã
Tăng cường thời lượng phát sóng truyền thanh, tiếp tục tuyên truyền thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM; Luật Nghĩa vụ quâ sự, thu các khoản chỉ tiêu năm 2016; phòng, chống dịch bệnh trong nhân dân. Đặc biệt, thông tin các buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2016-2021; Kế hoạch sản xuất vụ đông xuân 2016 – 2017.
Ngoài ra, kiểm tra, rà soát các cụm loa nhằm đáp ứng nhu cầu nghe đài của nhân dân.
- Ban lao động thương binh -  xã hội:
Thực hiện tốt công tác chi trả chế độ cho các đối tượng chính sách, xã hội kịp thời; phối hợp phòng LĐTB&XH khảo sát nhà ở đối tượng chính sách xuống cấp đề nghị cấp trên hỗ trợ kinh phí xây mới và sửa chữa. Theo đó, hỗ trợ xây mới 04 nhà, sửa chữa 43 nhà (hoàn thành trước tết Đinh Dậu).
 
- Ban Xóa đói giảm nghèo
Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Thông kê lại số nhân khẩu hộ nghèo để có kế hoạch đề nghị cấp thẻ BHYT cho hộ nghèo năm 2017.
Ngoài ra, triển khai sửa chữa 08 nhà hội nghèo, với tông số tiền là 180 triệu đồng. (hoàn thành trước tết Đinh Dậu)
- Trạm y tế xã – Dân số kế hoạch hóa gia đình:
Trạm y tế xã thực hiện tốt công tác khám và điều trị bệnh ban đầu cho nhân dân. Phối hợp với đội kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh mùa đông trên địa bàn xã. Nhìn chung, công tác phòng, chống dịch trong thời gian qua đảm bảo.
Dân số kế hoạch hóa gia đình: Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn, nên công tác dân số kế hoạch hóa gia đình của địa phương trong năm qua đạt được những kết quả tích cực. Kết quả đã thực hiện đạt 100,7% chỉ tiêu kế hoạch huyện giao.
6. Lĩnh vực quốc phòng – an ninh
- Ban Chỉ huy quân sự xã xây dựng kế hoạch trực chiến, trực sẵn sàng chiến đấu. Phối hợp với ban Công an xã triển khai thực hiện các đợt ra quân lập lại trật tự an toàn xã hội và tuần tra theo Quyết định 8394/QĐ-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng.
Tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2017, số thanh niên lên trạm khám đạt 100%, kết quả có 35/132 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ. Theo đó, hoàn chỉnh lý lịch ban đầu cho 26 thanh niên trúng tuyển NVQS năm 2017.
Tham gia hưởng ứng đợt thi đua 70 ngày đêm đoàn kết, lập công, quyết thắng. Kết quả đợt thi đua đạt giải nhì.
Tiếp nhận hồ sơ dân công hỏa tuyến theo Quyết định 49/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: 279 hồ sơ (chuyển về huyện 237, đang kiểm tra 42 hồ sơ)
Tổ chức các hoạt động và gặp mặt kỷ niệm 72 năm ngày thành lập QĐNDVN.
Chuẩn bị nội dung tổng kết công tác quân sự địa phương năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017.
- Ban công an xã xây dựng kế hoạch trực, tuần tra canh gác địa bàn, ra quân lập lại trật tự an toàn giao thông. Qua công tác tuần tra và tố giác của nhân dân đã phát hiện, thụ lý và xử lý: đánh nhau 01 vụ ( 02 đối tượng); gây mất an ninh trật tự 01 vụ (01 đối tượng); xâm hại sức khỏe 01 vụ (02 đối tượng); Mất tài sản 01 vụ; kiểm tra lưu trú 01 trường hợp vi phạm. Tất cả các vụ việc nêu trên đều được Công an huyện thụ lý.
Chuẩn bị nội dung tổng kết phong trào toàn dân tham gia đấu tranh và phòng chống tội phạm năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.
7. Các hoạt động khác
- Điều tra nước sạch và vệ sinh năm 2016,
- Phối hợp với các đơn vị thi công đường cao tốc kiểm tra thực tế các đoạn kênh mương do đơn vị làm hư hỏng trong quá trình thi công, để có kế hoạch sửa chữa phục vụ cho sản xuất nông nghiệp.
- Thống kê, rà soát lại các tuyến đường giao thông bị hư hỏng, để có cơ sở xin kinh phí hỗ trợ sửa chữa phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp tết.
II. Nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2016:
1. Chỉ đạo cho nhân dân sản xuất và chăm sóc lúa và các loại cây trồng vụ đông xuân 2016-2017.
2. Kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.
          3. Chỉ đạo Ban Văn hóa – Thông tin trực quan và các hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể dục - thể thao kỷ niệm các ngày lễ trong tháng. Thẩm định và đề xuất công nhận thôn văn hóa, xã văn hóa.
          4. Đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đưa vào sử dụng trước tết Đinh Dậu.
          5. Tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới và thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị”.
          6. Tăng cường công tác quản lý đất đai, quy hoạch trên địa bàn xã.
          7. Tiếp tục triển khai có hiệu quả chính sách an sinh xã hội và người có công với cách mạng.
          8. Tuyên truyền vận động các hộ tiểu thương vào hoạt động kinh doanh tại chợ Lệ Trạch.
          9. Chuẩn bị nội dung báo cáo tổng kết năm 2016, nhiệm vụ năm 2017.
          10. Tăng cường công tác trực tuần tra canh gác địa bàn.
          11. Các ngành thực hiện tốt công tác chuyên môn.
Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 12 và nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2016 của UBND xã. Kính đề nghị lãnh đạo UBND huyện, cơ quan chuyên môn của huyện theo dõi chỉ đạo./.
Nơi nhận:                                                                                    CHỦ TỊCH
- VP huyện uỷ;                                                                                 (Đã ký) 
- VP UBND huyện;
- Phòng kinh tế-Hạ tầng;
- Phòng TC-KH;
- Lưu: VT.                                                                                    Nguyễn Aí

Nguồn tin: Văn phòng

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Danh sách video

Lịch công tác

Giới thiệu

GIỚI THIỆU VỀ XÃ HÒA TIẾN

Theo địa giới hành chính hiên nay thì Hòa Tiến nằm về phía Đông Nam huyện Hòa Vang, cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 13km và trung tâm hành chính huyện Hòa Vang khoảng 5,6km; phía Đông giáp xã Hòa Châu, phía Tây giáp xã Hòa Phong và Hòa Khương, phía Bắc giáp xã Hòa Thọ Tây (Quận Cẩm...

Địa chỉ: ĐT 605 - Dương Sơn - Hòa Tiến - Hòa Vang - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3846176
Chịu Trách nhiệm chính: Ngô Ngọc Trúc - Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến
Điện thoại liên hệ: 0935155097