global html

                          

Tin tức - Sự kiện

Nông thôn mới

Cải cách hành chính

Hồ Chí Minh

Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tháng 01 năm 2016

Thứ ba - 31/05/2016 03:32
ỦY BAN NHÂN DÂN                                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     XÃ HÒA TIẾN                                                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc        

  Số:       /BC-UBND                                                                           Hòa Tiến, ngày      tháng 01 năm 2016
 
 
BÁO CÁO
Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội,
quốc phòng – an ninh tháng 01 năm 2016
 
 
 

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện Hòa Vang về việc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 01 năm 2016. UBND xã Hòa Tiến báo cáo tình hình cụ thể như sau:
  I. Kết quả đạt được
1. Sản xuất nông nghiệp
Chỉ đạo nhân dân chăm sóc và dặm tỉa lúa đông xuân năm 2015 – 2016, nhìn chung cây lúa phát triển tốt.
Tình hình nước tưới ổn định.
Đầu vụ, UBND xã tổ chức ra quân diệt chuột đạt được những kết quả tích cực. Tuy nhiên, chuột vẫn cắn hại lúa trên diện rộng.
Tiếp tục mở rộng diện tích sản xuất rau Cẩm Nê.
Tuyên truyền, khuyến cáo nhân dân áp dụng các biện pháp che chắn chuồng trại giữ ấm cho đàn gia súc, gia cầm. Nhằm đảm bảo lượng thực phẩm cung ứng cho thị trường trong dịp tết Bính Thân – năm 2016.
2. Lĩnh vực tài chính
Lập dự toán thu – chi ngân sách năm 2016 trình Hội đồng nhân dân xã.
Triển khai thu thuế môn bài. Tính đến 10 tháng 01 năm 2016 đạt 70/96 triệu đồng, bằng 72,9% chỉ tiêu huyện giao.
3. Lĩnh vực xây dựng cơ bản
- Triển khai thi công 1.800m giao thông kiệt xóm, phấn đấu hoàn thành và đưa vào sử dụng trước tết Bính Thân – năm 2016.                                           
4. Lĩnh vực thương mại, dịch vụ
Các hộ tư thương đã đầu tư vốn, nhằm đa dạng hóa chủng loại các mặt hàng, nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trong dịp tết Bính Thân.
Phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và các chợ trên địa bàn.
5. Lĩnh vực văn hóa – xã hội
- Giáo dục - đào tạo
Các trường đã sơ kết học kỳ 1, triển khai kế hoạch học kỳ II năm học 2015 – 2016.
Thành lập đoàn kiểm tra các nhóm, lớp trẻ độc lập tự phát trên địa bàn.
- Ban Văn hóa – thông tin
Tổ chức các hoạt động trực quan, văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao chào mừng kỷ niệm các ngày lễ trong tháng. Ngoài ra, phối hợp với Ban chỉ huy quân sự xã tổ chức gặp mặt quân nhân xuất ngũ nhân kỷ niệm 72 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam, tham gia giao lưu bóng chuyền với đơn vị 179.
- Đài truyền thanh xã:
Truyền thanh trực tiếp kỳ họp lần thứ 11 HĐND xã khóa XI, tổng kết công tác thực hiện nhiệm vụ đảng ủy năm 2015. Sửa chữa các cụm loa đáp ứng nhu cầu nghe đài của nhân dân.
Tuyên truyền công tác thu thuế môn bài 2016.
- Ban lao động thương binh -  xã hội:
Thực hiện tốt công tác chi trả chế độ cho các đối tượng chính sách, xã hội kịp thời. Triển khai công tác sửa chữa nhà cho đối tượng chính sách 47/144 nhà hoàn thành trước tết Bính Thân – năm 2016.
Cấp phát thẻ BHYT cho các đối tượng chính sách, người có công.
- Ban Xóa đói giảm nghèo
Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn, rà soát, lập danh sách các hộ thiếu lượng thực trong dịp tết để có kế hoạch xin hỗ trợ.
- Trạm y tế xã – Dân số kế hoạch hóa gia đình
Trạm y tế xã thực hiện tốt công tác khám và điều trị bệnh ban đầu cho nhân dân. Phối hợp với đội kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh mùa đông, vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn xã. Nhìn chung, công tác phòng, chống dịch và VSATTP trong thời gian qua đảm bảo.
Dân số kế hoạch hóa gia đình: Triển khai chiến dịch truyền thông dân số đợt I  năm 2016.
6. Lĩnh vực quốc phòng – an ninh:
- Ban chỉ huy quân sự xã xây dựng kế hoạch trực chiến, trực sẵn sàng chiến đấu. Phối hợp với ban Công an xã triển khai thực hiện các đợt ra quân lập lại trật tự an toàn xã hội.
Thâm nhập thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự 47 thanh niên, theo đó tổ chức phát lệnh và xét nghiệm máu.
Xử phạt 02/04 thanh niên chống khám, 02 thanh niên còn lại thực hiện khám vét.
Ban công an xã xây dựng kế hoạch trực, tuần tra canh gác địa bàn theo Quyết định số 8394/QĐ-UBND, ra quân lập lại trật tự an toàn giao thông, lập lại trật tự kinh doanh chợ tạm thôn La Bông, tiến tới xóa bỏ các chợ tạm trên địa bàn. Qua công tác tuần tra và tố giác của nhân dân đã phát hiện, thụ lý và xử lý: 01 vụ trộm gà, mất 01 xe máy.
II. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2016
 1. Tiếp tục chỉ đạo nhân dân chăm sóc lúa và các loại cây trồng vụ Đông Xuân 2015-2016.
          2. Chỉ đạo cho các thôn rà soát đối tượng chính sách khó khăn, hộ đặc biệt nghèo để cho kế hoạch tặng quà, lương thực.
          3. Chỉ đạo Ban văn hóa – thông tin trực quan và tổ chức các hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể dục - thể thao, mừng Đảng – đón xuân.
          4. Tổng kết phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc, công tác Quốc phòng – Quân sự địa phương năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016. Tăng cường công tác trực, tuần tra canh gác địa bàn.
          5. Chỉ đạo bộ phận tài chính, LĐTB-XH, XĐGN quyết toán kinh phí quà trong dịp tết theo hướng dẫn của ngành.
          6. Tiếp tục thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính.
          7. Tập trung công tác giao quân năm 2016.
8. Các ngành thực hiện công tác chuyên môn.
          Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 01 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2016 của UBND xã Hòa Tiến. Kính đề nghị Lãnh đạo UBND huyện, cơ quan chuyên môn của huyện theo dõi, chỉ đạo./.
 
Nơi nhận:                                                                                           TM. UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ
- VP huyện uỷ;                                                                                                  CHỦ TỊCH
- VP UBND huyện;
- Phòng kinh tế-Hạ tầng;                                                                                    (đã ký)
- Phòng TC-KH;
- Lưu: VT.                                                                                 
                                                                                                                             Nguyễn Aí
 
 
 
 
 
 

Nguồn tin: Văn phòng - Thống kê

Những tin mới hơn

 

Danh sách video

Lịch công tác

Giới thiệu

BỘ MÁY TỔ CHỨC XÃ HÒA TIẾN

SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC XÃ HÒA TIẾN

Địa chỉ: ĐT 605 - Dương Sơn - Hòa Tiến - Hòa Vang - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3846176
Chịu Trách nhiệm chính: Ngô Ngọc Trúc - Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến
Điện thoại liên hệ: 0935155097