global html

                          

Tin tức - Sự kiện

Nông thôn mới

Cải cách hành chính

Hồ Chí Minh

Kết quả triển khai “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2016” tháng 2/2016 (Từ ngày 12/02/2016 – 12/03/2016)

Thứ ba - 31/05/2016 22:12
ỦY BAN NHÂN DÂN                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 
XÃ HÒA TIẾN                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc        

 Số:       /BC-UBND                            Hòa Tiến, ngày      tháng     năm 2016
 
 
BÁO CÁO
Kết quả triển khai “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2016”
tháng 2/2016 (Từ ngày 12/02/2016 – 12/03/2016)
         
          Thực hiện Kế hoạch số 1101/KH-UBND ngày 16 tháng 2 năm 2016 của UBND thành phố, kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2016 của UBND huyện và Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 25 tháng 2 năm 2016 của UBND xã Hòa Tiến về triển khai “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2016”. UBND xã báo cáo tình hình triển khai “Năm văn hóa, văn minh đô thị năm 2016” trong tháng 2/2016, như sau:
          I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI
          Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TU ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Thành ủy Đà Nẵng và Chỉ thị số 41-CT/HU ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Huyện ủy Hòa Vang về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2016”. UBND xã Hòa Tiến tổ chức họp Ban chỉ đạo, triển khai phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và xây dựng Kế hoạch thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2016” trên địa bàn xã, nhằm phát huy tốt kết quả đạt được cũng như đưa ra những giải pháp giải quyết những tồn đọng, vướng mắc. Xác định đây là một nhiệm vụ quan trọng, được thực hiện thường xuyên và lâu dài.
          II. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC NÂNG CAO NHẬN THỨC VĂN HÓA, VĂN MINH ĐÔ THỊ
          - UBND xã đã tuyên truyền, quán triệt chủ trương tiếp tục thực hiện Chỉ thị 43-CT/TU của Thành ủy Đà Nẵng đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức thực hiện văn hóa-văn minh tại cơ quan, địa phương nơi cư trú, nơi công cộng trong các cuộc họp giao ban hàng tuần.
          - Xác định đây là nhiệm vụ, mục tiêu quan trọng nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi và sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng tập thể, cá nhân và phát huy tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo, tận tụy của cán bộ viên chức cũng như tầng lớp nhân dân trên địa bàn.
          - Soạn tin, bài đăng trên hệ thống website xã và thường xuyên phát sóng trên Đài truyền thanh nhằm tuyên truyền, vận động cán bộ, các hộ gia đình trên địa bàn đảm bảo trật tự an toàn xã hội, giữ gìn trật tự mỹ quan đô thị, chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông, giữ gìn vệ sinh môi trường, tạo ý thức tự giác và nếp sống sinh hoạt thường xuyên của cộng đồng; không ngừng sáng tạo, đổi mới và đề xuất có hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng công việc, hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.
          - Thực hiện lồng ghép nội dung Bộ quy tắc ứng xử trong các cuộc họp giao ban tại xã, thôn và trong các phong trào của các Hội đoàn thể.
          - Tổ chức văn nghệ, thể dục – thể thao, trực quan pano, áp phích hưởng ứng nhân kỷ niệm các ngày lễ trong tháng.
          III. CÔNG TÁC THỰC HIỆN 03 NHÓM NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
          A. Nhiệm vụ trọng tâm về quản lý đô thị
          1. Đảm bảo trật tự an toàn xã hội
          Tham gia xây dựng phong trào cơ quan, đơn vị tự quản;xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
          2. Đảm bảo trật tự an toàn giao thông
          Phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội (công đoàn, ban nhân dân 12 thôn) tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về đảm bảo an toàn giao thông; xây dựng ý thức và hành vi văn hóa khi tham gia giao thông.
          3. Giữ gìn trật tự, mỹ quan đô thị, giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường
          - Cán bộ và nhân dân tích cực bảo vệ môi trường, chăm sóc cây xanh nơi làm việc. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại cơ qua; tiết kiệm điện, nước trong sinh hoạt; tắt toàn bộ hệ thống điều hòa trước khi ra về,…
          - Tổ chức ra quân hưởng ứng Tết trồng cây Bính Thân 2016 trên tuyến đường ADB5, nhằm tạo cảnh quan “xanh-đẹp” trên địa bàn, được đông đảo lực lượng cán bộ và cấp ủy, ban nhân dân 12 thôn tham gia thực hiện.
          - Xây dựng Kế hoạch ra quân dọn vệ sinh môi trường thường xuyên vào các ngày Chủ nhật trong tháng nhằm hưởng ứng thực hiện tốt phong trào ngày “Chủ Nhật xanh-sạch-đẹp”.
          B. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VỀ HÀNH VI, NẾP SÔNG
          1. Xử lý hành vi quảng cáo, phát tờ rơi, rao vặt sai quy định
          Đoàn thanh niên xã chỉ đạo chi đoàn thanh niên 12 thôn ra quân tháo gỡ, xóa bỏ quảng cáo rao vặt các tuyến đường, tường rào, trụ điện, tiến đến xóa triệt để tạo mỹ quan đô thị văn minh, sạch-đẹp trên địa bàn.
          2. Xử lý tình trạng trẻ em lang thang xin ăn, tình trạng xin ăn biến tướng
          UBND xã chỉ đạo cho cán bộ chuyên môn phối hợp với Ban quản lý Chợ Lệ Trạch, Ban nhân dân 12 thôn thường xuyên kiểm tra các đối tượng lang thang xin ăn biếng tướng khu vực chợ và khu vực địa bàn thôn quản lý.
          3. Xử lý hành vi chèo kéo, đeo bám khách đi lại
          UBND xã chỉ đạo Ban nhân dân 12 thôn (đặc biệt các thôn nằm trên trục đường DT605: thôn Lệ Sơn Bắc, Lệ Sơn Nam và Dương Sơn) và lực lượng Ban quản lý chợ  kiểm tra, nhắc nhở các hộ buôn bán kinh doanh tại địa bàn thôn quản lý và khu vực chợ, tránh tình trạng chèo kéo, đeo bám khách đi lại mua hàng hóa.
          4. Chống buôn bán hàng lậu, hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng
          Triển khai chỉ đạo các hộ kinh doanh mua bán nói chung, chợ Lệ Trạch nói riêng thực hiện tốt việc niêm yết giá. Đăc biệt là niêm yết giá các loại sữa cho trẻ em, thực hiện văn hóa trong kinh doanh như: bán đúng giá, hàng hóa đảm bảo chất lượng, không kinh doanh hàng giả,….tạo niềm tin cho khách hàng không những nhân dân địa phương mà còn các xã lân cận.
          5. Tăng cường, kiên trì vận động xây dựng văn hóa, văn minh trong giao tiếp, ứng xử
          Để góp phần xây dựng nếp sống văn hóa tại cơ quan, mỗi cán bộ viên chức luôn tuân thủ chấp hành nội quy, quy chế cơ quan, giao tiếp lịch thiệp, ứng xử hòa nhã với đồng nghiệp và mọi người xung quanh, tuân thủ nghiêm chỉnh quy định của Luật cán bộ, công chức và viên chức về những việc công chức, viên chức được làm và không được làm tạo môi trường làm việc văn minh nơi công sở. Bộ phận tiếp nhận và trả lời kết quả tiếp tục duy trì và nâng cao mô hình “một cửa liên thông” và triển khai mô hình “nụ cười thân thiện” khi làm việc với tổ chức, công dân trên địa bàn.
          - Vận động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nếp sống văn hóa, tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với phong trào “người tốt – việc tốt” tại cơ quan và địa phương nơi cư trú.
          C. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VỀ VĂN HÓA
          1. Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật
          Ban Văn hóa – Thông tin phối hợp với các ngành có liên quan tham mưu Lãnh đạo UBND xã tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục – thể thao nhân dịp kỉ niệm các ngày lễ trong tháng, trực quan pano, khẩu hiệu, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa - nghệ thuật trên địa bàn. (Tổ chức phối hợp với Hội phụ nữ đánh giải bóng chuyền, và Đoàn thanh niên giải đá bóng,…)
          2. Công tác đầu tư thiết chế văn hóa cơ sở
          Ban văn hóa – Thông tin tham mưu lãnh đạo UBND xã tập trung nguồn lực đầu tư cho các công trình văn hóa trọng điểm trên địa bàn.
          IV. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG
          1. Những mặt đạt được
          Được sự quan tâm chỉ đạo của cấp Lãnh đạo, UBND xã đã xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện có hiệu quả nhằm nâng cao nhận thức cho toàn thể CCVC và nhân dân trên địa bàn, hướng tới mục tiêu chung nhằm tăng cường đầu tư cho văn hóa, xây dựng kỷ cương trật tự và nếp sống văn minh đô thị, tạo sự chuyển biến mới, thực chất trong ý thức, trách nhiệm của từng CCVC và người dân trên địa bàn.
          2. Tồn tại, vướng mắc
          Việc thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2016” được xác định ngay từ đầu là một nhiệm vụ quan trọng, được thực hiện lâu dài, không phải đạt được kết quả ngay mà phải có thời gian chuyển biến dần dần, nên khi triển khai cần dành nhiều thời gian và cần kiên trì thực hiện.
          V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
          Cần tăng cường sự ra quân phối hợp của Đội quy tắc đô thị huyện với lực lượng Công xã thực hiện xử lý vi phạm đối với các hành vi lấn chiếm lòng lề đường để buôn bán, kinh doanh, tạo mỹ quan đô thị văn minh, hiện đại.
          Trên đây là báo cáo thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị” tháng 2/2016 trên địa bàn xã Hòa Tiến. Vậy UBND xã Hòa Tiến kính báo Lãnh đạo UBND huyện, cơ quan chuyên môn huyện được biết quan tâm, theo dõi và chỉ đạo./.
Nơi nhận:                                                                                       KT. CHỦ TỊCH
- UBND huyện;                                                                            PHÓ CHỦ TỊCH
- Phòng VH-TT huyện;
- Lưu: VT.
                                                                                     
 
                                                                                                      Nguyễn Thị Vân
         
 
 
 
                 
 
 
 
 

Nguồn tin: Văn phòng - Thống kê

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Danh sách video

Lịch công tác

Giới thiệu

BỘ MÁY TỔ CHỨC XÃ HÒA TIẾN

SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC XÃ HÒA TIẾN

Địa chỉ: ĐT 605 - Dương Sơn - Hòa Tiến - Hòa Vang - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3846176
Chịu Trách nhiệm chính: Ngô Ngọc Trúc - Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến
Điện thoại liên hệ: 0935155097