global html

                          

Tin tức - Sự kiện

Nông thôn mới

Cải cách hành chính

Hồ Chí Minh

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm năm 2016 và nhiệm vụ còn lại của 6 tháng cuối năm 2016

Thứ tư - 28/09/2016 03:57
ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     XÃ HÒA TIẾN                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
     

 Số:      /BC-UBND                         Hòa Tiến, ngày     tháng 6 năm 2016
 
                                        BÁO CÁO
                     Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển
          kinh tế - xã hội, quốc phòng  - an ninh 6 tháng đầu năm năm 2016
                       và nhiệm vụ còn lại của 6 tháng cuối năm 2016
 
Năm 2016 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ xã lần thứ XIII và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020; Năm nâng cao chất lượng thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; năm tiếp tục thực hiện Năm văn hóa, văn minh đô thị; đảm bảo an sinh xã hội; an ninh trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao hiệu lực quản lý bộ máy nhà nước. Năm diễn ra sự kiện chính trị quan trọng của đất nước: Thành công của Đại hội đại biểu đảng toàn quốc lần thứ XII; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Đây là dịp để tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì  Nhân dân. Mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn song với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn, các ngành, đơn vị tổ chức, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân toàn xã, tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng  - an ninh 06 tháng đầu năm 2016 đạt được những kết quả như sau:
          I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
          1. Kết quả một số chỉ tiêu chủ yếu
          1.1 Tổng giá trị sản xuất đạt: 150/263,5 tỷ đồng bằng 56,92 kế hoạch huyện giao.
          Trong đó:
          - Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 45/85 tỷ đồng, bằng 52,9% kế hoạch.
          - Giá trị sản xuất  TTCN đạt 40/62 tỷ đồng băng 64,5 % Kế hoạch.
          - Giá trị thương mại – dịch vụ đạt 65/116,5 tỷ đồng, bằng 55,79 % Kế hoạch.
          - Tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2016 đạt 5,555/8,910 tỷ đồng bằng 62,58% chỉ tiêu kế hoạch huyện giao.
          - Tổng chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2016 đạt 0,639/1,159 tỷ đồng  bằng 55,16 chỉ tiêu kế hoạch huyện Giao.
          - Hoàn thành 100%  chỉ tiêu giao quân năm 2016 ( 20/20 thanh niên).
          - Giải quyết việc làm 160/250 lao động bằng 64% chủ tiêu kế hoạch huyện giao.
         
 
2. Sản xuất Nông nghiệp
          - Tổng diện tích cây trồng vụ Đông – Xuân 2015 – 2016 là 565 ha. Tổng  sản lượng lương thực quy thóc 3.045,3 tấn
Trong đó:
                        + Diện tích cây lúa: 462ha (giảm 10 ha so với cùng kỳ, do thi công đường vành đai), năng suất bình quân 61,9 tạ/ha, sản lượng 2.859,7 tấn
                        + Diện tích cây ngô: 32ha, năng suất 58 tạ/ha, sản lượng 185,6 tấn
                        +Diện tích cây đậu phụng: 57ha, năng suất 22 tạ/ha, sản lượng 125,4 tấn
                        + Rau sạch các loại: 14 ha, phát triển tốt, lại được giá nhất là trong những tháng đầu năm 2016, đã tạo động lực cho các hộ đầu tư thâm canh sản xuất.
          - Vụ Hè thu: Triển khai gieo cấy 458 ha, chủ yếu giống Xi23, trung ngắn ngày. Nhìn chung, cây lúa phát triển tốt, nhân dân đang dặm tỉa lúa. Tuy nhiên chuột, ốc bươu vàng cắn phá trên diện rộng. UBND xã đã chỉ đạo cho nhân dân tích cực dùng các biện pháp để diệt chuột, ốc bươu vàng  nhằm đảm bảo năng xuất cấy trồng. Đồng thời, triển khai kế hoạch sản xuất rau tại Cẩm Nê và Yến Nê. Nhưng do thời tiết nắng nóng nên chỉ sản xuất được một số loại rau ăn quả và lá như đậu bắp, bí các loại, rau muống, mồng tơi…
- Chăn nuôi:
          Trong thời gian qua không có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn, giá cả ổn định nên các hộ nhân dân yên tâm đầu tư  vốn phát triển chăn nuôi. Về đàn lợn có nhiều hộ chăn nuôi từ 25 – 30 con/hộ, hầu hết các hộ đều đã xây dựng hầm Bioga, nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường xung quanh. Đàn trâu phát triển mạnh đạt 120 con, các loại đàn gia súc gia cầm khác đạt trên 60% so với chỉ tiêu kế hoạch huyện giao.
          3. Lĩnh vực tài chính: (Có báo cáo kèm theo)
4. Lĩnh vực xây dựng cơ bản
          Phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực đã triển khai xây dựng một số hạn mục công trình với tổng kinh phí là: 9,066 tỷ đồng.
          Trong đó: nhân dân đóng góp: 187,6 triệu đồng, gồm các công trình sau:
          -Trường khu vực mẫu giáo  La Bông: 3 tỷ đồng
          - Xây dựng cống mương rút ra sông Thạch Bồ: 1.195.000.000 đồng;
          - Giao thông nội đồng ( Ngõ Kiệm – Tùng Phiên dài 527m): 980.000.000đ
          - Giao thông kiệt xóm ( 07 tuyến dài 1826m) 1.078.000.000đồng, trong đó nhân dân đóng góp 187,6 triệu đồng;
          - Nâng cấp Đài truyền thanh xã: 215 triệu đồng;
          - Xây dựng cầu (Xi phông – Yến Nê 2) qua sông Tây Tịnh: 98.000 đồng;
          - Nâng cấp sân nền, bếp ăn trạm Y tế xã: 500 triệu đồng;
- Cải tạo nâng cấp nhà văn hóa thôn An Trạch: 02 tỷ ( Con em tộc Đặng An Trạch đóng góp)
Ngoài ra triển khai công trình khu vườn chơi, vườn dạo ( trước tiền sảnh nghĩa trang liệt sỹ (01 trong 03 nhiệm vụ trọng tâm huyện giao năm 2016) và 2000m điện chiếu sáng ( Lệ Sơn Nam – Nam Sơn: 1500m, Yến Nê – Cẩm Nê: 500m) đã hoàn thành và đưa vào sử dụng nhưng chưa nghiệm thu.
 
 
5. Tiểu thủ - Công nghiệp, xây dựng
Mặc dù, kinh tế còn gặp nhiều khó khăn. Song lãnh đạo các Công ty, Doanh nghiệp đã năng động, tìm kiếm đối tác, tạo việc làm cho công  nhân và người lao động. Những ngành nghề hoạt động mạnh trong thời gian qua là xây dựng, may mặc và sản xuất gạch…đã góp phần tăng thu nhập cho người lao động và đảm bảo trật tự xã hội trên địa bàn.
6. Lĩnh vực Thương mại – Dịch vụ
          - Các hộ tư thương đầu tư vốn đa dạng hóa các mặt hàng nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Đặc biệt phục vụ nhu cầu người tiêu dùng trong dịp tết Bính thân.
          - Phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã. Qua kiểm tra, phát hiện 02 hộ kinh doanh có sử dụng hàng the, 01 hộ (An Trạch) chế biến lòng lợn không rõ nguồn gốc. Vụ việc đang được cơ quan chức năng xử lý.
          7. Lĩnh vực Văn hóa – Xã hội
          * Giáo dục
          - Các trường đã hoàn thành nhiệm vụ chương trình năm học 2015 – 2016. 100% học sinh lớp 9 (chín) đã tốt nghiệp Trung học cơ sở (285/285 em)
          - Tổng số giải học sinh giỏi các cấp: 240 em (tính bậc THCS và Tiểu học)
          Trong đó:
          +THCS Nguyễn Phú Hường 69 giải: Cấp Quốc gia 06 giải, cấp thành phố 42 giải, cấp huyện 21 giải.
          + Bậc Tiểu học 181 giải:  Cấp Thành phố: 12 giải, cấp huyện 169 giải.
          *Hội Khuyến :
          Tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ củng cố BCH nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 17 vị. Trong đó Ban Thường vụ 05 (01 Chủ tịch, 01 phó chủ tịch) ổn định hoạt động, đã tiến hành xây dựng Quy chế hoạt động của Hội khuyến học năm 2015 – 2020, phát hành thư ngỏ vận động quỹ khuyến học năm 2016 – 2017, chuẩn bị trình UBND xã phê duyệt trong tháng 6/2016.Tổ chức Hội nghị triển khai nhân rộng và hướng dẫn đánh giá, xếp loại các mô hình “Gia đình học tập” “Dòng họ học tập” “Cộng đồng học tập” “Đơn vị học tập” giai đoạn 2016 – 2020. Theo đó chọn 23/87 dòng họ có chi hội khuyến học. Tham gia đăng ký danh hiệu dòng họ học tập, phấn đấu đến cuối năm đạt 100% dòng học tham gia thí điểm đạt danh hiệu  Dòng họ học tập, chọn 11 cơ quan, đơn vị, trường học thuộc xã quản lý để xây dựng đơn vị học tập, phấn đấu đến cuối năm đạt 100% cơ quan, đơn vị, trường học được công nhận đơn vị học tập.
          Tổ chức lễ tuyên dương học sinh giỏi cấp thành phố và cấp quốc gia. Dự kiến đến giữa tháng 7/2016 với tổng tiền khen thưởng là 13.500.000 đồng và 03 xuất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, trong đó Hội người cao tuổi 02 xuất tổng giá trị 5.400.000đồng. Hội khuyến học xã 01 xuất 1.000.000đồng.
          Ngoài ra Hội khuyến học trợ cấp học bổng cho  em Lê Thị Hồng Thắm lớp 9/3  trường THCS Nguyễn Phú Hường có nguy cơ bỏ học do hoàn cảnh khó khăn một xuất 1.000.000đồng (Hỗ trợ 04 năm liền theo yêu cầu của nhà tài trợ) và Hội mua tặng em Trần Gia Huy học sinh lớp 4/2 trường tiểu học 01 bỏ học vận động đến lớp, cấp 01 thẻ bảo hiểm y tế học sinh 450.000đ.  
          * Văn hóa – Xã hội
- Tổ chức các hoạt động trực quan, văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao mừng Đảng – đón Xuân.
- Trực quan chào mừng Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XII.
- Trang trí các điểm, đường, đèn hoa tại bùng binh Dương Sơn, ĐT 605, UBND xã, nghĩa trang liệt sỹ và hộ nhân dân trên địa bàn xã.
           - Phối hợp với UBND huyện và Hội nghệ thuật thành phố Đà Nẵng tổ chức đêm văn nghệ với chủ đề “Khát vọng Đà Nẵng” nhân dịp mừng đảng - đón xuân và kỷ niệm một năm ngày mất Đ/c Nguyễn Bá Thanh, nguyên Bí thư thành ủy Đà Nẵng
- Tổ chức Lễ “Tết trồng cây” đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Trồng 100 cây Sao Đen trên tuyến đường ADB5 ( UBND xã – La Bông)
- Tổ chức Lễ phát động  xây dựng mô hình “Thôn kiểu mẫu Nông thôn mới”  và phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.
          * Đài Truyền thanh xã
          - Xây dựng chương trình  phục vụ nhu cầu nghe đài của nhân dân. Trong 06 tháng qua đã biên tập 82 chương trình, 70 tiết mục, 343 tin (Cộng tác đài huyện 165 tin) 77 bài ( Công tác đài huyện 05 bài).
           * Lao động – Thương binh & Xã hội
 Dưới sự chỉ đạo và quan tâm của ngành Lao động – thương binh xã hội cấp trên và của Đảng ủy – UBND, Ban Lao động – thương binh xã hội xã đã triển khai thực hiện một số nội dung như sau:
- Thực hiện tốt công tác chi trả chế độ và quà nhân dịp tết Bính Thân kịp thời, đúng đối tượng, cấp 1.100 thẻ BHYT, điều tra thông tin mộ có trong nghĩa trang liệt sỹ xã: 1.165 mộ, hỗ trợ xây dựng mới 17 nhà, sửa chữa 81 nhà, giải quyết chế độ điều dưỡng hàng năm: 38 đối tượng điều dưỡng tại Trung tâm điều dưỡng người có công, 14 đối tượng điều dưỡng kết hợp tham quan.
          * Xóa đói – Giảm nghèo
- Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn . Ngoài ra, khảo sát phúc tra đề nghị huyện hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà cho hộ nghèo 49 nhà.
- Phối hợp với Hội Nông dân, phụ nữ tổ chức hướng dẫn, tập huấn nấu ăn, kỹ thuật sản xuất lúa, rau sạch, chăn nuôi bò cho 770 hộ nghèo.
- Triển khai kế hoạch điều tra lao động thị trường năm 2016.
          * Y tế - Dân số kế hoạch hóa gia đình
          - Trạm y tế xã thực hiện tốt công tác khám và điều trị bệnh ban đầu cho nhân dân. Trong 06 tháng qua đã khám 9.499 lượt bệnh.
          Trong đó:
          + Khám cho người có thẻ BHYT: 6.812 lượt
          + Khám chữa bệnh bằng Y học cổ truyền: 2.687 lượt
          Ngoài ra, khám phụ khoa cho 565 lượt, quản lý thai 134 người, xử lý dịch bệnh: Sốt xuất huyết 26 ca; tay, chân, miệng 07 ca. Công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm được lãnh đạo địa phương quan tâm. Do vậy, trong 06 tháng qua trên địa bàn xã không có ngộ độc thức ăn xảy ra.
* Dân số Kế hoạch hóa - Gia đình
- Tổng các biện pháp tránh thai: 650/707, đạt 91,9%
          Trong đó:
                          - Vòng: 115/180, đạt 63,8% 
                          - Triệt sản: 4/3, đạt 133,3% 
                          - Tiêm: 19/19 đạt 100%
                          - Cấy: 8/8 đạt 100%
                          - Viên uống: 125/125 đạt 100%
                          -  Bao cao su: 385/380 đạt 101,3%
          8. Địa chính – Môi trường
          - Tham gia xét tính pháp lý các dự án triển khai thi công trên địa bàn như đường vành đai: 39 hồ sơ, khu tái định cư Lệ Sơn: 04 hồ sơ;
          - Công bố Quy hoạch phê duyệt tổng mặt bằng chi tiết tỷ lệ 1/500 khu tái định cư các hộ giải tỏa dự án tuyến đường Hòa Phước – Hòa Khương khu vực mặt tiền đường DT 605. Theo đó, phối hợp với Trung tâm khai thác quỹ đất quay phim hiện trạng và kiểm định, giải tỏa đền bù; công bố quy hoạch vệt 50 m đường vành đai và bến Cát của công ty Bông Sen vàng tại An Trạch.
- Phối hợp cùng các ban ngành giải phóng mặt bằng để bàn giao cho dự án đường Cao tộc Đà Nẵng – Quảng Ngãi tại thôn Thạch Bồ, Lệ Sơn 2.
          - Kiểm định khu tái định cư đường vành đại tại thôn Lệ Sơn Bắc
          - Phối hợp kiểm định đền bù đường vành đai
- Phối hợp giải quyết các tồn đọng và ý kiến thắc mắc của nhân dân về giá cả đền bù của khu tái định cư Lệ Sơn 1.
          -Lập thủ tục chọn địa điểm xây dựng nhà văn hóa thôn Lệ Sơn Bắc.
          - Phóng tuyến làm đường nội đồng Yến Nê 1 tại Cẩm Nê.
          - Tăng cường công tác kiểm tra ngăn chặn và chống tình trạng xây dựng nhà trái phép trong các vùng dự án đã được công bố;
- Tổ chức ra quân dọn vệ sinh môi trường hưởng ứng thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2016” và đón tết Bính Thân năm 2016;
- Tiếp nhận thùng thu gom rác trong năm 2016 là 45 thùng nhỏ, 04 thùng lớn.
- Tổ chức lễ phát động phong trào trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Bính Thân. Sau Lễ phát động ra quân trồng 100 cây sao đen.
9. Lĩnh vực Tư pháp – Hộ tịch
Trong 06 tháng qua đã tiếp nhận và giải quyết: 5.950 hồ sơ.
Trong đó:    - Bảo trợ xã hội: 07
                   - Chứng thực: 5.314
                   - Hộ tịch: 454
                   - Người có công 11
                   - Thủ tục thông thường: 106
                   - Xây dựng nhà ở và đất đai: 58
10. Công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
- Công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
          +Tổng số hồ sơ tiếp nhận 5.950 (Kỳ trước chuyển qua 07)
Trong đó hồ sơ đã giải quyết: 5.944
          + Giải quyết sớm hẹn: 390
          + Giải quyết đúng hẹn: 5.520
          + Giải quyết trể hẹn: 25  (đã có báo cáo do lỗi phần mềm)
          11. Công tác tiếp dân
                    - Tiếp dân 25 lượt;
                    - Tiếp nhận đơn 07 đơn:
                   Đã giải quyết: - 04 đơn đất đai,
-         02 đơn môi trường;
-         01 đơn tài sản.
12. Lĩnh vực Quc phòng – An ninh
          - Ban Chỉ huy quân sự xã xây dựng kế hoạch trực chiến, trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với Công an xã triển khai thực hiện các đợt ra quân lập lại trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội;
          +Triển khai nhiệm vụ QP-QS địa phương năm 2016;
          + Thực hiện tốt công tác tuyển quân đợt I/2016 đạt 100% (20/20 thanh niên);
          + Ngoài ra tổ chức đăng ký tuổi 17: 119/119 thanh niện, đạt 100%;
          + Kết nạp lực lượng dân quân năm 2016: 39 đ/c, cho ra 28 đ/c.
          + Tổ chức huấn luyện lực lượng dân quân năm thứ nhất 39/39 đ/c, huấn luyện lực lượng dân quân năm 2,3,4 cho 78 đ/c. Qua kết quả kiểm tra 100% đạt loại khá trở lên, mở lớp giáo dục kiến thức quốc phòng - an ninh cho thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự 87/90 thanh niên đạt 96,6%.
          - Ban Công an xã xây dựng kế hoạch trực tuần tra canh gác địa bàn theo Quyết định số 8394/QĐ-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng. Nhìn chung, tình hình An ninh – Chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định và giữ vững. Tuy nhiên, trong 06 tháng qua trên địa bàn xã xảy ra một số vụ việc như sau:
          + Đánh nhau gây thương tích: 05 vụ, 08 đối tượng
          + Đánh bạc: 01 vụ, 04 đối tượng;
          +Trộm cắp tài sản: 01 vụ, 01 đối tượng;
          + Bạo lực gia đình: 01 vụ, 01 đối tượng;
          + Kiểm tra tạm trú 12 lượt,  phát hiện 25 trường hợp vị phạm Luật cư trú;
          + Thử Test: 06 lượt, phát hiện 22 trường hợp sử dụng chất ma túy;
          + Tai nạn giao thông: 14 vụ  va quẹt nhẹ;
          + Quản lý đối tượng theo Nghị định số 111/NĐ-CP: 15 đối tượng trong đó 09 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy.
          + Lập hồ sơ đưa 02 đối tượng vào trung tâm 05-06
          + Xử phạt hành chính 45 đối tượng, với số tiền 19.750.000đồng
13. Kết qua thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm
          - Nhiệm vụ 1:  Tiếp tục tranh thủ nguồn vốn của Nhà nước, các đơn vị, tổ chức hỗ trợ kinh phí đầu tư một số hạn mục công trình khu tiền sảnh nghĩa trang liệt sỹ thành khu vui chơi, vườn dạo.
          Với việc hình thành khu thiết chế văn hóa (Công viên vườn dạo), đáp ứng về nhu cầu vui chơi giải trí cho nhân dân trên địa bàn xã. Đồng thời tạo cảnh quan chung, hình thành môi trường sống lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần của người dân.
          Công trình cải tạo khu vui chơi xã Hòa Tiến được khởi công xây dựng cuối năm 2015 và hòan thành đưa vào sử dụng trong tháng 3 năm 2016. Với quy mô diện tích: 8.323m2, loại công trình: Hạ tầng kỹ thuật – Công viên cây xanh; Chủ đầu tư: Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng; nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách thành phố. Gồm 08 hạng mục công trình sau: Cải tạo sân nền, khu vui chơi; xây dựng sân cầu lông; xây mới sân bóng đá; cải tạo các bồn hoa, bó nền, hàng rào; bố trí các thiết bị vui chơi cho trẻ em, ghế đá; cây xanh, thảm cỏ; hệ thống cấp nước tưới cây, điện chiếu sáng trang trí; thoát nước.
- Nhiệm vụ 2:  Củng cố kiện toàn các hoạt động sản xuất của HTX Nấm
          HTX Nấm Hoà Tiến được hình thành và đi vào hoạt động từ năm 2011. Do điều kiện cơ sở vật chất ban đầu còn gặp nhiều khó khăn, mặc khác lại phải di dời địa điểm sản xuất nhiều lần. Trong quá trình sản xuất kinh doanh cũng như cung ứng vật tư và tiêu thụ sản phẩm, HTX thực hiện việc thu – chi không theo quy định. Do vậy, công tác quyết toán thu – chi cuối năm gặp nhiều khó khăn. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của phòng NN&PTNT và Ban thường vụ đảng ủy xã Hòa Tiến, ngày 28 tháng 3 năm 2016, UBND xã tổ chức Hội nghị sáp nhập HTX Nấm trực thuộc HTX DVSXKD TH Hòa Tiến 2.
Sau khi sáp nhập, HTX DVSXKD TH Hòa Tiến 2 đã xây dựng phương án hoạt động sản xuất kinh doanh của HTX từ năm 2016 – 2020. Trong đó, có bổ sung xây dựng kế hoạch sản xuất nấm rơm, nấm linh chi, nấm bào ngư. Trước mắt, HTX liên kết sản xuất với HTX nấm Kim Anh phường Hòa Khê, quận Thanh Khê trong việc sản xuất và bao tiêu sản phẩm, mặc khác tiếp tục quản lý số xã viên hiện có để làm nòng cốt cho việc duy trì kế hoạch sản xuất và làm cơ sở cho công tác tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất nấm nhằm tăng số xã viên và cơ sở sản xuất làm động lực cho việc mở rộng sản xuất, chuyển đổi ngành nghề, góp phần tăng thu nhập bình quân đầu người/năm trên địa bàn xã và nâng cao tiêu chí xây dựng NTM.
- Nhiệm vụ 3: Tuyên truyền, vận động nhân dân mở rộng diện tích sản xuất lúa hữu cơ (Quế Lâm) tại thôn An Trạch.
Thực  hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM (trong đó có tiêu chí hình thức tổ chức sản xuất và tiêu chí thu nhập), Căn cứ Nghị quyết Đại hội đảng bộ xã Hòa Tiến lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 và theo nghiên cứu đánh giá thổ nhưỡng tiềm năng đất đai, nguồn nhân lực tại thôn An Trạch. UBND xã đã chỉ đạo cho BND thôn An Trạch phối hợp, đề xuất với Hội Nông dân xã xin chủ trương và quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ phương án sản xuất lúa hữu cơ Quế Lâm (Bắc Thơm 7). Sau khi phương án đã được phê duyệt, UBND xã phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức họp nhân dân thông qua phương án, tập huấn kỹ thuật sản xuất. Đối với chủ đầu tư: Hỗ trợ giống, phân bón, điều hành kế hoạch sản xuất…Đối với nhân dân: Thực hiện đúng quy trình hướng dẫn, đúng lịch thời vụ, không tự ý phá bỏ cam kết.
Kết quả: Vụ Đông Xuân 2015-2016, triển khai gieo sạ 30 ha (tăng 22,3 ha so với cùng kỳ năm trước) với sự tham gia sản xuất của 197 hộ, năng xuất bình quân 55tạ/ha, đơn giá 7.500 đồng/kg.
Vụ Hè thu: Tiếp tục gieo sạ 25 ha.
 
14. Nâng cấp và giữ vững các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới
          - Nâng cấp giao thông kiệt xóm: 1.826m
          - Mở rộng giao thông nội đồng: 527m
          - Thi công hệ thống điện chiếu sáng 2000m
          - Cải tạo nâng cấp nhà văn hóa thôn An Trạch: 02 tỷ ( Con em tộc Đặng An Trạch đóng góp)
          - Đẩy mạnh công tác thu gom rác: Hầu hết các thôn không đặt thùng rác trong khu dân cư – tổ chức thu gom theo giờ.
          15. Mô hình xây dựng thôn kiểu mẫu
          - Tổ chức lễ phát động phong trào thi đua thực hiện mô hình thôn kiểu mẫu nông thôn mới tại thôn Cẩm Nê. Thôn được chọn thí điểm, theo đó:
          Đã triển khai lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng  11/19 tuyến đường giao thông kiệt xóm.
          Xây dựng tuyến đường giao thông nội đồng 527m.
          Tập huấn cho nhân dân cải tạo vườn tạp.
          Duy trì thường xuyên ngày chủ nhật xanh – sạch – đẹp.
          Phân bổ kinh phí 150 triệu cho các hạng mục phục vụ công tác xây dựng thôn kiểu mẫu Nông thôn mới.
          Khảo sát diện tích chợ Cẩm Nê (số lượng người kinh doanh, quy mô, diện tích) để có cơ sở xin chủ trương duy trì hoạt động của chợ.
          16. Kết quả thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị”
          - Tổ chức tham gia  giao lưu nhiều hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao với các đơn vị trên địa bàn huyện, góp phần nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa xã nhà.
          - Tổ chức nhiều đợt ra quân lập lại trật tự vỉa hè, lấn chiếm lòng, lề đường để buôn bán, kinh doanh trên tuyến đường DT605, tạo mỹ quan đô thị văn minh, nâng cao hiểu biết nhận thức của người dân về ý nghĩa thiết thực của việc thực hiện ‘ Năm văn hóa, văn minh đô thị”.
          - Triển khai sâu rộng các nội dung mô hình “ Nụ cười thân thiện” nơi công sở với các đơn vị sự nghiệp, đơn vị mình khi làm việc với tổ chức, công dân trên địa bàn.
          - 06 tháng qua Đoàn thanh niên chỉ đạo BCH chi đoàn thanh niên 12 thôn tổ chức ra quân tháo gỡ hơn 5000 tờ rơi, quảng cáo rao vặt trên địa bàn.
          -Tổ chức nhiều đợt  tuyên truyền bằng xe lưu động, băng rôn, áp phích, về nội dung thực hiện “ Năm văn hóa, văn minh đô thi”.
          * Tôn tại: Tình trạng lấn chiếm vỉa hè, buôn bán kinh doanh không đúng quy định vẫn còn xảy ra.
          - Việc đồng bộ mái che dọc tuyến DT605 đối với nhân dân vẫn còn khó khăn.
          17. Công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin
Đăng ký nội dung thực hiệncuộc vận động “3 hơn” trong CCHC năm 2016
1.     Đăng ký thực hiện nội dung “nhanh hơn”
- Rút ngắn thời gian giải quyết TTHC so với quy định từ 1 đến 2 ngày đối với các thủ tục sau: Đăng ký kết hôn; xác nhận tình trạng hôn nhân; đăng ký lại giấy khai sinh.
2. Đăng ký thực hiện nội dung “thân thiện hơn”
- Thực hiện công khai số điện thoại liên lạc của lãnh đạo trên trang web UBND xã.
- Thực hiện nhắn tin bằng tổng đài UBNDHoaTien cho công dân, tổ chức khi hồ sơ được giải quyết xong hoặc sớm hẹn.
Cải cách thủ tục hành
- Hiện nay bộ phận Tư pháp - Hộ tịch đang thực hiện mô hình liên thông giải quyết thủ tục hành chính“3 trong 1”, gồm: đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và nhập hộ khẩu cho trẻ sơ sinh.
Từ tháng 6/2016: UBND xã Hòa Tiến thực hiện việc nhập văn bản đi trên phần mềm xử lý văn bản, thực hiện tốt việc phát hành văn bản có chữ ký số,
Về cơ sở vật chất: Bộ phận một cửa điện tử được trang bị nâng cấp hiện đại, có máy móc thiết bị đầy đủ.
Thực hiện tốt đợt kiểm tra 6 tháng về cải cách hành chính, CNTT: Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong 6 tháng.
Kết quả khảo sát mức độ hài lòng trực tuyến của tổ chức, công dân về chất lượng dịch vụ hành chính công và công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả theo quy định
Tháng Tổng số hồ sơ tiếp nhận Tổng số lượt đánh giá Kết quả khảo sát
Rất
hài lòng
Hài lòng Chấp nhận được Không hài lòng
1,2,3 2.585 60   102    
 
17. Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Sau hơn 03 tháng triển khai thực hiện, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn xã Hòa Tiến đã thành công tốt đẹp. Các bước tiến hành từ khâu chuẩn bị, tổ chức triển khai thực hiện cho đến khi kết thúc cuộc bầu cử đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm. Toàn xã có 11 khu vực bỏ phiếu, tổng số cử tri đi bỏ phiếu là 12.847/12.967 người, đạt 99,07%, đã bầu đủ số lượng 03 đại biểu Quốc hội, 04 Đại biểu HĐND Thành phố, 05  Đại biểu HĐND huyện, 30 Đại biểu HĐND xã.
18. Công tác lãnh đạo điều hành
- Chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.
- Chỉ đạo triển khai kế hoạch sản xuất lúa, các loại cây trồng vụ Đông Xuân 2015- 2016, triển khai kế hoạch sản xuất vụ Hè thu.
          - Triển khai thu thuế môn bài và các khoản chỉ tiêu thu huyện giao 2016;
          - Phối hợp Công đoàn cơ quan tổ chức Hội nghị CBCC năm 2016. Quán triệt trong CBCC đăng ký thực hiện Chỉ thị 04/CT-UBND của UBND thành phố và Chỉ thị 29-CT/TU của thành ủy Đà Nẵng;
          - Triển khai nhiệm vụ Quốc phòng quân sự địa phương năm 2016, thực hiện tốt công tác giao quân 2016;
          - Sau khi thống nhất với TT HĐND và Ban TT UBMTTQVN xã, UBND xã chỉ đạo công tác tuyên truyền và chuẩn bị các nội dung, phương tiện phục vụ cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, tổ chức Lễ phát động thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp;
          - Truyền thông dân số đợt I/2016;
          - Tiếp tục duy trì thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế đến năm 2020, và thực hiện tốt các chương trình mục tiêu Y tế Quốc gia. Không ngừng nâng cao công tác khám và điều trị bệnh ban đầu cho nhân dân, khuyến khích nhân dân thực hiện tốt việc mua bảo hiểm y tế tự nguyện, hoàn thành trên 70% chỉ tiêu dân số kế hoạch hóa gia đình. Nâng cao chất lượng dạy và học ở các trường, chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, không để xảy ra trường hợp thiếu đói trong dịp tết Bính Thân;
          - Tổ chức Lễ phát động tết trồng cây “ Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp năm mới trong toàn thể nhân dân và cán bộ, công chức viên chức trên địa bàn xã;
          - Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao mừng đảng đón xuân, chào mừng Đại hội đại biểu đảng toàn quốc lần thứ XII, các ngày lễ lớn.
          - Tăng cường công tác trực tuần tra canh gác địa bàn, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn;
          - Tăng cường công tác quản lý đất đai, quy hoạch, thực hiện tốt mô hình thu gom rác, duy trì thường xuyên ngày chủ nhật Xanh - Sạch - Đẹp;
          - Tiếp tục triển khai chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM;
          - Triển khai thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm.
* Đánh giá chung: 6 tháng đầu năm 2016, UBND xã bám sát các nhiệm vụ đã đề ra, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh. Công tác chăm sóc, bảo vệ phòng, chống dịch bệnh trên các loại cây trồng và con vật nuôi được triển khai thực hiện tích cực. Tập trung giải quyết, xử lý kịp thời những vướng mắc trong công tác giải tỏa đền bù các dự án triển khai trên địa bàn xã, đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình. Y tế,  giáo dục đạt được những kết quả tích cực, các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao diễn ra sôi nổi đều khắp, nhân dân đón tết cổ truyền của dân tộc vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, các đối tượng chính sách, hộ nghèo được chăm lo chu đáo. Tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 41 năm giải phóng quê hương và khánh thành nhà văn hóa xã. Quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Đơn thư khiếu nại, tố cáo được giải quyết kịp thời theo đúng quy định pháp luật. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế đó là: Hiệu quả sản xuất rau sạch chưa cao, chăn nuôi phát triển chưa mạnh, tiến độ thu các khoản chỉ tiêu trên giao còn thấp, phong trào thi đua hưởng ứng “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2016” chưa thật sự đi vào chiều sâu, phong trào ngày chủ nhật xanh-sạch đẹp chưa được duy trì thường xuyên. Tình hình an ninh trật tự và an toàn xã hội còn nguy cơ tiềm ẩn.
 
II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ  06  THÁNG CUỐI NĂM 2016
1. Chỉ đạo cho nhân dân chăm sóc lúa và các loại cây trồng vụ Hè thu năm 2016.
2. Tổ chức hoạt động vui chơi cho các em thiếu nhi nhân ngày Quốc tế  ngày (01/6), và sinh hoạt hè cho các em.
          3. Chỉ đạo Ban Văn hóa – Thông tin trực quan và tổ chức các hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể dục - thể thao kỷ niệm các ngày lễ từ nay đến cuối năm 2016.
          4. Tiếp tục chỉ đạo thực hiên “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2016” gắn với việc thực hiên Chỉ thị 29-CT/TU và cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, công tác cải cách thủ tục hành chính tại địa phương.
          5. Đẩy mạnh công tác thu các chỉ tiêu năm 2016.
          6. Tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đánh giá kết quả thực hiện thôn kiểu mẫu Nông thôn mới.
          7. Chỉ đạo công tác phòng, chống lụt bão năm 2016.  
          8. Chuẩn bị nội dung họp HĐND xã lần thứ 1 nhiệm kỳ 2016-2021.
          9. Tăng cường công tác quản lý đất đai, quy hoạch trên địa bàn xã.
          10. Tiếp tục triển khai có hiệu quả chính sách an sinh xã hội và người có công với cách mạng.
          11. Tiếp tục duy trì thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế đến năm 2020, triển khai có hiệu quả các chương trình mục tiêu Y tế Quốc gia. Không ngừng nâng cao công tác khám và điều trị bệnh ban đầu cho nhân dân, khuyến khích nhân dân thực hiện tốt việc mua bảo hiểm y tế tự nguyện, tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh. Tiếp tục thực hiện các biện pháp tránh thai.
          12. Tăng cường công tác trực tuần tra canh gác địa bàn.
          13. Đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trên địa bàn xã.
          14. Tổ chức lễ khai giảng năm học 2016-2017. Chỉ đạo trường Mầm non số 1 Hòa Tiến chuẩn bị nội dung đón nhận Huân chương lao động hạng nhì cấp nhà nước.
          15. Tổng kết phong trào thi đua năm 2016.
Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng còn lại cuối năm 2016 của UBND xã Hòa Tiến. Kính đề nghị lãnh đạo UBND huyện, cơ quan chuyên môn của huyện theo dõi chỉ đạo./.
 
Nơi nhận:                                                                                            CHỦ TỊCH
- VP huyện ủy;                                                                             
-VP UBND huyện;
- Phòng Công thương;
- Phòng TC – KH;
- Lưu: VT.
 
                                                                                                             Nguyễn
 

Nguồn tin: Văn phòng

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Danh sách video

Lịch công tác

Giới thiệu

BỘ MÁY TỔ CHỨC XÃ HÒA TIẾN

SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC XÃ HÒA TIẾN

Địa chỉ: ĐT 605 - Dương Sơn - Hòa Tiến - Hòa Vang - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3846176
Chịu Trách nhiệm chính: Ngô Ngọc Trúc - Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến
Điện thoại liên hệ: 0935155097