global html

                          

Tin tức - Sự kiện

Nông thôn mới

Cải cách hành chính

Hồ Chí Minh

Kết quả thực hiện chương trình công tác “Năm văn hóa, Văn minh đô thị” tháng 1/2016

Thứ ba - 31/05/2016 22:09
 ỦY BAN NHÂN DÂN                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    XÃ HÒA TIẾN                                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
   Số:      /BC-UBND                                               Hòa Tiến, ngày      tháng  2  năm 2016
    
 
BÁO CÁO
Kết quả thực hiện chương trình công tác
“Năm văn hóa, Văn minh đô thị” tháng 1/2016
 

          Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện Hòa Vang về việc báo cáo kết quả triển khai “Năm văn hóa, văn minh đô thị năm 2016”  trên địa bàn xã Hòa Tiến. Vậy UBND xã Hòa Tiến báo cáo kết quả thực hiện tháng 1/2016 như sau:

          I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
          - Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các nội dung “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2016” trên địa bàn, giữ gìn vệ sinh môi trường khu vực nhà ở và nơi công cộng. Duy trì thường xuyên ngày chủ nhật “Xanh-Sạch-Đẹp” bảo vệ môi trường;  phối hợp với Xí nghiệp vệ sinh môi trường thu gom rác thải tại các điểm thu gom rác trên địa bàn góp phần tạo mỹ quan đô thị, thực hiện tốt các nội dung chỉ thị 43-CT/TU của Thành ủy Đà Nẵng.
          - Đội xung kích xã tăng cường công tác kiểm tra, xử phạt triệt để các hành vi dán biển quảng cáo rao vặt, lấn chiếm lòng lề đường để kinh doanh hàng hóa, đặt bảng hiệu, buôn bán trên vỉa hè ở các tuyến đường thuộc địa bàn, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Bính Thân.
          - Phối hợp với BQL chợ tăng cường công tác kiểm tra, xử lý thường xuyên tình trạng lang thang xin ăn, xin ăn biến tướng trong và ngoài chợ.
          - Hội Phụ nữ chỉ đạo chi hội phụ nữ thôn Dương Sơn ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, phát quang bụi cỏ tại boong binh thôn Dương Sơn. Đồng thời toàn thể cán bộ và nhân dân trên địa bàn cùng ra quân dọn vệ sinh môi trường thực hiện tốt phong trào ngày chủ nhật “xanh-sạch-đẹp”, khu vực nhà ở, nơi sinh hoạt, nơi làm việc và nơi công cộng.
          - Xử lý triệt để các điểm nóng tập kết rác thải quá tải ở các thôn và phân bổ thùng rác cho các thôn, góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường.
       
           II. NHIỆM VỤ THỜI GIAN ĐẾN
          Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2016”, hướng đến thành phố yên bình, thành phố đáng sống.
          Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện “năm văn hóa, văn minh đô thị” tháng 1/2016  trên địa bàn xã Hòa Tiến. Vậy UBND xã Hòa Tiến kính gửi UBND huyện và Tổ liên ngành huyện theo dõi và chỉ đạo./.
Nơi nhận:                                                                                                    KT. CHỦ TỊCH
- UBND Huyện;                                                                                          PHÓ CHỦ TỊCH
- PhòngVHTT Huyện;                                                                                     (đã ký)
- Lưu: VT (K.Hoa).                                                                 
   
 
                                                                                                                    Nguyễn Thị Vân
                                                                  
           
 
         
 
 

Nguồn tin: Văn phòng - Thống kê

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Danh sách video

Lịch công tác

Giới thiệu

BỘ MÁY TỔ CHỨC XÃ HÒA TIẾN

SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC XÃ HÒA TIẾN

Địa chỉ: ĐT 605 - Dương Sơn - Hòa Tiến - Hòa Vang - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3846176
Chịu Trách nhiệm chính: Ngô Ngọc Trúc - Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến
Điện thoại liên hệ: 0935155097