global html

                          

Tin tức - Sự kiện

Nông thôn mới

Cải cách hành chính

Hồ Chí Minh

Ước thực hiện Chủ đề công tác năm 2017 “Năm nông nghiệp, kỷ cương hành chính và thành phố 4 an” 9 tháng đầu năm 2017 và nhiệm vụ 03 tháng còn lại năm 2017

Thứ ba - 14/11/2017 03:08
ỦY BAN NHÂN DÂN                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     XÃ HÒA TIẾN                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 Số:       /BC-UBND                         Hòa Tiến, ngày      tháng  9 năm 2017
 
                                                BÁO CÁO
Ước thực hiện Chủ đề công tác năm 2017“Năm nông nghiệp, kỷ cương hành chính và thành phố 4 an”
 9 tháng đầu năm 2017 và nhiệm vụ 03 tháng còn lại năm 2017 của xã Hòa Tiến 

Năm 2017, năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, kỷ niệm 20 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương, 70 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ và các ngày lễ lớn trong năm, năm triển khai thực hiện Chủ đề công tác năm 2017 do UBND huyện Hòa Vang phát động “Năm nông nghiệp, kỷ cương hành chính và thành phố 4 an”. Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức song với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, UBND xã đã chỉ đạo, điều hành thực hiện Chủ đề công tác năm 2017 và đạt được những kết quả như sau:
A. Phần thứ nhất
KẾT QUẢ THỰC HIỆN 
          I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
          1. Công tác ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành
          + Đảng ủy xã:  Ban hành 12 văn bản (trong đó: Nghị quyết 02, Quyết định 01, Kế hoạch 06, Công văn 01, Báo caó 02 và 01 Hội nghị quán triệt Chủ đề công tác năm 2017);
          + HĐND xã: Ban hành 03 văn bản (trong đó: 01 Quyết định, 02 Kế hoạch);
          + UBND xã: Ban hành 12 văn bản (trong đó: 06 Quyết định, 06 Kế hoạch và nhiều cuộc họp chuyên đề triển khai thực hiện Chủ đề công tác năm;
          + Mặt trận Tổ quốc các Hội đoàn thể: Ban hành 05 Kế hoạch.
          2. Công tác tuyên truyền, phát động
UBND xã tổ chức lễ phát động thực hiện Chủ đề công tác năm 2017 “Năm nông nghiệp, kỷ cương hành chính và thành phố 4 an” vào ngày 10 tháng 3 năm 2017, với hơn 500 người tham dự. Sau lễ tổ chức diễu hành, tuyên truyền qua các thôn trên địa bàn xã;
Tổ chức tuyên truyền xe lưu động 4 lượt;
Trực quan 50 Pano chân đứng 2 mặt, 15 băng ron;
Lắp đặt 02 cụm loa tại chợ Yến Nê và Cẩm Nê nhằm tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm và an ninh trật tự;
Chỉ đạo Đài truyền thanh xã xây dựng chương trình “Năm nông nghiệp, kỷ cương hành chính và thành phố 4 an” gồm 08 chương trình; vệ sinh an toàn thực phẩm 04 chương trình; truyền thanh trực tiếp lễ phát động thực hiện Chủ đề công tác năm 2017. Truyền thanh trực tiếp 02 phiên tòa lưu động tại nhà Văn hóa xã ( Ma túy và cướp giật);
Phối hợp Công an Trạm Nam Hòa Vang tuyên truyền Luật phòng chống tội phạm, ma túy, bạo lực gia đình, an ninh trật tự… và HIV tại 06 thôn thu hút hơn 815 người tham dự;
Hội Liên hiệp phụ nữ xã tổ chức Hội nghị chuyên đề phụ nữ Hòa Tiến nói không với cờ bạc, số đề tại nhà văn hóa thôn Yến Nê 2, phối hợp với Công an xã tuyên truyền 6 điểm về an ninh trật tự, An toàn giao thông với hơn 500 lượt HVPN tham dự.
          Phối hợp tổ chức công tác tuyên truyền, vận động thực hiện Chủ đề công tác năm 2017 tại 12 thôn (từ ngày 29 tháng 3 đến ngày 10 tháng 4 năm 2017), do báo cáo viên UBMTTQVN huyện và thành phố tuyên truyền.
          Phối hợp với trường THCS, tuyên truyền Luật phòng chống tội phạm, vệ sinh an toàn thực phẩm…với hơn 750 em tham dự.
          Tuyên truyền Bộ Luật dân sự và Bảo hiểm y tế 12 thôn với gần 1.000 lượt người tham gia;
          Công an xã phối hợp với UBMTTQVN xã tổ chức diễn đàn “Công an xã lắng nghe ý kiến của nhân dân” tại thôn Dương Sơn.
          Trong 9 tháng đầu năm 2017, tổng số buổi tuyên truyền 34 buổi, số người tham dự 3.965 lượt và 04 buổi tuyên truyền xe lưu động.
3. Về xây dựng mô hình
            - Nông dân Hoà Tiến nói không với bao ni lon và vật dụng đuổi chuột trên đồng ruộng.
          - Hình thành tổ/nhóm diệt chuột bảo vệ mùa màng.
          - Kết nối công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính.
          - Ứng dụng mã số công dân.
          - Hộ gia đình liên kết tự vệ. Đơn vị thực hiện thôn Cẩm Nê.
          - Người con hiếu thảo (giúp đỡ, chăm sóc, gia đình chính sách, người có công).
          - Tộc họ quản lý, giáo dục con cháu không vi phạm pháp luật.
          - Mô hình đảm bảo an ninh trật tự vùng giáp ranh 04 xã (Hòa Châu, Hòa Tiến, Điện Tiến, Điện Hòa Quảng Nam)
II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
1.     Kết quả thực hiện “Năm nông nghiệp”
          Sản xuất nông nghiệp trong năm 2017 không được thuận lợi, vụ Đông Xuân 2016-2017 xảy ra đợt lũ từ ngày 14-17/12/2016 và đợt mưa từ ngày 29/12/2016 đến ngày 01/01/2017 đã làm ngập úng nhiều diện tích, nhân dân phải gieo sạ lại nhiều lần. Vụ Hè thu 2017, thời tiết nắng nóng, xuất hiện các loại dịch bệnh gây hại cho cây trồng. Giá cả gia súc, gia cầm giảm đặc biệt là giá thịt lợn (hơi) đã ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất cũng như tâm lý và thu nhập của nhân dân. Song, được sự quan tâm của huyện, sự chỉ đạo của BTV đảng ủy xã, UBND xã đã chỉ đạo Ban nhân dân các thôn khắc phục khó khăn tập trung phát triển sản xuất, ổn định tâm lý người chăn nuôi và đạt được những kết quả như sau:
          - Trồng trọt      
          Tổng diện tích gieo trồng 1.220/1.321 ha, bằng 92,3% chỉ tiêu kế hoạch huyện giao.
          Diện tích cây lúa 923,6 ha, năng suất bình quân 65 tạ/ha, tăng 4 tạ/ha so với năm 2016.
          Tổng sản lượng lương thực quy thóc: 6.143,4 tấn (trong đó, lúa: 6.003 tấn, ngô: 140,4 tấn).
          Sản xuất rau sạch: Đầu năm, xảy ra lũ gây bất lợi cho sản xuát cây lúa nhưng lại thuận lợi cho cây hoa màu, nên đã bố trí được các loại cây rau màu, giá cả ổn định, nhân dân đã sản xuất hết diện tịch theo kế hoạch. Tuy nhiên, khoảng nửa đầu tháng 6/2017, do thời tiết nắng nóng nên nhân dân chỉ sản xuất được một số loại rau ăn quả và lá như đậu bắp, bí các loại, rau muống, mồng tơi…giá đầu ra sản phẩm cao, nên đã khuyến khích được người dân tham gia sản xuất.
- Chăn nuôi
          Trong  9 tháng qua không có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. Tuy nhiên, giá thịt lợn trong các tháng 6 và tháng 7/2017 giảm mạnh nên ảnh hưởng đến thu nhập cũng như khả năng tái đàn của người chăn nuôi.
          Tổng đàn gia súc, gia cầm 9 tháng đầu năm 2017 như sau: Tổng đàn trâu 133 con (giảm 26 con so với năm 2016), đàn bò 700 con, đàn heo 10.000 con, đàn gia súc gia cầm 50.000 con. Nhìn chung đàn gia súc, gia cầm giảm mạnh so với năm 2016.
          Triển khai tiêm phòng bệnh dại và phòng dịch cho đàn gia súc.      
          2. Kết quả thực hiện “Kỷ cương hành chính”
Tại các buổi lễ chào cờ đầu tháng và trong các cuộc họp giao ban. UBND xã đã quán triệt Kế hoạch số 38-KH/HU ngày 08 tháng 02 năm 2017 của huyện ủy Hòa Vang thực hiện Chủ đề công tác năm 2017 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong toàn thể cán bộ công chức. Qua kiểm tra 100% cán bộ công chức (CBCC) cơ quan thực hiện nghiêm túc thời gian làm việc, nội quy, quy chế cơ quan, thái độ ứng xử và tiếp xúc giải quyết công việc của cán bộ công chức, chưa có trường hợp nào vi phạm cũng như gây khó khăn, phiền hà  để nhân dân phản ánh.
Tổ chức cho 100% CBCC đăng ký thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU của Ban thường vụ thành ủy về “5 xây”, “3 chống” gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và kỷ cương hành chính năm 2017.
Thành lập Tổ kiểm tra, theo dõi việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của CBCC.
Thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện không tổ chức cho CBCC tham quan học tập tại các tỉnh miền Tây Nam bộ trong các ngày lễ 30/4 và Quốc tế lao động ngày 1/5 vừa qua.
3. Kết quả thực hiện Chương trình “Thành phố 4 an”
a)     Về An ninh trật tự
          *Xây dựng lực lượng nòng cốt
          Xác định vai trò quan trọng của lực lượng nòng cốt và các tổ chức làm công tác an ninh trật tự tại cơ sở. Trong 9 tháng đầu năm 2017, Công an xã đã tham mưu cho UBND xã củng cố kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” của xã gồm 19 thành viên; kiện toàn 05 Đ/c công an (Công an xã 03 Đ/c, trong đó bổ nhiệm 01 phó trưởng công an xã; Công an viên phụ trách địa bàn 02 thôn Dương Sơn và Bắc An); thường xuyên củng cố lực lượng Dân phòng xã đảm bảo số lượng 24 người và lực lượng 12 tổ Dân phòng thôn với 60 người, tuần tra theo Quyết định số 8394/QĐ-UBND ngày 09/11/2015 của UBND thành phố Đà Nẵng; Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 26/02/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, tiêu chuẩn và chế độ chính sách đối với lực lượng Dân phòng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
          Trên địa bàn xã có 12 thôn, trong đó có 12 tổ tổ hòa giải, với 60 người, tổ phản ứng nhanh 12 tổ, với 60 người luôn được quan tâm và củng cố thường xuyên để đáp ứng tốt nhiệm vụ hiện nay.
          *Công tác quản lý, giáo dục, cảm hóa giúp đỡ người vi phạm tại cộng đồng dân cư
          Tiếp tục thực hiện đề án của Chính phủ trên lĩnh vực phòng, chống tội phạm, Công an xã và Ban Thường trực UBMTTQVN xã cùng với các thành viên của Mặt trận đã phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, giáo dục các loại đối tượng theo Kế hoạch 1261/KH-BCA của Bộ Công an.Từ  đầu năm măm 2017 đến nay đã đưa vào diện quản lý, giáo dục 43 đối tượng.  Theo đó, mở 02 lớp giáo dục pháp luật cho 43 lượt đối tượng hình sự và thanh thiếu niên vi phạm pháp luật; tổ chức các buổi răn đe, giáo dục đối tượng trước Tết Đinh Dậu. Tổ chức gọi hỏi các đối tượng vi phạm pháp luật về hành vi đánh bạc: 28 Đối tượng. Lập hồ sơ đưa 01 đối tượng vi phạm pháp luật về lĩnh vực sử dụng trái phép chất ma túy áp dụng giáo dục tại cấp xã theo Nghị định 111/NĐ-CP của Chính phủ. Vận động 02 đối tượng tự nguyện đi cai nghiện ma túy. Vận động 08 cơ sở cơ khí, gò hàn cam kết không sản xuất vũ khí tự tạo như mã tấu, kiếm…, 25 hộ kinh doanh mặt hàng gas, xăng, dầu, hóa chất… cam kết phòng cháy, chữa cháy.
          Ký cam kết vùng giáp ranh 04 xã (Hòa Tiến, Hòa Châu; Điện Hòa, Điện Tiến), tổ chức tọa đàm tại thôn Dương Sơn “Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân”
          Trong 9 tháng đầu năm 2017, trên địa bàn xã xảy ra một số vụ việc cụ thể như sau: 
          + Đánh bạc 04 vụ, 20 đối tượng;
          + Trộm cắp tài sản 04 vụ, (chưa điều tra ra đối tượng)
          + Cướp giật 01 vụ, 01 đối tượng
          + Xâm hại sức khỏe 01 vụ, 01 đối tượng;
          + Đánh nhau: 05 vụ, 10 đối tượng;
          + Thiếu niên vi phạm pháp luật: 01 vụ, 01 đối tượng.
          Phối hợp với Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an huyện Hòa Vang tiến hành thử test các đối tượng có biểu hiện về sử dụng trái phép chất ma túy, qua đó phát hiện 03 đối tượng dương tính với chất ma túy, xử phạt hành chính 02 đối tượng, 01 đối tượng đưa đi Trung tâm xã hội Bàu Bàng của thành phố.
          Qua công tác tuần tra đã phát hiện bắt 03 vụ dùng xung điện châm chích cá; phát hiện và tịch thu 03 cây súng tự chế bắn bi sắt; giải tán hơn 10 vụ chuẩn bị đánh nhau; giải tán 14 vụ gây rối trật tự công cộng, đánh bạc nhỏ lẻ và các thanh niên tụ tập trong đêm khuya để uống rượu, bia.
          Tiếp tục thực hiện Quyết định số 8394/QĐ-UBND ngày 09/11/2015 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Kế hoạch Phối hợp các lực lượng trong công tác tuần tra phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, UBND xã đã chỉ đạo cho ngành Công an, Quân sự và lực lượng Dân phòng Cơ động tổ chức huy động lực lượng phối hợp tuần tra đảm bảo quân số và chất lượng.
            b) Về An toàn giao thông     
            - Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 32/2007-NQ-CP của Chính phủ và Công văn số 1207/BCA-C11 ngày 02/7/2007 của Bộ Công an và thực hiện chương trình năm.  Công an xã đã triển khai thực hiện tuần tra xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, ngoài ra, Công an xã tham mưu cho Đảng uỷ, UBND xã chỉ đạo, phối hợp cho các ngành, đoàn thể tổ chức họp và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân trên địa bàn xã về Luật ATGT đường bộ và Nghị quyết 32/CP của Chính phủ. Đã tổ chức tuyên truyền trên địa bàn 6 thôn và trường Trung học cơ sở Nguyễn Phú Hường có hơn 1.762 lượt nhân dân và các em học sinh tham dự.
- Xây dựng Kế hoạch công tác đảm bảo TTATGT trong tuần tra kiểm soát, trình lãnh đạo Công an Huyện và lãnh đạo UBND xã phê duyệt, tham mưu UBND xã ra Quyết định thành lập tổ tuần tra kiểm soát trên địa bàn xã.
- Trong  9 tháng đầu  năm 2017,  Công an xã phối hợp và tuần tra độc lập 60 lượt; thu 16 bảng hiệu, 03 dù; nhắc nhở 17 hộ; xử phạt 3.350.000 đồng. Trong đó, không đội mũ bảo hiểm 25 trường hợp phạt 3.150.000 đồng. Tai nạn giao thông, xảy ra 04 vụ tai nạn giao thông, làm 01 người chết và 04 người bị thương.
           Ngoài ra, Công an xã tổ chức cho 356 hộ trên tuyến đường ĐT 605, ký cam kết không đặt bảng hiệu và buôn bán lấn chiếm vỉa hè.
c)     Về vệ sinh an toàn thực phẩm
Củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm. Theo đó, phân công 01 (một) cán bộ theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn xã.
Xây dựng kế hoạch đảm bảo ATTP năm 2017, kế hoạch đảm bảo ATTP trong dịp tết Nguyên Đán và mùa lễ hội năm 2017, ban hành triển khai “Tháng hành động vì ATTP” năm 2017. Qua đó, đã kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, dịch vụ nấu ăn lưu động, kinh doanh thức ăn đường phố theo phân cấp quản lý 173/173 cơ sở,
Tổ chức tuyên truyền  và tập huấn kiến thức đảm bảo ATTP và ký cam kết đảm bảo ATTP cho173/173. Phối hợp với Trung tâm y tế huyện Hòa Vang mở lớp tập huấn xác nhận kiến thức và khám sức khỏe cho các cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn xã (khám sức khỏe cho 196 hộ và tập huấn xác nhận kiến thức cho 127 hộ).          Hội PN xã phối hợp với y tế tổ chức tuyên truyền các kiến thức về VSATTP, hướng dẫn chọn thực phẩm an toàn và phòng chống bệnh tay chân, miệng có 1.232 HVPN tham dự và giám sát các quán thức ăn đường phố và các cơ sở bán tại chợ Cẩm Nê, Yến Nê 1, qua đó kịp thời nhắc nhở 13 cơ sở thực hiện các công đoạn chế biến thực phẩm và mua thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.
Qua công tác kiểm tra và tiếp nhận thông tin: xử phạt: 04 nhóm trẻ gia đình (2.500.000 đồng), 03 thức ăn đường phố (1.200.000 đồng), 01 tạp hóa (400.000 đồng), 01 cơ sở giết mổ gia cầm trái phép (2.000.000đồng). Tổng số tiền phạt là: 6.100.000 đồng.
          d) Về An sinh xã hội
           * Lao động – Thương binh & Xã hội                 
 Dưới sự chỉ đạo và quan tâm của ngành Lao động – thương binh xã hội cấp trên và của Đảng ủy – UBND, Ban Lao động – thương binh xã hội xã đã triển khai thực hiện một số nội dung như sau:
- Thực hiện tốt công tác chi trả chế độ và quà nhân dịp tết Đinh Dậu kịp thời, đúng đối tượng.
Ngoài ra, tham mưu UBDN xã đề nghị cấp trên hỗ trợ kinh phí xây dựng mới, sửa chữa nhà ở gia đình chính sách, người có công 142 nhà, với tổng số tiền là: 3.800.000.000 đồng (xây mới hoàn thành 24 nhà, 60 triệu đồng/ nhà;  sửa chữa 118 nhà, 20 triệu đồng/nhà).
Giải quyết chế độ trợ cấp thường xuyên đối tượng chính sách: 20 hồ sơ, xã hội 56 hồ sơ, đưa 25 đối tượng đi điều dưỡng tại các tỉnh phía Bắc, chi trả chế độ điều dưỡng tại gia 160 đối tượng với số tiền 176 triệu đồng, chi trả tiền thờ cúng liệt sỹ cho 530 thân nhân liệt sỹ với số tiền 265 triệu đồng, hỗ trợ sinh kế cho 05 hộ chính sách nghèo 05 con bò/05 hộ với số tiền 40 triệu đồng.
Tổ chức thành công chuổi hoạt động  nhân kỷ niệm 70 năm ngày thương binh- liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017).
* Xóa đói – Giảm nghèo
Ban Xóa đói – Giảm nghèo đã tham mưu UBND xã xây dựng phương án, lộ trình thoát nghèo cho từng hộ. Đồng thời thực hiện tốt phương châm “3 biết, 2 hỗ trợ” (3 biết: Biết mặt, biết hoàn cảnh, biết nhu cầu; 2 hỗ trợ: Hỗ trợ vốn và phương tiện làm ăn, hỗ trợ kiến thức). Để có cơ sở hỗ trợ, giúp đỡ các hộ vươn lên thoát nghèo bền vững như: Tổ chức đối thoại 120 hộ nghèo dự kiến thoát nghèo trong năm 2017, hỗ trợ kinh phí xây dựng mới 01 nhà trị giá 60 triệu đồng, sửa chữa 14 nhà, trị giá 280 triệu đồng; sinh kế 08 hộ, 64 triệu đồng; 13 xe đạp, 19.500.000 đồng; khám sức khỏe cho 1.050 khẩu hộ nghèo; đưa 05 lao động làm việc tại Hàn Quốc, 13 lao động làm việc tại sân bay Quốc tế Đà Nẵng; tổ chức 05 lớp tập huấn kỷ thuật sản xuất và chăn nuôi cho hơn 300 hộ nghèo.
          *Hội Khuyến
          Tổ chức Hội nghị triển khai nhân rộng và hướng dẫn đăng ký xây dựng các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”
          Tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi cấp quốc gia và thành phố với số tiền khen thưởng là 17.500.000 đồng,  học sinh thi đỗ đại học 64 em với số tiền 12.800.000 đồng (không tính kinh phí của huyện). Tổng số tiền phát thưởng là 30.300.000 đồng, ngoài ra hỗ trợ 06 xe đạp cho các em học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập.
*Hội LHPN xã với công tác an sinh xã hội : 6 tháng đầu năm Hội PN xã đã vận được chương trình nâng cánh ước mơ hỗ trợ xây mới nhà cho chị Trương Thị Kiều Thủy  là hộ phụ nữ nghèo tại thôn Thạch Bồ với tổng số tiền là 40.000.000đ và 20 kg sơn chống thấm nhà và xây mới nhà chị Nguyễn Thị Minh thôn yến nê 1 từ nguồn vận động với số tiền là 30.000.000 triệu đồng. Thực hiện chương trình công tác năm 2017 gắn với công tác an sinh xã hội trên địa bàn, được sự quan tâm giúp đỡ của Hội Sear Hội LHPN xã  đã hỗ trợ thường xuyên cho em Dương Thị Hoa ở thôn Cẩm Nê bị bệnh mỗi tháng 1triệu đồng để uống thuốc và hỗ trợ 2 chiếc xe đạp cho con PN nghèo với số tiền 2000.000đ.
Vận động 100% HVPN trên địa bàn xã xây dựng nguồn quỹ “Tình nhân ái” với số tiền 16.915.000đ nhằm giúp đỡ các chị em HVPN ốm đau, bệnh tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.   
Nhân dịp tết cổ truyền của dân tộc – xuân Bính Thân năm 2017. Bằng nhiều nguồn kinh phí. UBND xã đã phối hợp với Ban nhân dân các thôn rà soát cấp phát 1,057 tỷ đồng tiền, quà của Trung ương, Thành phố, huyện cho đối tượng chính sách, và 916 xuất quà với tổng số tiền là 551.400.000đồng, 28.860 kg gạo cho các đối tượng xã hội. Tất cả số tiền, quà, gạo nói trên đều được cấp phát đúng đối tượng không có khiếu kiện xảy ra, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và tổ chức cho nhân dân vui tết đầm ấm, an bình, hạnh phúc.
Ngoài ra, tuyên truyền vận động các hộ làm dịch vụ sản xuất nông nghiệp, kinh doanh vật tư nông nghiệp thực hiện việc cung ứng vật tư và dịch vụ cho nhân dân không có điều kiện. Đặc biệt là hộ nghèo đến cuối vụ mới thanh toán, nhằm giúp cho các hộ có điều kiện tái sản xuất.
4. Các hoạt động khác
Làm việc với tổ chức VECO về chương trình dự án hỗ trợ xây dựng chuỗi dự án sản phẩm lúa-gạo-rau an toàn, bền vững, theo đó đã khảo sát và chọn địa điểm triển khai tại thôn Cẩm Nê và Yến Nê 1.
Triển khai xây dựng hầm Bioga cho trang trại chăn nuôi heo của bà Lê Thị Tịch thôn lệ sơn 2, do Liên hiệp Hội khoa học kỹ thuật thành phố hỗ trợ.
UBND xã phối hợp với Hội Nông dân tổ chức ra quân tháo gỡ bao nilon, vật dụng đuổi chuột trên đồng ruộng; thu gom vỏ bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng bỏ vào bi giếng để xử lý (ra quân ngày 17/3/2017).
Tổ chức lễ phát động  triển khai thực hiện Chủ đề công tác năm 2017 với hơn 500 cán bộ và nhân dân tham gia. Sau lễ phát động tổ chức diễu hành, tuyên truyền thực hiện Chủ đề năm 2017 trên địa bàn xã.
- Đại diện các thôn ký cam kết thực hiện Chủ đề công tác năm 2017.
- Trao 12 bình PCCC, Nội quy, Tiêu lệnh cho các nhà văn hóa thôn.
-  Hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà cho hộ nghèo năm 2017.
- Thực hiện xã hội hóa việc lắp đặt Camera an ninh trên địa bàn xã.
 (nguồn kinh phí do 11 Công ty, doanh nghiệp, tổ chức hỗ trợ) với tổng số tiền 41 triệu đồng.
+ Xã hội hóa công tác an sinh xã hội với tổng số tiền 22 triệu đồng.
(Trong đó: Công ty cổ phần Thái Tuấn 10 triệu đồng, Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Thái 12 triệu đồng)
-  UBMTTQVN xã cam kết thực hiện xây dựng “Hộ gia đình liên kết tự vệ” trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc (thôn Cẩm Nê).
- Hội Liên hiệp phụ nữ xã cam kết thực hiện Chủ đề “ Chi hội phụ nữ nói không với cờ bạc, số đề”.
- Hội CCB xã cam kết thực hiện Chủ đề  về ATTP “ Mỗi hội viên tích cực tham gia nuôi gia cầm và trồng rau sạch”.
- Làm việc với Trung tâm Công nghệ và sinh học ký kết biên bản ghi nhớ hỗ trợ phát triển sản xuất nấm và hoa trên địa bàn xã.
- Hội Nông dân thành phố hỗ trợ giống rau, quả, củ các loại, bạc ni lon (plactic), lưới làm giàn dây leo cho 02 ha (Cẩm Nê 1,5 ha, Yến Nê 0,5 ha)
- Mặt trận huyện giám sát việc thực hiện Chủ đề công tác năm 2017 và thôn kiểu mẫu nông thôn mới.
- Tổ công tác kiểm tra của huyện ủy kiểm tra hệ thống chính trị ở xã và thôn.
Kiểm tra đất nông nghiệp bỏ hoang do nhiều nguyên nhân
-         Tổng diện tích: 31,9224ha
Trong đó:
+ Do ảnh hướng trong quá trình thi công các dự án: 7,8017ha (quỹ 1: 4,3139 ha, qũy 2: 3,4878 ha)
+ Do thiếu kênh mương (Không thuộc dự án: 5,0868ha (quỹ 1: 1,5265 ha, quỹ 2: 3,5612 ha
+ Đất bỏ hoang nhiều năm:11,3481ha, (quỹ 1: 8,5017 ha, quỹ 2: 2,8464 ha)
+ Đất không sản xuất thường xuyên do thiếu lao động và các nguyên nhân khác: 7,6858ha, quỹ 1: 4,6329 ha, quỹ 2:3,0529 ha.                  
                            
                              B. Phần thứ hai
      PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 3 (BA) THÁNG CÒN LẠI NĂM 2017
1. Triển khai Kế hoạch sản xuất vụ Đông và Đông Xuân 2017-2018.
2. Tổ chức rà soát, đánh giá kết quả thực hiện và đề nghị công nhận thôn kiểu mẫu NTM năm 2017 (Cẩm Nê), tiếp tục triển khai thực hiện thôn kiểu mẫu NTM 2017 (Dương Sơn) và 03 thôn kiểu mẫu NTM năm 2018 (An Trạch, Thạch Bồ, Bắc An).
          3. Quán triệt CBCC nghiêm túc thực hiện Kế hoạch 38-KH/HU của huyện ủy Hòa Vang.
4. Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền vệ sinh thức ăn đường phố trên địa bàn xã. 
5. Ra quân lập lại trật tự vỉa hè, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm lòng lề đường. Sắp xếp lại các hộ kinh doanh chợ tạm, chợ tự phát trên địa bàn xã.
6. Phối hợp với Mặt trận các hội đoàn thể các cơ quan có liên quan tổ chức tuyên truyền thực hiện Chủ đề công tác năm 2017 “Năm Nông nghiệp, kỷ cương hành chính và thành phố 04 an”.
7. Tiếp tục duy trì thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế đến năm 2020, và thực hiện tốt các chương trình mục tiêu Y tế Quốc gia. Không ngừng nâng cao công tác khám và điều trị bệnh ban đầu cho nhân dân, khuyến khích nhân dân thực hiện tốt việc mua bảo hiểm y tế tự nguyện, hoàn thành chỉ tiêu dân số kế hoạch hóa gia đình. Nâng cao chất lượng dạy và học ở các trường, chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, không để xảy ra trường hợp thiếu đói trên địa bàn;
8. Lắp đặt08 cụm Camera giám sát trên một số các tuyến đường;
9. Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện.
Trên đây là báo cáo kết quả ước thực hiện 9tháng đầu năm 2017 về Chủ đề công tác năm 2017 của xã Hòa Tiến. Kính đề nghị lãnh đạo UBND huyện, quý cơ quan chuyên môn quan tâm theo dõi, chỉ đạo./.  
Nơi nhận:                                                                                        CHỦ TỊCH    
- VP huyện uỷ;                                                                 
- VP UBND huyện;
- TV Đảng ủy;
- TT HĐND;
- MT, Hội đoàn thể;                                                                                       Ngô Ngọc Trúc
- Lưu: VT.                                                                                 
        
                  
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Văn phòng UBND

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 

Danh sách video

Lịch công tác

Giới thiệu

GIỚI THIỆU VỀ XÃ HÒA TIẾN

Theo địa giới hành chính hiên nay thì Hòa Tiến nằm về phía Đông Nam huyện Hòa Vang, cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 13km và trung tâm hành chính huyện Hòa Vang khoảng 5,6km; phía Đông giáp xã Hòa Châu, phía Tây giáp xã Hòa Phong và Hòa Khương, phía Bắc giáp xã Hòa Thọ Tây (Quận Cẩm...

Địa chỉ: ĐT 605 - Dương Sơn - Hòa Tiến - Hòa Vang - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3846176
Chịu Trách nhiệm chính: Ngô Ngọc Trúc - Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến
Điện thoại liên hệ: 0935155097