global html

                          

Tin tức - Sự kiện

Nông thôn mới

Cải cách hành chính

Hồ Chí Minh

Tình hình tổ chức, hoạt động của tổ dân phố, thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Thứ ba - 27/12/2016 03:49
UỶ BAN NHÂN DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     XÃ HÒA TIẾN                                  Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
    
    Số:      /BC-UBND                            Hòa Tiến, ngày      tháng 7 năm 2016
 
                                              BÁO CÁO
                Tình hình tổ chức, hoạt động của tổ dân phố, thôn
                                trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 


Thực hiện Công văn số 83/NV ngày 14/7/2016 của Trưởng Phòng Nội vụ huyện Hòa Vang về việc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động của thôn trên địa bàn huyện. Nay UBND xã Hòa Tiến báo cáo tình hình cụ thể như sau:
I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 21-CT/TU NGÀY 30/10/2012 CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY.
1. Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện
- Tổ chức Hội nghị triển khai việc thực hiện chỉ thị 21-CT/TU của Thành ủy Đà Nẵng về tổ chức, hoạt động của tổ dân phố, thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến với toàn thể cán bộ, công chức cơ quan và Cấp ủy, Ban nhân dân, Ban công tác mặt trận 12 thôn. Coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của địa phương.
- Phân công cán bộ đứng điểm ở các thôn thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở việc thực hiện 04 nhiệm vụ trọng tâm và phát động phong trào thi đua giữa các thôn trong việc thực hiện nhiệm vụ và các đồng chí lãnh đạo tham gia các cuộc họp theo quy định ở các thôn để nắm bắt tình hình của từng thôn và có hướng giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh xảy ra.
- Cử các đồng chí là Bí thư, Trưởng thôn, Trưởng Ban công tác Mặt trận các thôn tham gia các lớp tập huấn do thành phố và huyện tổ chức để nâng cao năng lực quản lý, điều hành hoạt động của thôn.
- Đài truyền thanh xã kịp thời đưa tin về những mô hình mới, việc thực hiện 04 nhiệm vụ trọng tâm ở các thôn; mặt khác Mặt trận và các hội đoàn thể tuyên truyền, vận động các hội viên, nhân dân tích cực tham thực hiện 04 nhiện vụ trọng tâm theo Chỉ thị 21-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng
- Hàng năm lồng ghép tổ chức tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm tình hình hoạt động của thôn, biểu dương khen thưởng cho tập thể và cá nhân các Chi bộ, Ban nhân dân, Ban công tác Mặt trận các thôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
2. Kết quả thực hiện 04 nhiệm vụ trọng tâm
a) Quản lý cư trú
Hiện nay trên đại bàn xã có 12 thôn được chia làm 77 tổ dân cư, với 5316 hộ dân cư, 17.118 khẩu. Thôn có số dân đông nhất là thôn Yến Nê 1, 2562 khẩu; Cẩm Nê, 2524 khẩu; La Bông, 2102 khẩu. Trong thời gian qua số lượng công dân từ các quận khác trên địa bàn thành phố hoặc một số tỉnh khác mua đất làm nhà nhập cư sinh sống tại địa phương nhiều, tập trung vào các thôn Lệ Sơn Bắc, La Bông, Lệ Sơn Nam và Yến Nê 1, Dương Sơn còn lại một ít ở các thôn khác. Mặt khác, số lượng công nhân đến lưu trú, tạm trú tại địa phương để thi công Dự án đường cao tốc và đường vành đai hoặc làm các ngành nghề khác đến lưu trú một thời gian rồi đi không khai báo, nên việc quản lý cư trú tại đia phương rất phức tạp. Trước tình hình đó, UBND xã chỉ đạo cho Cấp ủy, BND thôn phối hợp chặt chẻ với công an xã, công an viên và BCT Mặt trận, các chi hội đoàn thể nắm bắt tình hình dân cư đến tạm trú, lưu trú, tạm vắng, nhập khẩu, chuyển khẩu, lập hộ mới, nhập khẩu theo chồng hoặc vợ để phát hiện xử lý và báo cáo kịp thời cho cấp trên những trường hợp tạm trú, lưu trú bất hợp pháp, đi khỏi địa phương dài ngày không xin tạm vắng. Ban công an xã xây dựng kế hoạch, phối hợp với lực lượng dân quân trực thường xuyên tổ chức  kiểm tra đột xuất các khu vực, địa bàn phức tạp để đảm bảo tình hình an ninh trật tự.
Qua công tác theo dõi, kiểm tra đã giải quyết đăng ký tạm trú cho các hộ trong tỉnh là 70 hộ, 198 khẩu, trong đó nữ 94 khẩu; giải quyết đăng ký tạm trú cho các hộ ngoại tỉnh là 56 hộ, 118 khẩu, trong đó nữ 68 khẩu; làm thủ tục khai báo tạm vắng cho 20 khẩu; nhập sinh 185 khẩu; nhập khẩu theo vợ hoặc chồng 102 trường hợp và kiểm tra tạm trú 12 lượt, phát hiện và xử lý vi phạm hành chính 25 trường hợp vi phạm Luật cư trú.
b) Giữ vững an ninh trật tự, phòng chống tội phạm.
- Cấp ủy và ban nhân dân các thôn xác định công tác giữ vững an ninh trật tự, phòng chống tội phạm là nhiệm vụ trọng tâm của thôn. Vì vậy, Cấp ủy chỉ đạo cho Ban nhân dân các thôn phối hợp chặt chẻ với các chi hội đoàn thể, công an xã và chỉ đạo công an thôn, đội dân phòng thường xuyên nắm bắt tình hình để báo cáo tại các buổi sinh hoạt định kỳ hoặc đột xuất tại thôn, tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác chống lại mọi thủ đoạn của bọn tội phạm; giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ ở địa bàn dân cư. Mặt khác phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội cảm hóa, giáo dục các đối tượng vi phạm an ninh trật tự; lập danh sách theo dõi các loại đối tượng, đặc biệt là số đối tượng có tiền án, tiền sự. Sự phối hợp chặt chẻ giữa trưởng thôn, công an viên và bà con nhân dân đã góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn các thôn. Qua công tác theo dõi, kiểm tra đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời các vụ việc vi phạm, không để xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự trên địa bàn xã. Đầu năm 2016, 12/12 thôn ký Cam kết thôn đạt tiêu chuẩn “Thôn không có tội phạm, tệ nạn xã hội”; “An toàn về an ninh trật tự”. 12/12 thôn đã thực hiện phong trào xây dựng “Thôn dân cư an toàn về PCPC”.
- Trong 6 tháng đầu năm 2016, qua công tác tuần tra cảnh giác, sự phối hợp giữa cán bộ và nhân dân; giữa Ban nhân dân, Ban công tác Mặt trận các thôn với công an viên thôn,  Ban công an xã đã phát hiện và xử lý 05 vụ, 08 đối tượng đánh nhau gây thương tích; đánh bạc 01 vụ, 04 đối tượng; Trộm cắp tài sản: 01 vụ, 01 đối tượng; Bạo lực gia đình: 01 vụ, 01 đối tượng; Tai nạn giao thông: 14 vụ  va quẹt nhẹ; Thử Test: 06 lượt, phát hiện 22 trường hợp sử dụng chất ma túy; Quản lý đối tượng theo Nghị định số 111/CP: 15 đối tượng trong đó 09 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy; Lập hồ sơ đưa 02 đối tượng vào trung tâm 05-06; Xử phạt hành chính 45 đối tượng, phạt tiền 19.750.000đồng
- Để nâng cao nhận thức của người dân trong công tác giữ vững an ninh trật tự và phòng chống tội phạm BND thôn phối hợp với các chi hội đoàn thể, Ban Tư pháp và công an xã đã tổ chức tuyên truyền pháp luật ở 12 thôn với 560 lượt người dân các thôn tham gia. 
c) Giúp nhau giảm nghèo
- Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy chi bộ, sự phối hợp của Ban công tác Mặt trận, BND thôn liên hệ chặc chẻ với cán bộ giảm nghèo tham mưu cho chính quyền thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ của Trung ương, của thành phố đối với hộ nghèo, đồng thời cùng với các chi hội đoàn thể, ban công tác Mặt trận vận động các hộ có kinh tế ổn định khuyên góp giúp đỡ các hộ có hoàn cảnh gia đình khó khăn (người đơn thân, tàn tật, hộ chính sách...); xây dựng quỹ học bổng để hỗ trợ cho các em thuộc diện gia đình nghèo vươn liên trong học tập đạt thành tích xuất sắc; vận động quỹ hỗ trợ làm mới nhà vệ sinh, giới thiệu các lớp học nghề, hướng dẫn các mô hình kinh tế phát triển. Mặt khác, kịp thời kiến nghị với cấp trên có biện pháp hỗ trợ như: giúp đỡ phương tiện sinh kế, triển khai quy trình vay vốn, vận động tham gia học nghề miễn phí tại các trung tâm đào tạo nghề; khảo sát cung cấp thông tin chính xác về từng hoàn cảnh gia đình để giúp UBND xã tổ chức đối thoại trực tiếp, nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của nhân dân.
-  Các hội đoàn thể phát động phong trào giúp nhau phát triển kinh tế gia đình giảm nghèo, thông qua các mô hình tổ hợp tác “May gia công” giải quyết việc làm cho 70  lao động, Câu lạc bộ “Đan lưới xuất khẩu” giải quyết việc làm cho 105 lao động với mức thu nhập bình quân hàng tháng 3-4 triệu đồng/tháng; tiếp tục thực hiện quỹ “Quỹ chung tay vì phụ nữ nghèo”, “Hủ gạo tình thương”, “Quỹ  kết nối yêu thương”. Ngoài ra các chi hội Phụ nữ, chi hội Nông dân, chi hội Cựu chiến binh 12 thôn đã giúp nhau làm kinh tế để giảm nghèo qua nhiều chương trình, nhiều mô hình kinh tế đem lại hiệu quả, tuyên truyền, vận động nhân dân (230 hộ) tham gia sản xuất lúa sạch hữu cơ tại thôn An Trạch với diện tích 30 ha, 14ha đất ở vùng sản xuất rau sạch tại thôn Cẩm Nê, Yến Nê (50 hộ) xã viên tham gia và củng cố HTX Nấm thu hút xã viên tham gia sản xuất có hiệu quả. Mặt khác, các chi hội đoàn thể phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội để 2.500 hộ dân được vay vốn qua các kênh Nông dân, Phụ nữ, CCB, Đoàn thanh niên với số vốn lên trên 21 tỉ đồng để làm kinh tế thoát nghèo.
- Cấp ủy, BND các thôn tham mưa cho cán bộ LĐ-TBXH và Xóa đói – Giảm nghèo thực hiện tốt công tác chi trả chế độ và quà nhân ngày lễ, ngày tết kịp thời, đúng đối tượng, cấp 1.100 thẻ BHYT, hỗ trợ xây dựng mới 17 nhà, sửa chữa 81 nhà; khảo sát phúc tra đề nghị huyện hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà cho hộ nghèo 49 nhà, phối hợp với Hội Nông dân, phụ nữ tổ chức hướng dẫn, tập huấn nấu ăn, kỹ thuật sản xuất lúa, rau sạch, chăn nuôi bò cho 770 hộ nghèo.
d) Giữ gìn vệ sinh môi trường tại địa bàn dân cư và thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị
- UBND xã xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai tiếp tục hưởng ứng thực hiện Chỉ thị 43 của Thành ủy Đà Nẵng về “Năm văn hóa, văn minh đô thị” trên địa bàn toàn xã, qua đó 12/12 thôn và các đơn vị đóng chân trên địa bàn xã ký kết giao ước thi đua thực hiện và đưa vào Quy chế thi đua UBND. Cấp ủy các thôn chỉ đạo cho BND phối hợp với BCT MT, các chi hội đoàn thể các thôn tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, buôn bán, không để xe dưới lòng đường, gây ảnh hưởng đến người tham gia giao thông; tháo dỡ dù, bạt, treo không đúng, che khuất tầm nhìn, nhếch nhát, gây mất mỹ quan đô thị, để, đặt bảng quảng cáo không đúng quy định (Đặc biệt tuyến đường ĐT605); tuyên truyền vận động nhân dân không đổ rác, vứt xác động vật ra đường, ao, hồ…, xóa bỏ các bảng quảng cáo dán trên trụ điện, bờ tường… chủ động tham mưu cho lãnh đạo UBND xã giải quyết các điểm ONMT tồn đọng trên địa bàn thôn.
 - Việc triển khai các hoạt động xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị được các thôn đưa vào quy ước văn hóa cộng đồng, trở thành các quy định bắt buộc để người dân cùng cam kết thực hiện. Các kế hoạch chỉ đạo của UBND xã, BND thôn phối hợp với Ban công tác Mặt trận và các chi hội đoàn thể thường xuyên tổ chức phát động nhân dân thực hiện phong trào ngày chủ nhật “Xanh - Sạch - Đẹp”, ngày Môi trường thế giới; thu dọn rác tại các khu đất trống; các kênh mương, cống rãnh được nạo vét, khơi thông; dọn vệ sinh làm sạch các trục đường chính, kiệt hẻm, vỉa hè. Bên cạnh đó, Cấp ủy, Ban nhân dân, Ban công tác Mặt trận và các Chi hội đoàn thể tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân hạn chế rãi gạo muối, rãi giấy vàng mã, đốt giấy vàng mã ra đường, dưới sông, ao, hồ...gây ô nhiễm môi trường. Mặt khác, vận động nhân dân tham gia thu gom phân loại rác ngay tại nhà; thực hiện các mô hình thôn không rác, mô hình thu gom rác thải do thôn tự quản lý (đến nay đã triển khai 12/12 thôn); đoạn đường xanh - sạch - đẹp tự quản do các chi hội quản lý (12/12 thôn), tuyến đường văn minh đô thị ĐT605 (thôn Dương Sơn và Lệ Sơn Bắc).
- Hội Cựu chiến binh xã phối hợp với BND và các chi hội đoàn thể thôn thành lập 08 Câu lạc bộ Môi trường ở các thôn Cẩm Nê, Dương Sơn, La Bông, An Trạch, Lệ Sơn 2 và Yến Nê 2, Lệ Sơn Bắc, Yến Nê 1 đã góp phần tích cực trong công tác giữ gìn vệ sinh môi trường trên địa bàn các khu dân cư, hưởng ứng năm văn hóa, văn minh Đô thị 2016
- Nhìn chung trên địa bàn 12 thôn tạo môi trường thông thoáng làm thay đổi bộ mặt cộng đồng dân cư, được nhân dân nhiệt liệt hưởng ứng.
2. Những nhiệm vụ khác
- Nhìn chung công tác sinh hoạt định kỳ 03, 06, 09 tháng và tháng 12 được tổ chức đúng theo quy định, qua đó việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, các văn bản của cấp trên được thôn triển khai kịp thời đến với nhân dân. Mặt khác, thông qua cuộc họp cũng nắm bắt được số lượng cán bộ, đảng viên cư trú tại các thôn, hộ gia đình thường xuyên không tham gia sinh hoạt để báo cáo với cơ quan cán bộ, đảng viên đang công tác và tuyên truyền vận động các hộ gia đình tham gia sinh hoạt đầy đủ hơn trong các cuộc họp khác.
          - Để hoàn thành sớm tiến độ thu các quỹ, cán bộ Ban nhân dân thôn đến từng hộ gia đình để trao đổi và thu, qua đó cũng nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; tình hình thắc mắc, đơn, thư khiếu nại, tố cáo và những tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân để kịp thời báo cáo Chi ủy, đề xuất giải pháp, trực tiếp đối thoại với nhân dân để làm tốt công tác vận động, hòa giải ở cơ sở; tích cực vận động nhân dân tham gia phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; vận động nhân dân ý thức tự lực, tự cường, tích cực đóng góp nhiều nguồn lực để xây dựng các công trình phục vụ dân sinh, xây dựng nếp sống văn minh đô thị.
III. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ VỀ MÔ HÌNH TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA THÔN HIỆN NAY
1. Những mặt đạt được
- Qua các buổi họp ở thôn, Cấp ủy, BND, BCT MT, các hội đoàn thể các thôn tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Chỉ thị 43-CT/TU của Thành ủy về  “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015” đã tạo nên một diện mạo mới trong việc phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương.
- Nắm chắt được tình hình của thôn nhất là tình hình biến động nhân hộ khẩu, hoàn cảnh từng gia đình, tâm tư nguyện vọng của nhân dân; phát hiện kịp thời các vấn đề mới phát sinh trong thôn và báo cáo, xử lý những trường hợp vi phạm luật cư trú, gây ô nhiễm môi trường, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.
- Tình hình an ninh trật tự, phòng chống tội phạm trên địa bàn xã được giữ vững, không còn hộ nghèo, vệ sinh môi trường trên địa bàn các thôn thông thoáng.
- Đời sống vật chất, tinh thần và ý thức người dân được nâng lên.
- Công tác phối hợp giải quyết, xử lý công việc của các cấp ủy, Ban nhân dân thôn, Ban công tác Mặt trận thôn, các chi hội Đoàn thể và Công an kịp thời.
- Kịp thời triển khai các đương lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản của cấp trên đến với nhân dân.
- Cán bộ, công chức chuyên môn tham gia các cuộc họp nắm bắt tình hình thực tế của khu dân cư; nắm bắt được các phản ánh, kiến nghị và tâm tư nguyện vọng của nhân dân để làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo trong công tác lãnh đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
2. Những khó khăn, hạn chế
- Việc thực hiện nhiệm vụ quản lý cư trú còn gặp một số khó khăn nhất định như: Nhiều hộ gia đình di dời chỗ ở đi nơi khác nhưng không chuyển khẩu; thời gia lưu trú ngắn ngày người dân không tự giác đến khai báo với trưởng thôn để cập nhật vào sổ lưu trú quản lý; Ở xã hiện có các công trình Dự án đang thi công nên việc quản lý đăng ký cư trú của công nhân làm việc ngắn hạn.
- Còn nhiều hộ gia đình chưa thật sự quan tâm đến các cuộc họp do thôn tổ chức với nhiều lý do khác nhau như: công việc mưu sinh hoặc các cuộc họp đúng vào mùa mưa hoặc thời vụ sản xuất người dân tham gia cuộc họp ít.
- Nhận thức của một số hộ dân còn hạn chế trong việc thực hiện các chủ tương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, chưa tự giác tham gia công tác BVMT, “Ngày chủ nhật Xanh – Sạch – Đẹp”, hưởng ứng “Năm văn hóa, văn minh đô thị ”…
- Hiện nay tình trạng buôn bán số đề, nạn cờ bạc diễn ra rất tinh vi nên công tác phát hiện và tố giác của quần chúng nhân dân với các cơ quan chức năng còn gặp khó khăn.
IV. KIẾN NGHỊ
Để cho bộ máy hoạt động dưới thôn đạt hiệu quả hơn, nên nhất thể hóa chức danh Bí thư kiêm Trưởng thôn.
Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của thôn của UBND xã Hòa Tiến. Kính đề nghị cấp trên theo dõi, chỉ đạo./.

Nơi nhận:                                                           CHỦ TỊCH  

- Phòng Nội vụ Huyện;                                       (đã ký)                  

- Lưu: VT.                        
                                                                                       
                                                                                     
 
                                                                                   Nguyễn Ái

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nguồn tin: Văn phòng

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Danh sách video

Lịch công tác

Giới thiệu

GIỚI THIỆU VỀ XÃ HÒA TIẾN

Theo địa giới hành chính hiên nay thì Hòa Tiến nằm về phía Đông Nam huyện Hòa Vang, cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 13km và trung tâm hành chính huyện Hòa Vang khoảng 5,6km; phía Đông giáp xã Hòa Châu, phía Tây giáp xã Hòa Phong và Hòa Khương, phía Bắc giáp xã Hòa Thọ Tây (Quận Cẩm...

Địa chỉ: ĐT 605 - Dương Sơn - Hòa Tiến - Hòa Vang - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3846176
Chịu Trách nhiệm chính: Ngô Ngọc Trúc - Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến
Điện thoại liên hệ: 0935155097