global html

                          

Tin tức - Sự kiện

Nông thôn mới

Cải cách hành chính

Hồ Chí Minh

Kết quả triển khai “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2016” Quý I trên địa bàn xã Hòa Tiến

Thứ ba - 31/05/2016 22:13
ỦY BAN NHÂN DÂN                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   XÃ HÒA TIẾN                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc        
 
Số:       /BC-UBND                            Hòa Tiến, ngày      tháng  3  năm 2016
 
 
BÁO CÁO
Kết quả triển khai “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2016”
                                                  Quý I trên địa bàn xã Hòa Tiến
         
          Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-TCT43 ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Tổ công tác 43 huyện Hòa Vang về kiểm tra, giám sát việc thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2016” Quý I/2016. UBND xã báo cáo tình hình triển khai “Năm văn hóa, văn minh đô thị năm 2016” trong Quý I/2016  như sau:
          I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI
          Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TU ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Thành ủy Đà Nẵng và Chỉ thị số 41-CT/HU ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Huyện ủy Hòa Vang về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2016”. UBND xã Hòa Tiến tổ chức họp Ban chỉ đạo và Tổ liên ngành 43 xã, triển khai phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và xây dựng Kế hoạch thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2016”; Ban hành các Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Tổ liên ngành 43 và Đội xung kích 43 xã về việc thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2016”; Kế hoạch ra quân thực hiện hiệu quả tuyến DT605 trên địa bàn xã, nhằm phát huy tốt kết quả đạt được cũng như đưa ra những giải pháp giải quyết những tồn đọng, vướng mắc. Xác định đây là một nhiệm vụ quan trọng, được thực hiện thường xuyên và lâu dài.
          II. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC NÂNG CAO NHẬN THỨC VĂN HÓA, VĂN MINH ĐÔ THỊ
          - Xây dựng Chuyên mục Năm văn hóa, văn minh đô thị trên Website UBND của xã nhằm nâng cao nhận thức của người dân về thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2016”. Đồng thời thông qua các hoạt động chuyên môn, các ban ngành đoàn thể trên địa bàn xã đã lồng ghép các hoạt động tuyên truyền về năm văn hóa, văn minh đô thị 2016 theo từng chủ đề và nội dung đăng ký.
          - Trong quý I, UBND xã đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền đến từng địa bàn dân cư 12 thôn, với đông đảo số lượng người dân tham gia.
          - Ban Văn hóa – Thông tin cùng Đài truyền thanh phối hợp với Đội xung kích 43 ra quân tuyên truyền bằng xe lưu động trên dọc tuyến DT605, và chụp hình đưa tin các đợt ra quân lập lại trật tự vỉa hè. Đồng thời Đài truyền thanh thường xuyên xây dựng các tin, bài về văn hóa, văn minh đô thị nhằm nâng cao nhận thức của người dân về thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2016”; chuyên mục “cán bộ và nhân dân quyết tâm thực hiện Năm văn hóa, văn minh đô thị 2016” phát trên Đài truyền thanh xã; duy trì phát sóng các nội dung tuyên truyền năm văn hóa, văn minh đô thị, các quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội và trong chuyên mục “Tuyên truyền các văn bản pháp luật” trên sóng phát thanh của xã hàng ngày.
          - Thực hiện lồng ghép nội dung Bộ quy tắc ứng xử trong các cuộc họp giao ban tại xã, thôn và trong các phong trào của các ban ngành, Hội đoàn thể.
          - Tổ chức văn nghệ, thể dục – thể thao, trực quan pano, áp phích hưởng ứng nhân kỷ niệm các ngày lễ trong quý.
          III. CÔNG TÁC THỰC HIỆN 03 NHÓM NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
          A. Nhiệm vụ trọng tâm về quản lý đô thị
          1. Đảm bảo trật tự an toàn xã hội
          Lực lượng Công an xã đã tổ chức rà soát, tập hợp số liệu tình hình thiếu niên vi phạm pháp luật trên địa bàn xã để đưa vào diện quản lý năm 2016; năm tình hình, rà soát các tụ điểm, đối tượng nghi vấn sử dụng trái phép và mua bán chất ma túy khu vực dân cư; kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ cầm đồ, kinh doanh cho thuê lưu trú, qua đó lập biên bản đối với các trường hợp vi phạm theo đúng thẩm quyền.Phối hợp với lực lượng dân quân tổ chức hơn 90 lượt tuần tra ngày đêm, nhắc nhở giải tán các nhóm thanh niên tụ tập đêm gây mất trật tự công cộng sau 24h; thường xuyên nhắc nhở các hộ dân khóa cửa cẩn thận; phát hiện và trao trả tài sản bị lấy cắp cho người dân…Phối hợp với Ban Văn hóa – Thông tin tập trung tổ chức kiểm tra hoạt động của các quán karaoke, internet, các cơ sở kinh doanh, …đảm bảo đưa các hoạt động đi vào nề nếp. Quản lý tốt các điểm vui chơi, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các hoạt động biểu diễn nghệ thuật được cấp phép trên địa bàn.
          2. Đảm bảo trật tự an toàn giao thông
          Trong quý I/2016, Công an xã đã tích cực thực hiện công tác tuần tra, kiểm tra, giải quyết trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường. Qua kiểm tra lập biên bản xử phạt 02 trường hợp lấn chiếm vỉa hè, phạt tiền 150 nghìn đồng/trường hợp, với hơn 90 lượt tuần tra ngày đêm trước, trong và sau Tết, nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
          3. Giữ gìn trật tự, mỹ quan đô thị, giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường
          - Cán bộ và nhân dân tích cực bảo vệ môi trường, chăm sóc cây xanh nơi làm việc. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại cơ quan; tiết kiệm điện, nước trong sinh hoạt; tắt toàn bộ hệ thống điều hòa trước khi ra về,…
          - Tổ chức ra quân hưởng ứng Tết trồng cây Bính Thân 2016 trên tuyến đường ADB5, nhằm tạo cảnh quan “xanh-đẹp” trên địa bàn, được đông đảo lực lượng cán bộ và cấp ủy, ban nhân dân 12 thôn tham gia thực hiện.
          - Xây dựng Kế hoạch ra quân dọn vệ sinh môi trường thường xuyên vào các ngày Chủ nhật trong quý nhằm hưởng ứng thực hiện tốt phong trào ngày “Chủ Nhật xanh-sạch-đẹp”.
          - Lực lượng Công an phối hợp với Xã đội ra quân xử lý chợ tạm La Bông, tạo mỹ quan đô thị trục đường ADB5 đi Hòa Phong.
          - Xây dựng Kế hoạch tổ chức ra quân lập lại trật tự vỉa hè tuyến DT605, chợ Lệ Trạch xuyên suốt trong năm cho Đội xung kích 43 xã, với 90 lượt ra quân.
          - Triển khai ký cam kết “nói không với hành vi lấn chiếm lòng lề đường để buôn bán kinh doanh, lồng ghép cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm đối với 72 hộ kinh doanh trên trục đường điểm DT605, tạo mỹ quan và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong ăn uống.
          B. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VỀ HÀNH VI, NẾP SÔNG
          1. Xử lý hành vi quảng cáo, phát tờ rơi, rao vặt sai quy định
          Đoàn thanh niên xã chỉ đạo chi đoàn thanh niên 12 thôn ra quân tháo gỡ, xóa bỏ quảng cáo rao vặt các tuyến đường, tường rào, trụ điện, tiến đến xóa triệt để tạo mỹ quan đô thị văn minh, sạch-đẹp trên địa bàn(với hơn 300 mẫu giấy quảng cáo rao vặt).
          2. Xử lý tình trạng trẻ em lang thang xin ăn, tình trạng xin ăn biến tướng
          UBND xã chỉ đạo cho cán bộ chuyên môn phối hợp với Ban quản lý Chợ Lệ Trạch, Ban nhân dân 12 thôn thường xuyên kiểm tra các đối tượng lang thang xin ăn biếng tướng khu vực chợ và khu vực địa bàn thôn quản lý. Qua kiểm tra, thì trên địa bàn không có trường hợp xảy ra.
          3. Xử lý hành vi chèo kéo, đeo bám khách đi lại
          UBND xã chỉ đạo Ban nhân dân 12 thôn (đặc biệt các thôn nằm trên trục đường DT605: thôn Lệ Sơn Bắc, Lệ Sơn Nam và Dương Sơn) và lực lượng Ban quản lý chợ  kiểm tra, nhắc nhở các hộ buôn bán kinh doanh tại địa bàn thôn quản lý và khu vực chợ, tránh tình trạng chèo kéo, đeo bám khách đi lại mua hàng hóa.
          4. Chống buôn bán hàng lậu, hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng
          Triển khai chỉ đạo các hộ kinh doanh mua bán nói chung, chợ Lệ Trạch nói riêng thực hiện tốt việc niêm yết giá. Đăc biệt là niêm yết giá các loại sữa cho trẻ em, thực hiện văn hóa trong kinh doanh như: bán đúng giá, hàng hóa đảm bảo chất lượng, không kinh doanh hàng giả,….tạo niềm tin cho khách hàng không những nhân dân địa phương mà còn các xã lân cận.
          5. Tăng cường, kiên trì vận động xây dựng văn hóa, văn minh trong giao tiếp, ứng xử
          - Để góp phần xây dựng nếp sống văn hóa tại cơ quan, mỗi cán bộ viên chức luôn tuân thủ chấp hành nội quy, quy chế cơ quan, giao tiếp lịch thiệp, ứng xử hòa nhã với đồng nghiệp và mọi người xung quanh, tuân thủ nghiêm chỉnh quy định của Luật cán bộ, công chức và viên chức về những việc công chức, viên chức được làm và không được làm tạo môi trường làm việc văn minh nơi công sở. Bộ phận tiếp nhận và trả lời kết quả tiếp tục duy trì và nâng cao mô hình “một cửa liên thông” và triển khai mô hình “nụ cười thân thiện” khi làm việc với tổ chức, công dân trên địa bàn.
          - Vận động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nếp sống văn hóa, tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với phong trào “người tốt – việc tốt” tại cơ quan và địa phương nơi cư trú.
          C. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VỀ VĂN HÓA
          1. Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật
          Ban Văn hóa – Thông tin đã phối hợp các ngành liên quan tổ chức nhiều hoạt động văn hóa sôi nổi chào Xuân Bính Thân, kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930-03/2/2016), kỷ niệm 01 năm ngày mất của đồng chí Nguyễn Bá Thanh – Nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng và các ngày lễ trong quý như: Tổ chức đêm ca nhạc mừng Đảng – Đón xuân năm 2016;  đánh giải bóng chuyền, giải bóng đá, tham gia các trò chơi dân gian,…..Với 40 pano, 200 đuôi nheo và 20 băng rôn tuyên truyền).
          2. Công tác đầu tư thiết chế văn hóa cơ sở
          Ban văn hóa – Thông tin tham mưu lãnh đạo UBND xã tập trung nguồn lực đầu tư cho các công trình văn hóa trọng điểm trên địa bàn.
          IV. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG
          1. Những mặt đạt được
          Được sự quan tâm chỉ đạo của cấp Lãnh đạo, UBND xã đã xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện có hiệu quả nhằm nâng cao nhận thức cho toàn thể CCVC và nhân dân trên địa bàn, hướng tới mục tiêu chung nhằm tăng cường đầu tư cho văn hóa, xây dựng kỷ cương trật tự và nếp sống văn minh đô thị, tạo sự chuyển biến mới, thực chất trong ý thức, trách nhiệm của từng CCVC và người dân trên địa bàn.
          2. Tồn tại, vướng mắc
          - Công tác tuyên truyền, vận động thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị” của các ban, ngành, ban nhân dân 12 thôn thời gian gần đây có dấu hiệu lơ là, không thường xuyên, nhất là tuyến đường điểm DT605.
          - Công tác kiểm tra, xử lý còn thiếu kiên quyết, chưa dứt điểm, triệt để; đã kiểm tra, xử lý nhưng vẫn tiếp tục tái phạm, nhất là các vi phạm về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, quảng cáo rao vặt,…
          - Hưởng ứng phong trào ra quân ngày Chủ nhật xanh-sạch-đẹp tại một số thôn chưa cao, còn hình thức.
          - Tình trạng lấn chiếm lòng lề đường để buôn bán kinh doanh chưa xử lý dứt điểm, chưa có giải pháp căn cơ đối với vấn đề này.
          - Đặc biệt, nội dụng thực hiện đề ra tại Kế hoạch số 18/KH-UBND bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau, các ban, ngành, Hội đoàn thể và Ban nhân dân 12 thôn đã có nhiều nỗ lực để triển khai các hoạt động. Tuy nhiên, do dàn trải về nội dung hoạt động, thời gian triển khai chưa nhiều nên khó khăn trong việc tập trung để chỉ đạo, giải quyết lĩnh vực trọng điểm của ngành, đơn vị. Vì vậy, việc triển khai chưa có nhiều hoạt động nổi bật, tạo điểm nhấn.
          V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
          Cần tăng cường sự ra quân hỗ trợ giữa Đội quy tắc đô thị huyện và Công an giao thông huyện với lực lượng Công xã để thực hiện chấn chỉnh, xử lý vi phạm đối với các hành vi lấn chiếm lòng lề đường để buôn bán, kinh doanh, tạo mỹ quan đô thị văn minh, hiện đại.
          VI. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THỜI GIAN ĐẾN
          - Cần xác định xây dựng văn hóa, văn minh đô thị 2016 là một nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, tiếp tục thực hiện tốt những nội dung, nhiệm vụ đề ra.
          - Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền trong nhân dân nhằm tạo sự chuyển biến đồng bộ, mạnh mẽ trong nhận thức và hành động về thực hiện văn hóa, văn minh đô thị. Các ban, ngành liên quan tiếp tục nghiên cứ những hình thức tuyên truyền phù hợp, hiệu quả. Mặt trận, các hội đoàn thể cần phát huy hơn nữa vai trò của mình; cán bộ, đảng viên phải tiên phong, gương mẫu.
          - Thực hiện đăng ký mô hình hay cho các ban, ngành, Mặt trận, các hội đoàn thể và Ban nhân dân 12 thôn, đồng thời nhân rộng các mô hình hay, sáng tạo các mô hình mới nhằm góp phần hoàn thành các nội dung, tiêu chí cơ bản về “Năm văn hóa, văn minh đô thị” trong năm 2016.
          - Tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý các vi phạm; tăng cường phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các ban, ngành, Mặt trận, các hội đoàn thể và Ban nhân dân 12 thôn trong công tác kiểm tra, xử lý, tránh tình trạng xử lý chưa dứt điểm, tái diễn trên địa bàn.
          - Công an, Xã đội chỉ đạo Đội xung kích 43 thực hiện sâu sát, đảm bảo trật tự xã hội, trật tự an toàn giao thông, tổ chức thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được giao nhằm sớm hoàn thiện các hệ thống cơ sở hạ tầng kĩ thuật, nâng cao năng lực giải quyết xử lý các nhóm nội dung về trật tự mỹ quan đô thị và vệ sinh, bảo vệ môi trường.
          Trên đây là báo cáo thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị” quý I/2016 trên địa bàn xã Hòa Tiến. Vậy UBND xã Hòa Tiến kính báo Lãnh đạo UBND huyện, cơ quan chuyên môn huyện được biết quan tâm, theo dõi và chỉ đạo./.
 
Nơi nhận:                                                                                     KT. CHỦ TỊCH
- UBND huyện;                                                                            PHÓ CHỦ TỊCH
- Phòng VH-TT huyện;
- Lưu: VT.
                                                                                     
 
                                                                                                    Nguyễn Thị Vân
         
 
 
 
                 
 
 
 
 

Nguồn tin: Văn phòng - Thống kê

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Danh sách video

Lịch công tác

Giới thiệu

BỘ MÁY TỔ CHỨC XÃ HÒA TIẾN

SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC XÃ HÒA TIẾN

Địa chỉ: ĐT 605 - Dương Sơn - Hòa Tiến - Hòa Vang - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3846176
Chịu Trách nhiệm chính: Ngô Ngọc Trúc - Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến
Điện thoại liên hệ: 0935155097