global html

                          

Tin tức - Sự kiện

Nông thôn mới

Cải cách hành chính

Hồ Chí Minh

Báo cáo 9 tháng chủ đề năm 2017

Thứ ba - 14/11/2017 03:06
ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    XÃ HÒA TIẾN                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 Số:      /BC-UBND                         Hòa Tiến, ngày     tháng 9 năm 2017
 
                                      BÁO CÁO
Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội,quốc phòng  - an ninh 9 tháng đầu năm năm 2017
                
và nhiệm vụ còn lại của 3 tháng cuối năm 2017
 
Năm 2017, năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng các cấp, kỷ niệm 20 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương, 70 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ và các ngày lễ lớn trong năm, năm kế thừa những thành quả đã đạt được của những năm trước, năm tiếp tục triển khai phong trào thi đua chung cả nước giai đoạn 2016-2020 là “Đoàn kết, sáng tạo,thi đua xây dựng và bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm thực hiện Chủ đề công tác năm 2017 do UBND huyện Hòa Vang phát động  “Năm nông nghiệp, kỷ cương hành chính và thành phố 4 an”. Măc dù còn nhiều khó khăn, thách thức song với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2017 đạt được những kết quả cụ thể như sau:
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
- Chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch phát triển nông nghiệp năm 2017.
          - Triển khai thu thuế môn bài và các khoản chỉ tiêu thu huyện giao 2017;
          - Phối hợp Công đoàn cơ quan tổ chức Hội nghị CBCC năm 2017. Quán triệt trong CBCC đăng ký thực hiện Chỉ thị 04/CT-UBND của UBND thành phố và Chỉ thị 29-CT/TU của thành ủy Đà Nẵng và kỷ cương hành chính theo Kế hoạch 38-KH/HU huyện ủy Hòa Vang;
          - Triển khai nhiệm vụ Quốc phòng quân sự địa phương năm 2017, thực hiện tốt công tác giao quân 2017;
          - Tiếp tục triển khai chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, thôn kiểu mẫu nông thôn mới;
          - Triển khai thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm, cải cách thủ thục hành chính;
          - Phát động phong trào thi đua hưởng ứng thực hiện Chủ đề công tác năm 2017 “Năm nông nghiệp, kỷ cương hành chính và thành phố 4 an”;
          - Thành lập Hội đồng và tổ chức thi tuyển chức danh người hoạt động không chuyên trách xã năm 2017.
          - Chỉ đạo tổ chức Đại hội thể dục – thể thao cấp xã lần thứ VIII;
          - Tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân trong vùng dự án bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công; đưa các hộ tiểu thương vào kinh doanh tại khu chính chợ Lệ Trạch, tiếp tục triển khai thi công các hạng mục công trình còn lại theo dự toán thiết kế đã được phê duyệt; triển khai phương án xây dựng chợ Yến Nê; ra quân lập lại trật tự vỉa hè, xóa các điểm họp chợ tự phát, chợ cóc, chợ tạm;
          - Truyền thông dân số năm 2017;
          - Tiếp tục duy trì thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế đến năm 2020, và thực hiện tốt các chương trình mục tiêu Y tế Quốc gia. Không ngừng nâng cao công tác khám và điều trị bệnh ban đầu cho nhân dân, khuyến khích nhân dân thực hiện tốt việc mua bảo hiểm y tế tự nguyện, hoàn thành trên 90% chỉ tiêu dân số kế hoạch hóa gia đình. Nâng cao chất lượng dạy và học ở các trường, chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, không để xảy ra trường hợp thiếu đói trong dịp tết Đinh Dậu;
          - Tổ chức Lễ phát động tết trồng cây “ Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp năm mới trong toàn thể nhân dân và cán bộ, công chức viên chức trên địa bàn xã;
          - Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao mừng đảng đón xuân và các ngày lễ lớn;
          - Chỉ đạo công tác phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn giảm nhẹ thiên tai năm 2017;
          - Tăng cường công tác trực tuần tra canh gác địa bàn, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn;
          - Tăng cường công tác quản lý đất đai, quy hoạch, thực hiện tốt mô hình thu gom rác, duy trì thường xuyên ngày chủ nhật Xanh - Sạch - Đẹp;
          II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU
          1. Tổng giá trị sản xuất đạt: 250/316,4 tỷ đồng, đạt 79,01%.
          Trong đó:
          - Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 85/109,4 tỷ đồng, đạt 77,7%.
          - Giá trị sản xuất TTCN – XD đạt 105/128 tỷ đồng, đạt 82,03%.
          - Giá trị thương mại – dịch vụ đạt 60/79 tỷ đồng, đạt 75,95%.
          2. Thu ngân sách: 995.372.000/1.461.000.000 đồng, đạt 68% KH.
          3. Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2017 (21/21 thanh niên).
          4. Giảm hộ nghèo: 285 hộ nghèo.
5. Giải quyết việc làm 200/230 lao động đạt 86,9% .
III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
          2. Sản xuất nông nghiệp
          Sản xuất nông nghiệp trong năm 2017 không được thuận lợi, vụ Đông Xuân 2016-2017 xảy ra đợt lũ từ ngày 14-17/12/2016 và đợt mưa từ ngày 29/12/2016 đến ngày 01/01/2017 đã làm ngập úng nhiều diện tích, nhân dân phải gieo sạ lại nhiều lần. Vụ Hè thu 2017, thời tiết nắng nóng, xuất hiện các loại dịch bệnh gây hại cho cây trồng. Giá cả gia súc, gia cầm giảm đặc biệt là giá thịt lợn (hơi) đã ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất cũng như tâm lý và thu nhập của nhân dân. Song, được sự quan tâm của huyện, sự chỉ đạo của BTV đảng ủy xã, UBND xã đã chỉ đạo Ban nhân dân các thôn khắc phục khó khăn tập trung phát triển sản xuất, ổn định tâm lý người chăn nuôi và đạt được những kết quả như sau:
          - Trồng trọt      
          Tổng diện tích gieo trồng 1.220/1.321 ha, bằng 92,3% chỉ tiêu kế hoạch huyện giao.
          Diện tích cây lúa 923,6 ha, năng suất bình quân 62 tạ/ha, tăng 1,2 tạ/ha so với năm 2016.
          Tổng sản lượng lương thực quy thóc: 6.143,4 tấn (trong đó, lúa: 6.003 tấn, ngô: 140,4 tấn).
          Sản xuất rau sạch: Đầu năm thời tiết thuận lợi, nên đã bố trí được các loại cây rau màu, giá cả ổn định, nhân dân đã sản xuất hết diện tịch theo kế hoạch. Tuy nhiên, khoảng nửa đầu tháng 6/2017, do thời tiết nắng nóng nên nhân dân chỉ sản xuất được một số loại rau ăn quả và lá như đậu bắp, bí các loại, rau muống, mồng tơi…giá đầu ra sản phẩm cao, nên đã khuyến khích được người dân tham gia sản xuất.
- Chăn nuôi
          Trong  9 tháng qua không có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. Tuy nhiên, giá thịt lợn trong các tháng 6 và tháng 7/2017 giảm mạnh nên ảnh hưởng đến thu nhập cũng như khả năng tái đàn của người chăn nuôi.
          Tổng đàn gia súc, gia cầm 9 tháng đầu năm 2017 như sau: Tổng đàn trâu 133 con (giảm 26 con so với năm 2016), đàn bò 700 con, đàn heo 10.000 con, đàn gia súc gia cầm 50.000 con. Nhìn chung đàn gia súc, gia cầm giảm mạnh so với năm 2016.
         
3. Lĩnh vực tài chính

  NỘI DUNG KẾ HOẠCH THỰC HIÊN SO SÁNH
  TỔNG THU TRÊN ĐỊA BÀN 1,461,000,000 1.057,567,000 72%
A CÁC KHOẢN THU CÂN ĐỐI 1,461,000,000 1.057,567,000 72%
1 Thuế CTN ngoài quốc doanh 632,000,000 363,959,000 58%
  Thuế giá trị gia tăng 601,000,000 341,959,000 57%
  Thuê tiêu thụ đặc biệt 31,000,000 22,000,000 71%
2 Thuế thu nhập cá nhân 288,000,000 157,821,000 55%
3 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 116,000,000 133,000,000 115%
4 Lệ phí trước bạ 91,000,000 135,000,000 148%
5 Thu phí lệ phí 114,000,000 115,787,000 102%
  Môn bài 41,000,000 42,400,000 103%
  Phí lệ phí khác 73,000,000 73,387,000 101%
6 Thu khác 220,000,000 150,000,000 68%
 
4. Lĩnh vực xây dựng cơ bản
Tranh thủ nguồn vốn của các cấp đã triển khai xây dựng một số hạn mục công trình với tổng kinh phí là 30,672 tỷ đồng, Trong đó nhân dân đóng góp 1.000m2, 317,4 triệu đồng. Cụ thể như sau:
- Công trình chợ Lệ trạch: 27 tỷ đồng (công trình chuyển tiếp từ năm 2016);
- Sửa chữa nhà làm việc xã đội: 500 triệu;
- Nâng cấp bia chiến thắng đồn Lệ Sơn: 48 triệu.
- Giao thông kiệt xóm 1.480m, với số tiền: 1, 058 tỷ đồng.
- Giao thông nội đồng 490m, với số tiền: 294 triệu đồng.
- Kênh mương nội đồng 920m, với số tiền: 874 triệu đồng.
- Nghiệm thu tuyến điện chiếu sáng đường 6,5m đi Tây An: 180 triệu
- Triển khai thi công các tuyến điện chiếu sáng: Thôn Nam Sơn (1.624m),
Cẩm Nê (450m), Lệ Sơn Nam (1.117m), Dương Sơn (750m): 718 triệu.
- Phóng tuyến chuẩn bị thi công tuyến đường DH409 ( ông Ca, Lệ Sơn 2) đi đường vành đai thành phố, tuyến Yến Nê 1 (ông Lại) đi tổ 3 Cẩm Nê.
          5. Tiểu thủ - Công nghiệp, xây dựng
Mặc dù, kinh tế còn gặp nhiều khó khăn. Song lãnh đạo các Công ty, Doanh nghiệp đã năng động, tìm kiếm đối tác, tạo việc làm cho người lao động. Những ngành nghề hoạt động mạnh trong thời gian qua là xây dựng, may mặc và sản xuất gạch, gỗ dân dụng, hàn gò…đã góp phần tăng thu nhập cho người lao động và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn xã.
Phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện xúc tiếp ký kết hợp đồng với công ty du lịch ECO Nguyễn triển khai tuor du lịch sông nước kết hợp với sản xuất rau sạch và khôi phục làng nghề truyền thống dệt chiếu-Cẩm Nê.
6. Lĩnh vực Thương mại – Dịch vụ
- Mặc dù chợ Lệ Trạch đã và đang triển khai thi công, các hộ tiểu thương tại chợ phải di chuyển sang chợ tạm để kinh doanh. Song nhu cầu tiêu dùng vẫn tăng mạnh. Các hộ tiểu thương đã mạnh dạn đầu tư vốn đa dạng hóa các mặt hàng nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Đặc biệt phục vụ nhu cầu người tiêu dùng trong dịp tết Đinh Dậu 2017 và chuẩn bị đầu năm học mới, năm học 2017 – 2018.
          - Phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã. Qua kiểm tra không có trường hợp nào vi phạm.
          - Tổ chức đưa các hộ tiểu thương vào hoạt động tại khu chính chợ Lệ Trạch.
          7. Lĩnh vực Văn hóa – Xã hội                                                                           
          * Giáo dục
          - Các trường đã hoàn thành nhiệm vụ chương trình năm học 2016 – 2017. 100% học sinh lớp 9 (chín) đã tốt nghiệpTrung học cơ sở (267/267 em)
          - Tổng số giải học sinh giỏi các cấp: 376 em ( tăng 136 giải so với năm học 2015-2016)
          Trong đó:
          +THCS Nguyễn Phú Hường: 177 giải (cấp Quốc gia 06 giải, cấp thành phố 69 giải, cấp huyện 75 giải).
          + Bậc Tiểu học: 221 giải  (cấp thành phố: 37 giải, cấp huyện 184 giải.
          + Bậc Mầm non: 06 giải (cấp thành phố 03 giải, cấp huyện 03 giải).
          Kết thúc năm học, trường mầm non số 1 và số 2 Hòa Tiến đạt danh hiệu Tiên tiến xuất sắc, được UBND thành phố tặng bằng khen; trường tiểu học số 1 hoàn thành tốt nhiệm vụ; các trường còn lại (trừ trường mầm non tư thục) không xét.
          -Tổ chức lễ khai giảng năm học mới, năm học 2017-2018, với tổng số học sinh: 4.284 em (Trung học cơ sở:1.325 em, tiểu học: 1.744 em, mẫu giáo: 1.215 em).
          - Toàn xã có 66 em đỗ Đại học chính quy trường công lập.
 
 
 
          *Hội Khuyến
          Tổ chức Hội nghị triển khai nhân rộng và hướng dẫn đăng ký xây dựng các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”
          Tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi cấp quốc gia và thành phố với số tiền khen thưởng là 17.500.000 đồng,  học sinh thi đỗ đại học 64 em với số tiền 12.800.000 đồng (không tính kinh phí của huyện). Tổng số tiền phát thưởng là 30.300.000 đồng, ngoài ra hỗ trợ 06 xe đạp cho các em học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập.
          * Văn hóa – Xã hội
- Tổ chức các hoạt động trực quan, văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao mừng Đảng – đón Xuân. Trang trí các điểm, đường, đèn hoa tại bùng binh Dương Sơn, ĐT 605, UBND xã, nghĩa trang liệt sỹ và hộ nhân dân trên địa bàn xã.
           - Tổ chức Lễ “Tết trồng cây” đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Trồng 800 cây Lát hoa trên tuyến đường DH409 và một số thôn trên địa bàn xã.
- Tổ chức Lễ phát động hưởng ứng thực hiện Chủ đề công năm 2017 “Năm nông nghiệp, kỷ cương hành chính và thành phố 4 an”.
- Tổ chức biểu diễn nghệ thuật tuồng đưa các hộ kinh doanh vào hoạt động tại khu chợ chính, văn nghệ kỷ niệm 70 năm ngày thương binh-liệt sỹ…
- Tổ chức thành công Đại hội thể dục – thể thao cấp xã lần thứ VIII, tham gia giải điền kinh trẻ tại huyện.
- Thực hiện tốt công tác phối hợp trực quan Đại hội: Đại hội Đại biểu Hội cựu chiến binh, Đoàn thanh niên, Công đoàn cơ quan…
- Trong 9 tháng đầu năm đã trực quan: Chủ đề công tác năm 2017 (50 pano chân đứng 02 mặt, 15 băng rôn, xe lưu động 12 thôn 04 lượt; trong các ngày lễ 100 đuôi nheo và pano; thay đổi khẩu hiệu tại các cổng chào thôn “TDĐKXDĐSVHƠKDC” thành “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI ĐÔ THỊ VĂN MINH”
          * Đài Truyền thanh xã
          Trong 9 tháng đầu năm 2017,  Đài truyền thanh xã đã xây dựng 110 chương trình phát thanh, 07 chương trình truyền thanh trực tiếp. 180 tin, 26 bài (trong đó: Cộng tác đài  huyện 69 tin, 11 bài).
           Ngoài ra, lắp đặt 02 cụm loa tại chợ Yến Nê và Cẩm Nê tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm và an ninh trật tự.
           * Lao động – Thương binh & Xã hội                                    
 Dưới sự chỉ đạo và quan tâm của ngành Lao động – thương binh xã hội cấp trên và của Đảng ủy – UBND, Ban Lao động – thương binh xã hội xã đã triển khai thực hiện một số nội dung như sau:
- Thực hiện tốt công tác chi trả chế độ và quà nhân dịp tết Đinh Dậu kịp thời, đúng đối tượng.
Ngoài ra, tham mưu UBDN xã đề nghị cấp trên hỗ trợ kinh phí xây dựng mới, sửa chữa nhà ở gia đình chính sách, người có công 142 nhà, với tổng số tiền là: 3.800.000.000 đồng (xây mới hoàn thành 24 nhà, 60 triệu đồng/ nhà;  sửa chữa 118 nhà, 20 triệu đồng/nhà).
Giải quyết chế độ trợ cấp thường xuyên đối tượng chính sách: 20 hồ sơ, xã hội 56 hồ sơ, đưa 25 đối tượng đi điều dưỡng tại các tỉnh phía Bắc, chi trả chế độ điều dưỡng tại gia 160 đối tượng với số tiền 176 triệu đồng, chi trả tiền thờ cúng liệt sỹ cho 530 thân nhân liệt sỹ với số tiền 265 triệu đồng, hỗ trợ sinh kế cho 05 hộ chính sách nghèo 05 con bò/05 hộ với số tiền 40 triệu đồng.
Tổ chức thành công chuổi hoạt động  nhân kỷ niệm 70 năm ngày thương binh- liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017).
* Xóa đói – Giảm nghèo
Ban Xóa đói – Giảm nghèo đã tham mưu UBND xã xây dựng phương án, lộ trình thoát nghèo cho từng hộ. Đồng thời thực hiện tốt phương châm “3 biết, 2 hỗ trợ” (3 biết: Biết mặt, biết hoàn cảnh, biết nhu cầu; 2 hỗ trợ: Hỗ trợ vốn và phương tiện làm ăn, hỗ trợ kiến thức). Để có cơ sở hỗ trợ, giúp đỡ các hộ vươn lên thoát nghèo bền vững như: Tổ chức đối thoại 120 hộ nghèo dự kiến thoát nghèo trong năm 2017, hỗ trợ kinh phí xây dựng mới 01 nhà trị giá 60 triệu đồng, sửa chữa 14 nhà, trị giá 280 triệu đồng; sinh kế 08 hộ, 64 triệu đồng; 13 xe đạp, 19.500.000 đồng; khám sức khỏe cho 1.050 khẩu hộ nghèo; đưa 05 lao động làm việc tại Hàn Quốc, 13 lao động làm việc tại sân bay Quốc tế Đà Nẵng; tổ chức 05 lớp tập huấn kỷ thuật sản xuất và chăn nuôi cho hơn 300 hộ nghèo.
               * Y tế - Dân số kế hoạch hóa gia đình
              - Phòng chống dịch
          + Sốt xuất huyết: 51 ca tăng 12 ca so cùng kỳ năm 2016 ( 2016: 39 ca) rải rác ở các thôn trong đó có 4 ổ dịch ở thôn  La bông, Yến nê 2, Cẩm nê, Yến nê1.
          + Bệnh TCM: Tích lũy: 9 ca ( năm 2016 :18 ca) giảm 9 ca so cùng kỳ 2016
Đã ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường toàn xã 3 đợt.
-Khám chữa bệnh, trực cấp cứu       
          Tổng số lần khám bệnh: 13.428  lượt trong đó:
          Khám cho người có thẻ BHYT: 12.995 lượt (trong đó: Khám kết hợp YHCT: 5.522 lượt).
          Thực hiện tốt công tác trực, cấp cứu không sai sót về chuyên môn.
              - Sản, phụ khoa
+ Khám Phụ khoa: 1.215 lượt, điều trị phụ khoa:  272 người, quản lý thai: 262 người, sinh tại trạm: 0 ca        
               - Các chương trình mục tiêu y tế Quốc gia
          Tổng số cơ sở  xã quản lý : 173 cơ sở
          +  Nhóm trẻ gia đình : 19
          + Thức ăn đường phố :  31 cơ sở
          + Quán ăn, dịch vụ ăn uống không có giấy phép kinh doanh:  110 cơ sở
          + Dịch vụ tiệc cưới: 13
- Hoạt động kiểm tra  
          Nhóm trẻ gia đình: 19/19 cơ sở (02 vi phạm: 01 không có giấy khám sức khỏe phạt 400.000, 01chưa làm giấy chứng nhân VSATTP); thức ăn đường phố: 28/31  vi phạm 4 cơ sở; quán ăn, dịch vụ ăn uống: 88/110  nhắc nhở 1 số vi phạm nhỏ; dịch vụ tiệc cưới: 11/13 xử lý, hướng dẫn 1 số sai sót nhỏ.
          Tổ chức tập huấn và hướng dẫn ký cam kết: 173/173  đạt 100%
          Trong 9 tháng  đầu năm không có vụ ngộ độc thực phẩm nào xảy ra.
          DS – KHHGĐ
          * Tổng biện pháp : 759/772 đạt  98,3%
          - Triệt sản : 3/4 đạt  7%
          - Vòng: 160/175 đạt 91,4%
          - Thuốc tiêm: 19/19 đạt 100%
          - Thuốc cấy:   12/ 9 đạt 133%
          - Thuốc uống:  125/125 đạt 100%
          - Bao cao su: 440/450 đạt 97,7%
          - Tỉ lệ SD DTE : 6,1% giảm 0,4% (so 2016: 6,5%)
          - Đã hoàn thành công tác CSSKNCT năm 2017.
          - Tỷ lệ sinh 3 trở lên: 5/89  (5,6%).
          8. Quản lý quy hoạch, đất đai, môi trường
- Về Quy hoạch, đất đai
+ Triển khai kiểm tra quản lý việc xây dựng trên các trục đường đã được công bố quy hoạch như: Tuyến đường Hòa Phước – Hòa Khương (đường vành đai phía nam TP Đà Nẵng); Nhà văn hóa thôn Lệ Sơn Bắc; Chợ Lệ Trạch; Tuyến đường từ Tổ 6, Lệ Sơn 2 Khớp nối đường vành đai TP; tuyến đường khớp nối từ đường vành đai đi Hòa Thọ Tây, chợ Lệ Trạch, trường Mẫu giáo 2 Hòa Tiến.
+ Rà soát, thống kê, lập danh sách đất nông nghiệp không sản xuất được do ảnh hưởng các dự án và do nhân dân bỏ hoang trên địa bàn.
+ Phối hợp với các cơ quan có liên quan giải quyết các vướng mắc của nhân dân thuộc các dự án trên địa bàn xã.
+Phối hợp với ban Tài chính xã tổ chức cho 12 thôn tiến hành kê khai lập bộ thuế phi nông nghiệp định kỳ 2017-2021.
+Phối hợp với phòng kinh tế - Hạ tầng huyện Hòa Vang và Viện quy hoạch TP Đà Nẵng rà soát và lập lại bản đồ quy hoạch nông thôn mới trên địa bàn.
- Về Môi trường
+Tổ chức ra quân dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn 12 thôn nhằm chào đón tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 và các ngày lễ, ngày chủ nhật xanh sạch đẹp.
+ Phối hợp với Thành đoàn Đà Nẵng, Đoàn thanh niên, Hội nông dân xã tổ chức lễ phát động tết trồng cây năm 2017 với số lượng trồng là 800 cây Lát Hoa, gồm: Đường ĐH 409: trồng 150 cây, đường ADB5 trồng 100 cây, đường liên thôn Bắc An: 50 cây, đường An Trạch đi La Châu: 50 cây, thôn Lệ Sơn Bắc 50 cây. Số lượng cây còn lại được phân bổ cho các thôn còn lại có nhu cầu.
+ Tổ chức trang trí hoa và điện chiếu sáng UBND xã chào đón tết nguyên đán 2017.
+ Phối hợp với phòng Cảnh sát môi trường TP Đà Nẵng. Sở Tài nguyên môi trường, Phòng Tài nguyên môi trường huyện Hòa Vang kiểm tra, lấy mẫu kiểm nghiệm nguồn nước tại khu vực cá chết tại Bàu Lệ Sơn để đề xuất xử lý. (UBND TP Đà Nẵng đang tiếp tục kiến nghị làm việc với tỉnh Quảng Nam về vấn đề trên).
+ Phối hợp với cơ quan có liên quan kiểm tra và đề xuất dừng hoạt động của bãi cát Bông Sen Vàng (thôn An Trạch).
-Về xây dựng
          Kiểm tra và xác nhận việc xây dựng cho 51 trường hợp xin phép xây dựng trên địa bàn. Thu thuế xây dựng tư nhân 45 trường hợp với tổng số tiền là: 82.000.000 đồng (không thu thuế  06 trường hợp vì là hộ chính sách và hộ giải tỏa).
          9. Lĩnh vực Tư pháp – Hộ tịch
          - Công tác hộ tịch
          + Đăng ký khai sinh: 323 trường hợp
          + Đăng ký khai tử: 110 trường hợp
          + Đăng ký kết hôn: 117 trường hợp
          + Xác nhận tình trạng hôn nhân: 252 trường hợp
          + Đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch: 40 trường hợp
          + Đăng ký giám hộ: 02 trường hợp
-         Công tác chứng thực
          + Chứng thực bản sao đúng với bản chính: 8.810 trường hợp
          + Chứng thực chữ ký: 1.159 trường hợp
          + Chứng thực hủy bỏ di chúc: 01 trường hợp
          Ngoài ra, phối hợp cùng các ngành, đoàn thể, BND thôn tổ chức tuyên truyền Bộ Luật Dân sự và Luật BHYT cho nhân dân 12 thôn. Đồng thời lồng ghép trong các buổi sinh hoạt, diễn đàn, họp hội của các đoàn thể tổ chức tuyên truyền Luật môi trường; an toàn giao thông;  PC bạo lực gia đình …. Chương trình công tác năm 2017, chủ đề thành phố 4 an.Triển khai thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở; công tác theo dõi thi hành pháp luật; công tác rà soát, kiểm soát thủ tục hành chính, tủ sách pháp luật .v.v..
          10. Công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
          - Công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
          +Tổng số hồ sơ tiếp nhận 9.250 (Kỳ trước chuyển qua 07)
Trong đó hồ sơ đã giải quyết: 9.250
          + Giải quyết sớm hẹn: 422
          + Giải quyết đúng hẹn: 8.828
          + Giải quyết trể hẹn: 02 (đã có báo cáo do lỗi phần mềm)
          11. Công tác tiếp dân
                   - Tiếp dân 16 lượt;
                   - Tiếp nhận đơn 24 đơn:
                   Đã giải quyết: - 16 đơn đất đai,
                                          - 08 trường hợp đang xác minh.
12. Lĩnh vực Quc phòng – An ninh
          - Ban Chỉ huy quân sự xã xây dựng kế hoạch trực chiến, trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với Công an xã triển khai thực hiện các đợt ra quân lập lại trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội;
          +Triển khai nhiệm vụ QP-QS địa phương năm 2017;
          + Thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2017 đạt 100% (21/21 thanh niên);
          + Ngoài ra tổ chức đăng ký tuổi 17: 96/96 thanh niên, đạt 100%;
          + Kết nạp lực lượng dân quân năm 2017: 39/39 đ/c;
          + Xét duyệt NVQS cấp xã gồm………hanh niên
          + Tổ chức huấn luyện lực lượng dân quân năm thứ nhất 39/39 đ/c, huấn luyện lực lượng dân quân năm 2,3,4 cho 86 đ/c. Qua kết quả kiểm tra 100% đạt loại khá trở lên (trong quá trình huấn luyện tổ chức làm công tác dân vận giúp nhân dân thôn Nam sơn nạo vét 200 m kênh mương, thăm hỏi và tặng quà cho 01 gia đình liệt sỹ trị giá 500.000 đồng);
          + Bàn giao 15/15 quân nhân dự bị  súng máy 12,7 mm tham gia huấn luyện theo Kế hoạch của huyện;
          + Tổ chức gặp mặt 30 Đ/c quân nhân dự bị là đảng viên theo Kế hoạch của BCH quân sự huyện Hòa vang;
          + Tham gia các hoạt động do BCH quân sự huyện tổ chức;
          + Ngoài ra, hướng dẫn lập thủ tục giải quyết chế độ cho các đối tượng theo Quyết định 49/CP của Chính phủ (87 hồ sơ).
          - Ban Công an xã xây dựng kế hoạch trực tuần tra canh gác địa bàn theo Quyết định số 8394/QĐ-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng. Nhìn chung, tình hình An ninh – Chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định và giữ vững.
          + Về an ninh trật tự
          Tiếp tục thực hiện đề án của Chính phủ trên lĩnh vực phòng, chống tội phạm. Từ  đầu năm măm 2017 đến nay đã đưa vào diện quản lý, giáo dục 43 đối tượng.  Theo đó, mở 02 lớp giáo dục pháp luật cho 43 lượt đối tượng hình sự và thanh thiếu niên vi phạm pháp luật; tổ chức các buổi răn đe, giáo dục đối tượng trước Tết Đinh Dậu. Tổ chức gọi hỏi các đối tượng vi phạm pháp luật về hành vi đánh bạc: 28 Đối tượng. Lập hồ sơ đưa 01 đối tượng vi phạm pháp luật về lĩnh vực sử dụng trái phép chất ma túy áp dụng giáo dục tại cấp xã theo Nghị định 111/NĐ-CP của Chính phủ. Vận động 01 đối tượng tự nguyện đi cai nghiện ma túy. Vận động 08 cơ sở cơ khí, gò hàn cam kết không sản xuất vũ khí tự tạo như mã tấu, kiếm…, 25 hộ kinh doanh mặt hàng ga, xăng, dầu, hóa chất… cam kết phòng cháy, chữa cháy.
          Tuy nhiên, Trong 9 tháng đầu năm 2017, trên địa bàn xã xảy ra một số vụ việc cụ thể như sau: 
          + Đánh bạc 04 vụ, 20 đối tượng;
          + Trộm cắp tài sản 04 vụ, (chưa điều tra ra đối tượng)
          + Cướp giật 01 vụ, 01 đối tượng
          + Xâm hại sức khỏe 01 vụ, 01 đối tượng;
          + Đánh nhau: 05 vụ, 10 đối tượng;
          + Thiếu niên vi phạm pháp luật: 01 vụ, 01 đối tượng.
          Phối hợp với Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an huyện Hòa Vang tiến hành thử test các đối tượng có biểu hiện về sử dụng trái phép chất ma túy, qua đó phát hiện 03 đối tượng dương tính với chất ma túy, xử phạt hành chính 02 đối tượng, 01 đối tượng đưa đi Trung tâm xã hội Bàu Bàng của thành phố.
          Qua công tác tuần tra đã phát hiện bắt 03 vụ dùng xung điện châm chích cá; phát hiện 03 cây súng tự chế bắn bi sắt; giải tán hơn 10 vụ chuẩn bị đánh nhau; giải tán 14 vụ gây rối trật tự công cộng, đánh bạc nhỏ lẻ và các thanh niên tụ tập trong đêm khuya để uống rượu, bia.
          + Về An toàn giao thông     
            Phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức họp và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân trên địa bàn xã về Luật ATGT đường bộ và Nghị quyết 32/CP của Chính phủ. Đã tổ chức tuyên truyền trên địa bàn 6 thôn và 01 đơn vị (trường Trung học cơ sở Nguyễn Phú Hường) có hơn 1.762 lượt nhân dân và các em học sinh tham dự.
- Trong  9 tháng đầu  năm 2017,  Công an xã phối hợp và tuần tra độc lập 60 lượt; thu 16 bảng hiệu, 03 dù; nhắc nhở 17 hộ; xử phạt 3.350.000 đồng. Trong đó, không đội mũ bảo hiểm 25  trường hợp phạt 3.150.000 đồng. Tai nạn giao thông, xảy ra 04 vụ tai nạn giao thông, làm 01 người chết và 04 người bị thương.
           Ngoài ra, Công an xã tổ chức cho 356 hộ trên tuyến đường ĐT 605, ký cam kết không đặt bảng hiệu và buôn bán lấn chiếm vỉa hè.
13. Kết qua thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm
a) Nhiệm vụ 1: Hoàn thành các thôn đăng ký xây dựng thôn kiểu mẫu nông thôn mới năm 2017, tiếp tục nâng cao các tiêu chí nông thôn mới đã đạt được, tranh thủ nguồn vốn của Nhà nước, các đơn vị tổ chức và huy động sự đóng góp của nhân dân để xây dựng nhà văn hóa thôn Lệ Sơn bắc. Tiếp tục tuyên truyền nhân dân tham gia sản xuất phát huy hiệu quả và mở rộng diện tích sản xuất rau sạch thôn Cẩm Nê lên 7,5 ha.
- Xây dựng Đề án thôn kiểu mẫu nông thôn mới, theo đó, tổ chức họp nhân dân lấy ý kiến (100% nhân dân nhất trí)
- Thực hiện việc giám sát của Mặt trận huyện đối với hệ thống chính trị của thôn.
          - Tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân hiểu được vai trò chủ thể của cộng đồng dân cư trong xây dựng Nông thôn mới, thôn kiểu mẫu nông thôn mới.
          - Tranh thủ nguồn vốn của Nhà nước, các đơn vị tổ chức và huy động sự đóng góp của nhân dân để xây dựng nhà văn hóa thôn Lệ Sơn bắc: Đã có Quyết định phê duyệt tổng thể mặt bằng, chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng cho các hộ thuộc diện di dời, hoàn thành công tác san lấp mặt bằng.
          - Xác định phân lô diện tích đất sản xuất rau trong đó ưu tiên cho các hộ có điều kiện (Công cụ sản xuất, lao động…) các hộ có tâm huyết với sản xuất rau sạch.
          - Hội Nông dân thành phố hỗ trợ giống rau, quả, củ các loại, nilon (plactic), lưới làm giàn cho 02 ha (Cẩm Nê 1,5 ha, Yến Nê 0,5 ha).
          - Xúc tiến triển khai du lịch sông nước kết hợp với sản xuất rau, khôi phục làng nghề truyền thống dệt chiếu (Công ty ECO Nguyễn)
          b) Nhiệm vụ 2: Triển khai các giải pháp thực hiện Quyết định, hiệu quả chương trình thành phố “04 an”địa bàn xã Hòa Tiến năm 2017.
          - Thành lập Tổ kiểm tra thực hiện Chủ đề công tác năm 2017.
          - Tổ chức lễ phát động hưởng ứng thực hiện Chủ đề công tác năm 2017.
          - Thực hiện tốt công tác tuyên truyền.
(có báo cáo chuyên đề kèm theo)
          c) Nhiệm vụ 3: Thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai các giải pháp tạo thuận lợi, hài lòng của nhân dân trong giải quyết thủ tục hành chính, cải thiện vị trí xếp hạng cải cách hành chính của xã so với  năm 2016.
          Thực hiện tốt dịch vụ “3 trong 1” trao giấy khai sinh, thư chúc mừng của thành phố tại nhà cho người dân. Thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ cho công dân đối với với các thủ tục sau: Đăng ký nhận cha, mẹ, con; Thay đổi, cải chính cho người dưới 14 tuổi; đăng ký lại giấy khai sinh
 Về ứng dụng công nghệ thông tin:
 Triển khai kế hoạch tập huấn cho CBCC, người lao động về phần mềm điều hành và quản lý văn bản, hướng dẫn thực hiện đăng ký mã số công dân và dịch vụ công trực tuyến nhằm mang lại hiệu quả trong công việc.   Tỷ lệ sử dụng mail công vụ đạt 100%. Trang thông tin điện tử thường xuyên phản ánh cập nhật thông tin các hoạt động của xã.
Triển khai các giải pháp tạo thuận lợi, hài lòng của nhân dân trong giải quyết thủ tục hành chính:
Triển khai thực hiện hướng dẫn đăng ký mã số công dân điện tử và dịch vụ công trực tuyến cho công dân tại bộ phận một cửa ; Hướng dẫn và khảo sát mức độ hài lòng của công dân tổ chức khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại bộ phận một cửa để nâng cao chất lượng dịch vụ công.
Nhắn tin công vụ cho người dân khi hồ sơ được giải quyết sớm hoặc sớm hẹn.
Công bố ISO 9001-2008.
          14. Công tác xây dựng Nông thôn mới
- Lập Đề án xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã giai đoạn 2017-2020.
- Đã thi công 1.480m giao thông kiệt xóm, 490m giao thông nội đồng, 920m kênh mương nôi đồng.
- Đưa hộ tiểu thương vào kinh doanh khu chính chợ Lệ Trạch, triển khai nâng cấp, sửa chữa chợ Yến Nê.
          - Xây dựng Quy chế phối hợp vùng giáp ranh 04 xã (Hòa Tiến, Hòa Châu, Điện Tiến, Điện Hòa Quảng Nam, tổ chức diễn đàn tại thôn Dương Sơn “Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân”.
          -Tiếp nhận giống rau, củ, quả, bạt nilon, lưới phục vụ sản xuất rau sạch do Hội Nông dân thành phố hỗ trợ.
          - Nghiệm thu công trình điện chiếu sáng đường 6,5 m giáp Tây An, tiếp tục triển khai 05 tuyến điện chiếu sáng.
          - Tổ chức 03 lớp đào tạo nghề và 02 lớp hướng dẫn kỷ thuật chăn nuôi bò.
          - Tập trung chỉ đạo thực hiện nông thôn mới thôn Cẩm Nê.
          15. Công tác bầu cử Trưởng thôn, phó Trưởng thôn nhiệm kỳ 2017-2020
          Thực hiện các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn của UBND huyện Hòa Vang, của Ban Thường vụ đảng ủy xã. UBND xã đã phối hợp với UBMTTQVN xã ban hành Kế hoạch, hướng dẫn và công bố ngày bầu cử Trưởng thôn, phó Trưởng thôn nhiệm kỳ 2017-2020. Theo đó, ngày 30 tháng 7 năm 2017, 12/12 thôn trên địa bàn xã đồng loạt tổ chức bầu cử.
          Kết quả, Bầu đủ số lượng Trưởng thôn, phó Trưởng thôn theo quy định, tuổi đời bình quân 47,5 tuổi. Trong đó, Trưởng thôn có 02/12 thôn thay đổi Trưởng thôn; có 04/12 thôn thay đổi phó Trưởng thôn. ( 04 thôn có 02 phó thôn, 08 thôn có 03 phó thôn).
          Trong 9 tháng đầu năm 2017, UBND xã bám sát các nhiệm vụ đã đề ra, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh. Tập trung giải quyết, xử lý kịp thời những vướng mắc trong công tác giải tỏa đền bù các dự án triển khai trên địa bàn xã, đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình. Y tế,  giáo dục đạt được những kết quả tích cực, các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao diễn ra sôi nổi đều khắp, nhân dân đón tết cổ truyền của dân tộc vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, các đối tượng chính sách, hộ nghèo được chăm lo chu đáo. Tổ chức thành công Đại hội thể dục – thể thao cấp xã lần thứ VIII. Quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Đơn thư khiếu nại, tố cáo được giải quyết kịp thời theo đúng quy định pháp luật. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế đó là: Hiệu quả sản xuất rau sạch chưa cao, chăn nuôi phát triển chưa mạnh, tiến độ thu các khoản chỉ tiêu trên giao còn thấp, phong trào thi đua hưởng ứng thực hiện Chủ đề công tác năm 2017 “Năm nông nghiệp, kỷ cương hành chính và thành phố 4 an” chưa thật sự đi vào chiều sâu, phong trào ngày chủ nhật xanh-sạch - được duy trì thường xuyên nhưng hiệu quả chưa cao. Số vụ tại nạn giao thông tuy có giảm, nhưng có vụ gây chết người. Tình hình an ninh trật tự và an toàn xã hội vẫn còn nguy cơ tiềm ẩn.
 
II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ  09  THÁNG CUỐI NĂM 2017
1. Chỉ đạo cho nhân dân triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông và vụ Đông Xuân 2017-2018.
2. Chỉ đạo công tác phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ năm 2017.
          3. Chỉ đạo Ban Văn hóa – Xã hội trực quan và tổ chức các hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể dục - thể thao kỷ niệm các ngày lễ từ nay đến cuối năm 2017.    4. Tiếp tục chỉ đạo thực hiên “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2016” gắn với việc thực hiên Chỉ thị 29-CT/TU và cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, công tác cải cách thủ tục hành chính tại địa phương.
          5. Đẩy mạnh công tác thu các chỉ tiêu năm 2017.
          6. Tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, thôn kiểu mẫu Nông thôn mới.
          7. Chỉ đạo công tác phòng, chống lụt bão năm 2017. 
          8. Chuẩn bị nội dung họp HĐND xã lần thứ 6 nhiệm kỳ 2016-2021.
          9. Tăng cường công tác quản lý đất đai, quy hoạch trên địa bàn xã.
          10. Tiếp tục triển khai có hiệu quả chính sách an sinh xã hội và người có công với cách mạng, đẩy mạnh công tác xây dựng xã hội học tập.       
          11. Tiếp tục duy trì thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế đến năm 2020, triển khai có hiệu quả các chương trình mục tiêu Y tế Quốc gia. Không ngừng nâng cao công tác khám và điều trị bệnh ban đầu cho nhân dân, khuyến khích nhân dân thực hiện tốt việc mua bảo hiểm y tế tự nguyện, tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh. Tiếp tục thực hiện các biện pháp tránh thai.
          12. Tăng cường công tác trực tuần tra canh gác địa bàn.
          13. Đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trên địa bàn xã. Đưa các hộ tiểu thương vào hoạt động ổn định chợ Lệ Trạch.
          14. Tăng cường các biện pháp thực hiện Chủ đề công tác năm 2017.
          15. Tổng kết phong trào thi đua năm 2017.
Trên đây là báo cáo ước thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng còn lại cuối năm 2017 của UBND xã Hòa Tiến. Kính đề nghị lãnh đạo UBND huyện, cơ quan chuyên môn của huyện theo dõi chỉ đạo./.
 
Nơi nhận:                                                                                                     CHỦ TỊCH
- VP huyện ủy;                                                                  
-VP UBND huyện;
- Phòng Công thương;
- Phòng TC – KH;
- Lưu: VT.
 
                                                                                                      Ngô Ngọc Trúc
                                                                                                                

Tác giả bài viết: Văn phòng UBND

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Danh sách video

Lịch công tác

Giới thiệu

BỘ MÁY TỔ CHỨC XÃ HÒA TIẾN

SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC XÃ HÒA TIẾN

Địa chỉ: ĐT 605 - Dương Sơn - Hòa Tiến - Hòa Vang - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3846176
Chịu Trách nhiệm chính: Ngô Ngọc Trúc - Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến
Điện thoại liên hệ: 0935155097