global html

                          

Tin tức - Sự kiện

Nông thôn mới

Cải cách hành chính

Hồ Chí Minh

TỔNG KẾT NÔNG NGHIỆP NĂM 2016, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG XUÂN 2016-2017

Thứ ba - 22/11/2016 01:59
UỶ BAN NHÂN DÂN
  XÃ HOÀ TIẾN
CNG HOÀ XÃ HI CHỦ NGHĨA VIT NAM
         Độc lp - T do - Hnh phúc           
 Số:       /BC-UBND      Hoà Tiến, ngày      tháng 11 năm 2016
 
                                                                               BÁO CÁO
          TỔNG KẾT NÔNG NGHIỆP NĂM 2016, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2017 VÀ  KẾ HOẠCH SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG XUÂN 2016-2017
 
                                                                                PHẦN I
                                                TỔNG KẾT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP NĂM 2016
 
         I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
          1. Những thuận lợi, khó khăn
          a) Thuận lợi
          - Được sự chỉ đạo của Phòng Nông nghiệp huyện, HĐND, UBND xã; sự điều hành và phối hợp của các Hội đoàn thể và BND 12 thôn; sự nỗ lực phấn đấu của bà con nông dân cùng sự hướng dẫn kịp thời của các cơ quan chuyên môn huyện và thành phố về lịch thời vụ, cơ cấu giống, phân bón, các giải pháp kỹ thuật, công tác thủy lợi, bảo vệ thực vật... trong suốt các mùa vụ sản xuất.
          - Công tác ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất từng bước được nâng cao, nhất là sử dụng giống lúa nguyên chủng hoặc giống lúa xác nhận thay dần những giống lúa đã thoái hóa.
          - Nhận thức của người dân về sử dụng giống mới, việc áp dụng kỹ thuật đầu tư vào sản xuất ngày càng được cải tiến, đây là một trong những yếu tố quan trọng để tăng năng suất, sản lượng cây trồng.
          - Công tác dự báo sâu bệnh được duy trì thường xuyên, tình hình sâu bệnh được thông báo rộng rãi đến nông dân nên đã chủ động phòng trừ có hiệu quả, hạn chế thấp nhất thiệt hại do sâu bệnh gây ra.
        - Tình hình thời tiết diễn biến khá thuận lợi cho cây trồng. Công tác tổ chức ra quân diệt chuột được nhiều thôn thực hiện tốt nên đã giảm đáng kể tình trạng chuột cắn phá đồng ruộng.
b) Khó khăn
- Do tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu toàn cầu, thời tiết có nhiều diễn biến bất thường, ảnh hưởng đến năng suất cây trồng vật nuôi.
          - Ảnh hưởng của quá trình giải tỏa, đất nông nghiệp giảm, đồng thời lực lượng lao động sản xuất nông nghiệp hiện nay thiếu và yếu, đa số là người già nên việc tiếp thu những tiến bộ KHKT vào sản xuất còn hạn chế.
          - Giá cả các mặt hàng đầu vào phục vụ sản xuất nông nghiệp tăng cao gây ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất nông nghiệp, chưa khuyến khích bà con nông dân đầu tư thâm canh.
- Nhưng với sự chỉ đạo kịp thời của các cấp lãnh đạo từ sở ban ngành Thành phố, Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện, đặc biệt là sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Ban thường vụ Đảng ủy xã, UBND xã cùng với 2 HTX sản xuất nông nghiệp và BND 12 thôn chủ động trong công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất góp phần quan trọng hoàn thành nhiệm vụ sản xuất trong năm 2016.
          * Vụ Đông Xuân:
          - Đầu vụ thời tiết diễn biến thất thường một số diện tích lúa phải gieo sạ nhiều lần ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển và năng suất của các loại cây trồng.
          - Vẫn còn một bộ phận nông dân sử dụng lúa dài ngày, ít đầu tư chăm sóc nên năng suất thấp. Giá vật tư nông nghiệp vẫn còn cao do đó việc bỏ tiền đầu tư mua giống, phân bón, thuốc trừ sâu thâm canh của bà con nông dân còn nhiều hạn chế, không ít nông dân không đủ điều kiện đầu tư duy trì phân bón cho cả vụ nên đến ảnh hưởng đến năng suất.
                    * Vụ Hè Thu:
                    - Thời tiết nắng nóng kéo dài, nguồn nước tưới không đảm bảo cho một số diện tích nên ảnh hưởng giảm năng suất. Một số diện tích lúa cuối kênh không chủ động được nước tưới dẫn đến gieo sạ trễ nên gặp thời tiết bất lợi khi thu hoạch.
                    - Nông dân chưa mạnh dạn chuyển đổi diện tích không đảm bảo nước tưới sang các cây trồng hoa màu khác.
                    2. Tình hình sâu bệnh
                    a) Trên cây lúa
Trong vụ Đông Xuân xuất hiện một số diện tích đạo ôn ở Nam Sơn và rầy nâu ở La Bông tuy nhiên đã phát hiện và xử lý kịp thời. Ngoài ra, công tác theo dõi phát hiện ngày càng kịp thời, sự nhìn nhận rõ hơn tác hại về sâu bệnh của nông dân trong khâu phòng trừ sâu bệnh, chỉ đạo kịp thời việc phòng trừ sâu bệnh ngày càng được nâng cao. Ngay từ đầu vụ sản xuất, UBND xã đã tổ chức các đợt ra quân diệt chuột trên toàn xã. Tổng số đuôi chuột diệt được hơn 38.000 đuôi. Mặc dù đã được hỗ trợ thuốc diệt chuột sinh học và bẫy bán nguyệt. Song chuột vẫn là đối tượng nguy hiểm, gây hại trên diện rộng, có diện tích bị chuột cắn hoàn toàn.
                    b) Trên cây rau màu
                   Đối tượng gây hại chính là sâu cuốn lá nhỏ, bọ xít dài, sâu khoang, sâu đục thân, diện tích gây hại không đáng kể. Tuy nhiên nhờ thường xuyên theo dõi kiểm tra đồng ruộng và bám sát kế hoạch hướng dẫn phòng trừ dịch bệnh của chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật và của phòng Nông nghiệp & PTNT nên dịch bệnh được kiểm soát và xử lý kịp thời.
                    II. CÁC BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO
                     - UBND xã đã chỉ đạo 2 HTX NN hướng dẫn lịch thời vụ, cơ cấu giống, các giải pháp kỹ thuật sản xuất cho BND 12 thôn thông báo đến người dân thực hiện. Trong quá trình triển khai, nông dân gieo sạ khá tập trung theo hướng dẫn của ngành nông nghiệp.
                    - Vận động nông dân thường xuyên thăm đồng để phát hiện sâu bệnh kịp thời và hướng dẫn phòng trừ trên cơ sở hướng dẫn của trạm Bảo vệ thực vật theo định kỳ nhằm đạt kết quả cao nhất.
                      - Chỉ đạo Đài truyền thanh xã phát những thông tin diễn biến thời tiết, lịch thời vụ, cơ cấu giống và các giải pháp kỹ thuật.
III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP NĂM 2016                Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 88,3/85 tỷ đồng, bằng 103,8% kế hoạch.
        Trong đó:
        1. Trồng trọt
Tổng diện tích gieo trồng là: 1.335/1.338 ha, bằng 99,7% so với chỉ tiêu kế hoạch huyện giao.
Trong đó:
          - Về cây lúa: Tổng diện tích gieo trồng cả năm 926 ha. Năng suất bình quân 61,5 tạ/ha; sản lượng 5.694,2 tấn.
          - Cây ngô: 60 ha, năng suất bình quân 58 tạ/ha, sản lượng 348 tấn.
- Các loại cây trồng khác:
+ Diện tích cây đậu phụng: 60 ha, năng suất 22 tạ/ha, sản lượng 132 tấn.
+ Cây mè: 15 ha.
+ Diện tích cây hàng năm và rau màu các loại khác: 289 ha. Trong đó, rau chuyên canh 14 ha.
        2. Lĩnh vực chăn nuôi
        Năm 2016 tổng đàn gia súc,gia cầm toàn xã có:
        + Đàn trâu: 159 con,
        + Đàn bò:  915 con
        + Đàn heo:  11.100 con
        + Đàn gia cầm:  41.531 con
        * Công tác phòng chống dịch bệnh.
        - Trong năm đã tổ chức tiêm phòng định kỳ cho đàn gia súc, gia cầm. Năm 2016 trên địa bàn xã đã tổ chức tiêm phòng 2 đợt dịch lở mồm long móng với số lượng 899/1.277 trâu bò; tiêm phòng cúm gia cầm với số lượng 18.798/46.080 gia cầm; cấp thuốc tiêm phòng dịch tả lợn hơn 2.000 liều.
        - Tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn nhìn chung ổn định, chỉ xảy ra vài ổ dịch nhỏ lẻ, chủ yếu các bệnh thông thường.
                     3. Công tác thủy lợi, Giao thông nội đồng
a) Thủy lợi
Ngay từ đầu vụ sản xuất, UBND xã đã phối hợp với Công ty khai thác thủy lợi, 2 HTX NN sữa chữa, khắc phục kịp thời các công trình hư hỏng, xuống cấp. Đồng thời tuyên truyền vận động nông dân 12 thôn nạo vét kênh mương nội đồng nhằm đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất trong năm.
Phối hợp với trạm bơm An Trạch thực hiện việc cung ứng nước tưới đầy đủ, chỉ đạo cho 2 HTX xây dựng phương án chống hạn, nạo vét kênh mương nhằm tưới tiêu thông suốt.
b) Giao thông nội đồng
Đường giao thông nội đồng thực hiện được 2 tuyến với chiều dài 669 m, tổng giá trị 295.437.000 đ. Nâng cấp kênh KN72 thôn Cẩm Nê với chiều dài 1.015 m, tổng vốn 2 tỷ đồng.
                     4. Công tác khuyến nông và các mô hình sản xuất
                     - Trung tâm Khuyến nông Thành phố hỗ trợ bịch nấm cho 03 hộ ở thôn An Trạch với số lượng 4500 bịch nấm. Ngoài ra hỗ trợ giàn phun sương cho 3 hộ mỗi hộ trị giá 7 triệu đồng.
                     Thực hiện mô hình cánh đồng mẫu sản xuất lúa hữu cơ với diện tích 40 ha tại thôn An Trạch. Thực hiện tổ chức khảo nghiệm lúa giống tại thôn An Trạch với 6 loại giống.)
                     - Tổ chức tập huấn kỹ thuật chăn nuôi bò cho 40 hộ dân
- Hỗ trợ các giống rau và hướng dẫn kỹ thuật cho nhân dân trồng rau Cẩm Nê.
                     5. Hoạt động của 2 HTX NN
- Thực hiện sáp nhập HTX nấm vào HTX NN 2 Hòa Tiến, tiếp tục chỉ đạo củng cố bộ máy hoạt động hiệu quả
          - Tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ của các cấp để đầu tư máy móc phương tiện phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và bảo quản nông sản như: máy cày, máy gặt, máy sấy lúa, nhà kho…
          - Phối hợp thực hiện các chương trình khảo nghiệm, trình diễn các giống lúa mới cho năng suất cao, hiệu quả.
                     IV. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ
1. Những mặt đạt được
- Qua một năm chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất nông nghiệp, được sự hỗ trợ đắc lực của thành phố và huyện, sự chỉ đạo thường xuyên của Ban Thường vụ Đảng uỷ và sự phối hợp đồng bộ giữa các ban ngành đoàn thể, cán bộ từ xã đến thôn, 2 HTX tập trung chỉ đạo điều hành sản xuất khá chặt chẽ và được chuẩn bị chu đáo ngay từ đầu năm. Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng tổ chức sản xuất nông nghiệp của xã đã đạt hiệu quả cao.
- Hai HTX có nhiều tiến bộ trong phục vụ sản xuất, nhất là khâu điều hành thủy lợi, giải phóng đất đúng tiến độ, thu hoạch nhanh gọn.
- Hội Nông dân xã có nhiều nổ lực trong công tác vận động hội viên tích cực xây dựng các mô hình sản xuất, chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật đến nông dân, phục vụ cho công tác chuyển dịch cây trồng con vật nuôi.
                     - Công tác dự báo và hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng kịp thời, giảm thiểu mức thiệt hại thấp nhất cho cây trồng. Công tác phòng chống dịch bệnh gia súc kịp thời đã góp phần hạn chế tình trạng dịch bệnh lây lan.
2. Những khó khăn, tồn tại và nguyên nhân
- Giống và cơ cấu: xác định một số giống lúa trung ngắn ngày có năng suất cao phù hợp với địa phương hướng dẫn cho nông dân sử dụng. Tuy nhiên, nông dân vẫn còn sử dụng giống dài ngày để gieo sạ nên thu hoạch muộn, nguy cơ bị giảm năng suất do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan vào cuối vụ.
- Giá cả vật tư, phân bón, giống tăng cao, hơn nữa dịch vụ cung ứng vật tư nông nghiệp như phân bón, thuốc BVTV còn nhiều hạn chế. Tình hình thiên tai, dịch bệnh ngày càng diễn biến khó lường, giá cả đầu vào phục vụ sản xuất tăng cao, trong khi đầu ra của sản phẩm nông nghiệp khó khăn, giá cả thất thường là những nhân tố có tác động chi phối đến việc sản xuất, làm cho sản xuất thiếu tính ổn định.
Một bộ phận nông dân có dấu hiệu bỏ ruộng không sản xuất, quá thờ ơ với đồng ruộng hoặc sản xuất theo hình thức “giữ ruộng”, không thăm đồng, chưa chú trọng đầu tư thâm canh, phòng trừ cỏ dại, sâu bệnh, thậm chí thiếu trách nhiệm trong việc phối hợp dập dịch, còn trông chờ ỷ lại.
 
                                                                Phần II
                MỘT SỐ CHỈ TIÊU VÀ NHIỆM VỤ NÔNG NGHIỆP CHỦ YẾU NĂM 2017
I. CÁC CHỈ TIÊU CỤ THỂ
1. Trồng trọt
Tổng diện tích gieo trồng 1.325 ha
Tổng sản lượng lương thực quy thóc: 6.083 tấn (lúa: 5.735 tấn)
- Diện tích gieo cấy lúa: 925 ha, năng suất đạt 62 tạ/ha
- Diện tích ngô: 60 ha, năng suất 58 tạ/ha
- Diện tích rau, đậu các loại: 289 ha
                     2. Chăn nuôi
                     - Đàn trâu: 160
                     - Đàn bò: 950
                     - Đàn heo: 12.000
                     - Đàn gia cầm: 50.000
          II. NHIỆM VỤ NGÀNH NÔNG NGHIỆP NĂM 2017
- Chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2016-2017 và vụ Hè Thu 2017 đạt hiệu quả. Tăng cường công tác dự tính dự báo tình hình sâu bệnh, phát hiện, khống chế sâu bệnh hại kịp thời. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện sản xuất lúa trung ngắn ngày. Mở rộng diện tích sản xuất lua hữu cơ, lúa giống.
- Ổn định diện tích lúa sản xuất 2 vụ đã quy hoạch; chuyển diện tích lúa bấp bênh, không chủ động nước tưới, năng suất thấp sang trồng các loại cây: ngô, đậu xanh, đậu phụng, mè... cho phù hợp từng vùng.
- Tăng cường ứng dụng tiến bộ KHCN và công nghệ cao, chuyển giao quy trình trong chăn nuôi, sản xuất nấm, rau…. Chỉ đạo tổ chức sản xuất có hiệu quả, mở rộng diện tích và liên kết tiêu thụ tại các vùng rau chuyên canh. Tổ chức thực hiện chuyển đổi cây trồng tại các vùng không chủ động nước tưới sang các cây trồng phù hợp.
- Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Nhân rộng các mô hình chăn nuôi sản xuất hiệu quả.
- Tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trên lĩnh vực ngành nông nghiệp. Phối hợp kiểm tra thường xuyên hoạt động của các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ không đảm bảo quy định.
 
 
Phần III
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG XUÂN 2016-2017
 
I. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VỤ ĐÔNG XUÂN 2016-2017
- Theo nhận định xu thế thời tiết, thủy văn vụ Đông Xuân 2016-2017 của Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương.
- Dự báo từ đây đến cuối năm bão và ATNĐ sẽ còn khả năng xuất hiện khoảng 4 cơn và ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta khoảng 2 cơn, khả năng tập trung nhiều hơn ở khu vực giữa và nam Biển Đông và các tỉnh Trung bộ. Ngoài ra, bão, ATNĐ nhiều khả năng còn hoạt động trong tháng 01 và tháng 02 năm 2017.
- Nhiệt độ từ tháng 11/2016 đến tháng 4/2017 ở Trung bộ với mức xấp xỉ TBNN cùng thời kỳ. Gió mùa Đông Bắc hoạt động sớm hơn.
- Lượng mưa vùng Duyên hải Nam trung bộ từ tháng 11/2016 đến tháng 02/2017 phổ biến cao hơn TBNN cùng thời kỳ từ 10-30%, từ tháng 3 đến tháng 4/2017 phổ biến thấp hơn TBNN từ 10-20%.
- Nhìn chung mùa mưa năm nay ở trung bộ có khả năng kết thúc muộn hơn so với năm 2015.
- Trong những tháng mùa khô 2017 dòng chảy trên các sông suối giảm dần và có khả năng thiếu hụt so với TBNN từ 20-30% do vậy xảy ra tình trạng tiếu nước trong các tháng mùa khô.
Ngoài ra, đặc điểm vụ Đông Xuân thường mưa nhiều ở đầu vụ, giữa vụ có những đợt rét lạnh tập trung chủ yếu vào tháng 01, tháng 02 và đầu tháng 3. Từ tháng 2/2017 nền nhiệt độ tăng dần, tuy nhiên thường vẫn còn một số đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.
II . TĂNG CƯỜNG ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT
1. Đối với cây lúa
- Tích cực chỉ đạo lịch thời vụ, cơ cấu giống theo khuyến cáo, sử dụng giống có chất lượng nhằm giảm lượng giống gieo sạ, giảm chi phí phân bón, giảm thuốc BVTV.
- Tập trung chỉ đạo vệ sinh đồng ruộng, đắp bờ giữ nước, ngâm ruộng từ 10-15 ngày để hoại mục chất hữu cơ, diệt sạch cỏ dại và các mầm mống sâu bệnh; bố trí gieo sạ tập trung với những loại giống có cùng thời gian sinh trưởng cho từng cánh đồng, từng vùng, tạo thuận lợi trong việc chăm sóc, tưới tiêu, quản lý và phòng trừ sâu bệnh.
- Tăng cường chỉ đạo và khuyến cáo nông dân sử dụng các giống có thời gian sinh trưởng từ 90-115 ngày (không sử dụng giống lúa trên 115 ngày), giống có trong cơ cấu khuyến cáo, có năng suất cao, chất lượng tốt, tính chống chịu cao và thích ứng rộng để tăng hiệu quả trong sản xuất,
- Áp dụng rộng rãi kỹ thuật sản xuất “3 giảm, 3 tăng”, không gieo sạ ngoài khung thời vụ, gieo sạ với lượng giống hợp lý, hạn chế phun thuốc BVTV; tăng cường bón lót phân chuồng, phân lân, phân vi sinh, bón cân đối NPK và đủ liều lượng theo quy trình; sử dụng bảng so màu lá lúa để bón phân đạm theo nhu cầu của lá lúa nhằm giảm chi phí sản xuất, hạn chế sâu bệnh và tăng năng suất, hiệu quả.
- Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, dự báo dự tính kịp thời các đối tượng dịch hại để có biện pháp phòng trừ kịp thời tránh lây lan ra diện rộng.
2. Đối với cây trồng khác
Bố trí mật độ hợp lý, có thể tận dụng tăng mật độ cây/đơn vị diện tích như ngô, rau ăn quả...; trồng luân canh, xen canh cây trồng đa tầng.
                     III. GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN
          1. Về cơ cấu giống
          Tập trung chỉ đạo, vận động, khuyến khích hộ dân bố trí tăng tỷ lệ cơ cấu giống trung ngắn ngày hợp lý cho từng trà theo lịch thời vụ chiếm khoảng trên 70% diện tích. Cần hạn chế gieo sạ giống dài ngày như NX30, Xi23.
          - Cơ cấu giống trong vụ Đông Xuân 2016-2017.
+ Giống chính: HT1, OM4900, Xi23 Thiên ưu 8. Tuy nhiên hạn chế sản xuất lúa dài ngày
+ Giống bổ sung: BT7, BC 15, NX 30, nếp, 13/2.
          Sử dụng giống lúa đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật để sản xuất, mật độ gieo sạ phải phù hợp từ 4-5 kg/sào (80-100 kg/ha) nhằm tiết kiệm lượng giống và cần phải dự phòng giống để phòng ngừa trôi, hư hỏng giống ở đầu vụ.
          2. Lịch thời vụ gieo sạ
* Vụ Đông Xuân 2016-2017: Đặc điểm sản xuất vụ Đông Xuân thường mưa nhiều đầu vụ, giữa vụ có rét lạnh tập trung tháng 1, 2 và đầu tháng 3.
          Trà chính chủ động tưới tiêu: Gieo sạ từ ngày 15/12 đến 31/12/2016.
+Từ 15-25/12/2016 dùng giống dài ngày.
+Từ 25-31/12/2016 dùng giống trung, ngắn ngày.
     Ruộng trũng: Gieo sạ từ 25/12/2016 đến 10/01/2017 (sử dụng giống trung ngắn ngày).
3. Các giải pháp khác
          02 HTX và Trạm bơm An trạch phối hợp tập trung kiểm tra các kênh mương tưới, tiêu để có kế hoạch nạo vét trước khi bước vào vụ sản xuất nhằm đảm bảo tưới tiêu thông suốt, không có nơi nào thiếu nước hoặc xảy ra ngập úng.
          Hai năm nay trên địa bàn xã ta không có cơn lụt nào do đó yêu cầu nhân dân tập trung vệ sinh đồng ruộng, đắp bờ giữ nước, tiêu diệt các loại sinh vật có hại, tập trung bón vôi đúng qui định để các chất hữu cơ còn lại trên đồng ruộng có điều kiện phân hủy tránh ngộ độc cho cây lúa sau này. Tập trung giải phóng đất đúng tiến độ.
* Tổ chức diệt chuột trên địa bàn xã
UBND xã phát động phong trào toàn dân ra quân diệt chuột, ốc bưu vàng trong suốt mùa vụ. Đề nghị các BND thôn, các hội đoàn thể của thôn vận động nhân dân, hội viên tổ chức ra quân diệt chuột thường xuyên.
Hội Nông dân xã tuyên truyền vận động hội viên tham gia triển khai công tác diệt chuột. Đài truyền thanh tuyên truyền cho người dân qua các bảng tin phát sóng.
        IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
        1. Các ban ngành có liên quan
        - Tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm việc chỉ đạo sản xuất năm 2016 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2016-2017; huy động nhân dân tập trung ra quân nạo vét kênh mương, sửa chữa những nơi bị hư hỏng để đảm bảo nước tưới thông suốt, lên phương án phòng, chống hạn.
                    - Chuẩn bị đủ các điều kiện để triển khai sản xuất vụ Đông Xuân, trước mắt kiểm tra nguồn lúa giống hiện có trong dân để có kế hoạch cung ứng đủ cơ số giống phục vụ sản xuất. Khuyến cáo vận động tuyên truyền nhân dân sử dụng nguồn giống mới, giống thuần chủng để gieo sạ, nhằm tăng năng suất, hạn chế nguồn giống dài ngày trong dân.
                    - Tập trung chỉ đạo quyết liệt lịch thời vụ và cơ cấu giống theo kế hoạch không để tình trạng gieo sạ sớm hoặc quá trễ so với lịch thời vụ; theo dõi chặt chẽ dự báo thời tiết để ngâm ủ giống, gieo sạ hạn chế trôi giống hoặc thối giống.
                     - Phổ biến trên các phương tiện Đài truyền thanh xã để nông dân nắm chắc lịch thời vụ, cơ cấu giống, kỹ thuật canh tác và các diến diến thời tiết.
                     - Kiểm tra, chỉ đạo thủy nông viên các thôn tập trung nạo vét kênh mương nội đồng kịp thời đưa nước vào sản xuất vụ Đông Xuân 2016-2017
                    - Chuẩn bị đủ giống, vật tư phục vụ sản xuất, đảm bảo đúng cơ cấu số lượng và chất lượng giống.
                    - Tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm sóc, phòng chống dịch bệnh  cho đàn gia súc, gia cầm nhất là vào mùa lạnh; đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất va nhân rộng các mô hình khuyến nông đạt hiệu quả kinh tế cao.
                    - Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực nông nghiệp, nâng cao hiệu quả chỉ đạo điều hành sản xuất, đồng thời nâng cao vai trò lãnh đạo, quản lý chỉ đạo sản xuất của các cấp ủy đảng, UBND, hội đoàn thể, 02 HTX NN, BND 12 thôn.
- Đẩy mạnh công tác khuyến nông, khuyến ngư và các dự án phát triển nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn xã.
   2. Đề nghị 2 HTX nông nghiệp, BND thôn 12 thôn
- Phối hợp cùng với UBND xã kiểm tra lại những thôn có tiến độ giải phóng đất chậm, thiếu phương tiện thì cần phải có kế hoạch hỗ trợ cho các thôn đó để có giải pháp cày ải sớm.
- Khẩn trương tổ chức kiểm tra khắc phục các trạm bơm. Triển khai chỉ đạo cho đội ngũ thủy nông viên khẩn trương tiến hành nạo vét kênh mương nội đồng tại các cánh đồng mình đảm trách.
- BND 12 thôn có kế hoạch cụ thể để điều hành sản xuất của thôn mình, tuân thủ theo lịch thời vụ đề ra. Tranh thủ thời tiết thuận lợi gieo sạ đúng lịch trình qui định.
                      - Trong quá trình tổ chức triển khai sản xuất vụ Đông Xuân đề nghị 2 HTX và các BND thôn nắm bắt tình hình thực tế của địa phương mình và phản ánh kịp thời những vấn đề vướng mắc trong quá trình điều hành sản xuất, báo cáo về UBND xã để có hướng chỉ đạo tiếp theo.
                     - Đề nghị Mặt trận và các hội đoàn thể xã tăng cường công tác phối hợp để thực hiện hoàn thành kế hoạch đề ra.
                     - Đề nghị Hội Nông dân xã củng cố hoạt động bi thu gom vỏ, bao bì thuốc BVTV trên các cánh đồng. 
V. KẾT LUẬN, ĐỀ NGHỊ
          Công tác sản xuất nông nghiệp năm 2016 đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi. Trong điều kiện hoàn cảnh bất lợi, ngoài những nổ lực của nhân dân và cán bộ toàn xã còn có sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ, giúp đỡ nhiều mặt của Thành phố và Huyện, từ những kết quả này chúng ta rút ra được nhiều bài học quí giá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện cho năm đến.
Tuy nhiên để sản xuất nông nghiệp năm 2017 đạt kết quả cao hơn, UBND xã có kiến nghị như sau:
- Đề nghị công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Đà Nẵng có kế hoạch nạo vét, duy tu sửa chữa các tuyến kênh chính dẫn từ đập bara An Trạch đến các thôn để kịp thời sản xuất vụ Đông Xuân và luôn quan tâm nguồn nước tưới đủ và đúng tiến độ.
        - Đề nghị các ban ngành từ xã đến thôn tiếp tục vận động và phối hợp chặt chẽ với UBND xã, để tổ chức thực hiện và hoàn thành mục tiêu phát triển sản xuất nông nghiệp năm 2017.
        - Tăng cường công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trên lĩnh vực ngành nông nghiệp
        - Kính đề nghị Phòng Nông nghiệp, Trung tâm khuyến nông – Khuyến ngư, Công ty Khai thác thủy lợi tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa thực hiện các mô hình điểm, chuyển giao khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, trồng trọt đến với người dân.
        Trên đây là báo cáo tổng kết công tác sản xuất nông nghiệp năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017 và kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2016-2017 trên địa bàn xã./.
 
Nơi nhận:                                                                            
- UBND huyện;                                                                                     CHỦ TỊCH
- Phòng NN&PTNT huyện;                                                                      (đã ký)
- BTV Đảng ủy;
- TT HĐND, UBND xã;
- Các ban ngành đoàn thể xã;
- BND 12 thôn;
- 2 HTX;                                                                                               Nguyễn Ái                       
- Lưu: VT,VP (Sang).
 

Nguồn tin: Văn phòng

Tổng số điểm của bài viết là: 7 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Danh sách video

Lịch công tác

Giới thiệu

GIỚI THIỆU VỀ XÃ HÒA TIẾN

Theo địa giới hành chính hiên nay thì Hòa Tiến nằm về phía Đông Nam huyện Hòa Vang, cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 13km và trung tâm hành chính huyện Hòa Vang khoảng 5,6km; phía Đông giáp xã Hòa Châu, phía Tây giáp xã Hòa Phong và Hòa Khương, phía Bắc giáp xã Hòa Thọ Tây (Quận Cẩm...

Địa chỉ: ĐT 605 - Dương Sơn - Hòa Tiến - Hòa Vang - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3846176
Chịu Trách nhiệm chính: Ngô Ngọc Trúc - Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến
Điện thoại liên hệ: 0935155097