global html

                          

Tin tức - Sự kiện

Nông thôn mới

Cải cách hành chính

Hồ Chí Minh

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2016 Phương hướng nhiệm vụ năm 2017

Thứ ba - 10/01/2017 03:14
 
ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     XÃ HÒA TIẾN                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       
     
 
   
 
 Số:      /BC-UBND                          Hòa Tiến, ngày     tháng 01 năm 2017
 
                                            BÁO CÁO
                    Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển
              kinh tế - xã hội, quốc phòng  - an ninh năm 2016
                      Phương hướng nhiệm vụ năm 2017
 
                                      PHẦN THỨ I
Năm 2016 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ xã lần thứ XIII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (giai đoạn 2016-2020); Năm nâng cao chất lượng thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; năm tiếp tục thực hiện Năm văn hóa, văn minh đô thị; đảm bảo an sinh xã hội; an toàn vệ sinh thực phẩm; an toàn giao thông; an ninh trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao hiệu lực quản lý bộ máy nhà nước. Năm diễn ra sự kiện chính trị quan trọng của đất nước: Thành công của Đại hội đại biểu đảng toàn quốc lần thứ XII; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Đây là dịp để tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì  Nhân dân. Mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện cùng với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn, các ngành, đơn vị tổ chức, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân toàn xã, tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng  - an ninh năm 2016 đạt được những kết quả như sau:
          I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
          1. Kết quả một số chỉ tiêu chủ yếu
          1.1 Tổng giá trị sản xuất đạt: 273,5/250 tỷ đồng bằng 109,2 % kế hoạch huyện giao.
          Trong đó:
          - Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 88,3/85 tỷ đồng, bằng 103,8% kế hoạch.
          - Giá trị sản xuất TTCN đạt 70,2/60 tỷ đồng băng 117,0 % Kế hoạch.
          - Giá trị thương mại – dịch vụ đạt 115/105  tỷ đồng, bằng 109,5 % Kế hoạch.
          -Tổng thu ngân sách năm 2016 trên địa bàn xã là:  1,246 /1,126 tỷ đồng bằng 110,6 % chỉ tiêu kế hoạch huyện giao.
          - Hoàn thành 100%  chỉ tiêu giao quân năm 2016 ( 20/20 thanh niên).
          - Giảm hộ nghèo 285/190 hộ bằng 150% kế hoạch huyện giao.
- Giải quyết việc làm 280/250 lao động bằng 112% chủ tiêu kế hoạch huyện giao.
          2. Sản xuất Nông nghiệp
Năm 2016, UBND xã đã bám sát lịch thời vụ, áp dụng các giống lúa trung ngắn ngày. Nhờ vậy,  sản xuất nông nghiệp đạt được những kết quả như sau:
- Tổng diện tích gieo trồng là: 1.335/1.338 ha, bằng 99,7% so với chỉ tiêu kế hoạch huyện giao.
Trong đó:
                        + Diện tích cây lúa: 926 ha (giảm 08 ha so với chỉ tiêu kế hoạch huyện giao), năng suất bình quân 61,5 tạ/ha, sản lượng 5.694,9 tấn
                        + Diện tích cây ngô: 60 ha, năng suất 58 tạ/ha, sản lượng 348 tấn
                        + Diện tích cây đậu phụng: 60ha, năng suất 22 tạ/ha, SL 132 tấn
                        + Diện tích cây hàng năm và rau màu các loại khác: 289 ha. Trong đó, rau chuyên canh 14 ha.
-Tổng sản lượng lượng thực quy thóc: 6.042,9 tấn, bằng 93,5% so với chỉ tiêu kế hoạch huyện giao. (Do diện tích cây lúa giảm, mặc khác năng suất huyện giao quá cao: Năng suất lúa và ngô huyện giao bình quân 65 tạ/ha.)
- Về sản xuất rau sạch: Diện tích 14 ha. Do ảnh hưởng của thời tiết, UBND xã phối hợp với các cơ quan chuyên môn hướng dẫn nhân dân bố trí các loại cây rau màu theo mùa. Nhờ vậy, đảm bảo được năng suất, góp phần tăng thu nhập cho người alo động.
- Chăn nuôi:
          Trong  năm qua không có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn, giá cả ổn định nên các hộ nhân dân yên tâm đầu tư  vốn phát triển chăn nuôi. Về đàn lợn được duy trì và ổn định (10.000 con) có nhiều hộ chăn nuôi từ 25 – 30 con/hộ, hầu hết các hộ đều đã xây dựng hầm Bioga, nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường xung quanh. Đàn trâu phát triển mạnh đạt 159 con, đàn bò 915 con, các loại đàn gia súc gia cầm khác đạt trên 100% so với chỉ tiêu kế hoạch huyện giao.
          2. Lĩnh vực tài chính
(Có bảng kèm theo)
3. Lĩnh vực xây dựng cơ bản
          Phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực đã triển khai xây dựng 15hạn mục công trình với tổng kinh phí là: 39,061 tỷ đồng. Trong đó nhân dân đóng góp: 2,229 tỷ đồng, 1.400m2 đất ở, 1.000m2 đất nông nghiệp.
4. Tiểu thủ - Công nghiệp, xây dựng
Mặc dù, kinh tế còn gặp nhiều khó khăn. Song lãnh đạo các Công ty, Doanh nghiệp trên địa bàn xã đã năng động, tìm kiếm đối tác, tạo việc làm cho công  nhân và người lao động. Những ngành nghề hoạt động mạnh trong thời gian qua là xây dựng, may mặc và sản xuất gạch…đã góp phần tăng thu nhập cho người lao động và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.
5. Lĩnh vực Thương mại – Dịch vụ
          - Các hộ tư thương đầu tư vốn đa dạng hóa các mặt hàng nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Đặc biệt phục vụ nhu cầu người tiêu dùng trong dịp tết Bính thân.
          - Phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã. Qua kiểm tra, phát hiện 02 hộ kinh doanh có sử dụng hàng the, 01 hộ (An Trạch) chế biến lòng lợn không rõ nguồn gốc. Vụ việc đã được cơ quan chức năng xử lý.
          Tổ chức tuyên truyền vận động các hộ tư thương di dời sang chợ tạm để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Tuy bước đầu còn gặp nhiều khó khăn, nhưng sau đó đã đi vào hoạt động ổn định và vẫn đảm bảo hàng hóa cung ứng cho người tiêu dùng.
          6. Lĩnh vực Văn hóa – Xã hội
* Giáo dục
- Các trường đẩy mạnh công tác dạy và học, thực hiện tốt công tác phối hợp giữa nhà trường –gia đình-xã hội. Nhờ vậy, mà chất lượng giáo dục ở các cấp học ngày càng được nâng lên. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp lớp 9 đạt 100% (285/285 em). Tỷ lệ giải học sinh giỏi các cấp 240 giải tăng 18 giải so với năm học 2014-2015. Trong đó: THCS Nguyễn Phú Hường 69 giải: Cấp Quốc gia 06 giải, cấp thành phố 42 giải, cấp huyện 21 giải; Bậc Tiểu học 181 giải:  Cấp Thành phố: 12 giải, cấp huyện 169 giải).
Trường Trung học cở sơ Nguyễn Phú Hường thực hiện tốt mô hình bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp, trường Mẫu giáo I Hòa Tiến là đơn vị dẫn đầu bậc học mầm non.
Kết thúc năm học 2015-2016, hầu hết các trường (công lập) đều đạt loại khá trở lên (Trường: THCS Nguyễn Phú Hường: Xuất sắc; Tiểu học I: Khá, Tiểu học II: Tiên Tiến; Mẫu giáo I và II: Xuất sắc)
Tổ chức khai giảng năm học 2016-2017: Tổng số học sinh các bậc học là 4.096 em (tăng 158 em so với năm học trước).
Số học sinh thi đỗ đại học (trường công lập, nguyện vọng 1, hệ chính quy) là 57 em, giảm 48 em so với năm học trước.
*Hội Khuyến học
          Tổ chức Hội nghị triển khai nhân rộng và hướng dẫn đánh giá, xếp loại các mô hình “Gia đình học tập” “Dòng họ học tập” “Cộng đồng học tập” “Đơn vị học tập” giai đoạn 2016 – 2020. Phối hợp với Mặt tận, Hội Người cao tuổi tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi cấp thành phố và cấp quốc gia, học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập, trợ cấp học bổng, tặng quà các em thi đỗ đại học với số tiền là: 58.800.000 đồng
* Văn hóa – Xã hội
- Tổ chức các hoạt động trực quan, văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao mừng Đảng – đón Xuân.
- Trực quan chào mừng Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XII và bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
           - Phối hợp với UBND huyện và Hội nghệ thuật thành phố Đà Nẵng tổ chức đêm văn nghệ với chủ đề “Khát vọng Đà Nẵng” nhân dịp mừng đảng - đón xuân và kỷ niệm một năm ngày mất Đ/c Nguyễn Bá Thanh, nguyên Bí thư thành ủy Đà Nẵng.
- Tổ chức Lễ “Tết trồng cây” đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Sau lễ phát động, ra quân trồng 100 cây Sao Đen trên tuyến đường ADB5 ( UBND xã – La Bông).
- Tổ chức Lễ phát động  xây dựng mô hình “Thôn kiểu mẫu Nông thôn mới”  và phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.
          * Đài Truyền thanh xã
          - Xây dựng chương trình  phục vụ nhu cầu nghe đài của nhân dân. Trong  năm 2016 đã biên tập 90 chương trình, 70 tiết mục, 375 tin (Cộng tác đài huyện 195 tin) 80 bài ( Cộng tác đài huyện 07 bài).
           * Lao động – Thương binh & Xã hội
Công tác chăm lo gia đình chính sách, người có công…trên địa bàn xã được thực hiện với nhiều hình thức thiết thực như: Hỗ trợ xây dựng mới 17 nhà, sửa chữa 84 nhà; giải quyết chế độ điều dưỡng hàng năm: 38 đối tượng điều dưỡng tại Trung tâm điều dưỡng người có công, 14 đối tượng điều dưỡng kết hợp tham quan; phối hợp với phòng Lao động thương binh & Xã hội huyện chi trả tiền thờ cúng liệt sỹ cho 532 đối tượng, với tổng số tiền là 266 triệu đồng; cấp 1.100 thẻ BHYT; cấp phát tiền quà nhân dịp tết và các ngày lễ kỷ niệm với tổng số tiền là
 Ngoài ra, triển khai thực Quyết định số 24/2016/         QĐ-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2016 của Thủ Tướng Chính phủ về giải quyết chế độ cho nhân dân được Chính phủ, các Bộ, ngành và UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương tặng Bằng khen có thành tích tham gia kháng chiến ã tiếp nhận 30 hồ sơ), giải quyết 18 hố sơ thanh niên xung phong chiến trường Cam Phu Chia (không còn hồ sơ gốc), điều tra thông tin mộ có trong nghĩa trang liệt sỹ xã: 1.165 mộ.
* Xóa đói – Giảm nghèo
Bên cạnh việc tham mưu UBND xã xây dựng phương án, lộ trình thoát nghèo cho từng hộ; phối hợp, phân công nhiệm vụ cho các ban, ngành hội đoàn thể giúp đỡ các hộ nghèo như trợ giúp vay vốn, cấp thẻ BHYT, chuyển giao khoa học kỹ thuật, giới thiệu các mô hình sản xuất có hiệu quả để học tập, đào tạo nghề, giải quyết việc làm..hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà  cho 49 hộ nghèo. Tổng số tiền thực hiện chương trình giảm nghèo là 1.955.000.000 đồng. Ban Xóa đói – Giảm nghèo thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động hộ nghèo không trông chờ, ỷ lại mà có ý thức vươn lên thoát nghèo. Đồng thời thực hiện tốt phương châm “3 biết, 2 hỗ trợ” (3 biết: Biết mặt, biết hoàn cảnh, biết nhu cầu; 2 hỗ trợ: Hỗ trợ vốn và phương tiện làm ăn, hỗ trợ kiến thức). Do vậy, cuối năm 2016 đã xóa 285/190 hộ nghèo, giải quyết việc làm cho 280 lao động.
          * Y tế - Dân số kế hoạch hóa gia đình
          Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được thực hiện đúng quy trình. Đội ngũ Y bác sỹ tại trạm tiếp tục được nâng lên về số lượng và chất lượng, cơ sở vật chất được tăng cường đầu tư, đã triển khai công tác khám chữa bệnh Y học cổ truyền tại trạm. Do vậy, đã thu thu được nhiều người dân đến khám và chữa bệnh.
          Trong năm 2016, Trạm Y tế xã đã khám 21.871 lượt bệnh.
          Trong đó: Khám cho người có thẻ BHYT: 21658 lượt (Y học cổ truyền: 6.082 lượt)
          Ngoài ra, khám phụ khoa cho 1.490 lượt, quản lý thai 285 người, xử lý dịch bệnh: Sốt xuất huyết  43 ca; tay, chân, miệng 20 ca. Công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm được lãnh đạo địa phương quan tâm. Do vậy, trong năm qua trên địa bàn xã không có ngộ độc thức ăn xảy ra.
Đã hoàn thành chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi năm 2016.
* Dân số Kế hoạch hóa - Gia đình
Trong năm 2016, UBND xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Pháp lệnh Dân số, tổ chức các chiến dịch truyền thông Dân số và chăm sóc sức khỏe sinh sản. Nhằm tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động trong các tầng lớp nhân dân. Nhờ vậy, mà công tác DSKHH-GĐ đạt được những kết quả đáng khích lệ.
- Tổng các biện pháp tránh thai: 760/755, bằng 100,7%
          Trong đó:
                          - Vòng: 180/180, bằng 100% 
                          - Triệt sản: 6/3, bằng 200 % 
                          - Tiêm: 19/19 bằng 100%
                          - Cấy: 10/8 bằng 125 100%
                          - Viên uống: 125/125 đạt 100%
                          - Bao cao su: 420/420 bằng 100%
8. Địa chính – Môi trường
          - Tham gia xét tính pháp lý và công bố các dự án quy hoạch trên địa bàn xã;
- Tổ chức ra quân dọn vệ sinh môi trường hưởng ứng thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2016” và đón tết Bính Thân;
- Tổ chức lễ phát động phong trào trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Bính Thân. Sau Lễ phát động ra quân trồng 100 cây sao đen.
Phối hợp với các ngành, Hội đoàn thể xác định diện tích chợ Yến Nê đề phân lô bố trí cho các hộ kinh doanh chợ tạm, chợ cóc.
9. Lĩnh vực Tư pháp – Hộ tịch
Trong năm 2016, bộ phận Tư pháp – Hộ tịch xã đã triển khai đồng bộ và đạt hiệu quả cao trên tất cả các lĩnh vực công tác như: Công tác xây dựng và thẩm định văn bản quy định pháp luật đã đi vào nề nếp đạt hiệu quả; công tác phổ biến giáo dục pháp luật được tăng cường và đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến với nhân dân; nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền đa dạng phù hợp với từng đối tượng tuyên truyền; công tác trợ giúp pháp lý lưu động được đẩy mạnh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.
Trong năm qua đã tiếp nhận: 13.488 hồ sơ
                   Trong đó:
                   - Chứng thực bản sao đúng với bản chính: 10.717  trường hợp
                   - Chứng thực chữ ký: 1.530  trường hợp
                   - Đăng ký khai sinh: 342 trường hợp
                   - Đăng ký khai tử: 116 trường hợp
                   - Đăng ký kết hôn: 121 trường hợp
                   - Xác nhận tình trạng hôn nhân: 266 trường hợp
                   - Đăng thay đổi, cải chính hộ tịch: 129 trường hợp
                   - Hồ sơ liên thông 3 trong 1 là 267 trường hợp.
10. Công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
- Công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
          +Tổng số hồ sơ tiếp nhận 10.600 (Kỳ trước chuyển qua 06)
Trong đó hồ sơ đã giải quyết: 10.595
          + Giải quyết sớm hẹn: 634
          + Giải quyết đúng hẹn: 9.927
          + Giải quyết trể hẹn: 34  (đã có báo cáo do lỗi phần mềm)
          11. Công tác tiếp dân
          Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo luôn được chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện và đã đạt được những kết quả tốt, tạo sự chuyển biến tích cực góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã  hội phục vụ có hiệu quả cho việc phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
          Trong năm 2016, tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn xã diễn ra ở mức độ bình thường, không gay gắt. Nội dung đơn thư khiếu nại chủ yếu tranh chấp ranh giới đất đai, giải tỏa đền bù đều được UBND xã phối hợp với Mặt trận tổ quốc, các ban ngành hội đoàn thể hòa giải, giải quyết kịp thời, theo đúng luật định.
- Tiếp dân 38 lượt;
                   - Tiếp nhận đơn 22 đơn:
                   Đã giải quyết: 17 đơn đất đai,
                   Chuyển tòa: 05 trường hợp.
12. Lĩnh vực Quc phòng – An ninh
          - Ban Chỉ huy quân sự xã: Xác định công tác Quốc phòng – Quân sự địa phương là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong việc củng cố nền Quốc phòng toàn dân và góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong năm 2016, BCH QS xã đã tham mưu cho cấp ủy đảng và chính quyền địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị và các văn bản hướng dẫn về công tác Quân sự - Quốc phòng địa phương như:  Xây dựng kế hoạch trực chiến, trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với Công an xã tuần tra, canh gác;  triển khai thực hiện các đợt ra quân lập lại trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội; làm tốt công tác gọi công dân nhập ngũ, tổ chức huấn luyện, diễn tập; đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự trong thanh niên, đặc biệt là số thanh niên đủ điều kiện khám tuyển. (Triển khai nhiệm vụ QP-QS địa phương năm 2016; thực hiện tốt công tác tuyển quân đợt I/2016 đạt 100% (20/20 thanh niên); ngoài ra tổ chức đăng ký tuổi 17: 119/119 thanh niên, đạt 100%; kết nạp lực lượng dân quân năm 2016: 39 đ/c, cho ra 28 đ/c; tổ chức huấn luyện lực lượng dân quân năm thứ nhất 39/39 đ/c, huấn luyện lực lượng dân quân năm 2,3,4 cho 78 đ/c, qua kết quả kiểm tra 100% đạt loại khá trở lên, mở lớp giáo dục kiến thức quốc phòng - an ninh cho thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự 87/90 thanh niên đạt 96,6%; tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ HT 2016 được cấp trên đánh giá khá tốt).
          - Ban Công an xã xây dựng kế hoạch trực tuần tra canh gác địa bàn theo Quyết định số 8394/QĐ-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng. Nhìn chung, tình hình an ninh – chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định và giữ vững. Tuy nhiên, trong năm 2016 trên địa bàn xã xảy ra một số vụ việc như sau:
          + Đánh nhau gây thương tích: 07 vụ, 10 đối tượng
          + Đánh bạc: 04 vụ, 17 đối tượng;
          +Trộm cắp tài sản: 01 vụ, 01 đối tượng;
          + Bạo lực gia đình: 01 vụ, 01 đối tượng;
          + Mất tài sản (nhân dân khai báo): 01 laptap, 02ĐTDĐ, 32 triệu, 01booj loa (nén), 01 xe máy hiệu SIRIUS;
          + 01 đối tượng sử dụng ma túy;
          + Kiểm tra tạm trú 12 lượt,  phát hiện 25 trường hợp vị phạm Luật cư trú;
          + Thử Test: 06 lượt, phát hiện 22 trường hợp sử dụng chất ma túy;
          + Tai nạn giao thông: 14 vụ  va quẹt nhẹ;
          + Quản lý đối tượng theo Nghị định số 111/NĐ-CP: 15 đối tượng trong đó 09 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy.
          + Lập hồ sơ đưa 02 đối tượng vào trung tâm 05-06
          + Xử phạt hành chính 45 đối tượng, với số tiền 19.750.000đồng.
Thực hiện Quyết định số 3506/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Chủ tịch UBND Huyện Hòa Vang về việc luân chuyển Trưởng Công an xã, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2016 (theo đó, Đ/c Đặng Văn Vinh, Trưởng Công an xã Hòa Tiến về công tác tại xã Hòa Châu. Đ/c Trần Kiều Vinh, Trưởng Công an xã Hòa Châu về công tác tại xã Hòa Tiến).
13. Kết qua thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm
          - Nhiệm vụ 1:  Tiếp tục tranh thủ nguồn vốn của Nhà nước, các đơn vị, tổ chức hỗ trợ kinh phí đầu tư một số hạn mục công trình khu tiền sảnh nghĩa trang liệt sỹ thành khu vui chơi, vườn dạo.
          Công trình cải tạo khu vui chơi xã Hòa Tiến được khởi công xây dựng cuối năm 2015 và hòan thành đưa vào sử dụng trong tháng 3 năm 2016. Với quy mô diện tích: 8.323m2, loại công trình: Hạ tầng kỹ thuật – Công viên cây xanh; Chủ đầu tư: Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng; nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách thành phố. Gồm 08 hạng mục công trình sau: Cải tạo sân nền, khu vui chơi; xây dựng sân cầu lông; xây mới sân bóng đá; cải tạo các bồn hoa, bó nền, hàng rào; bố trí các thiết bị vui chơi cho trẻ em, ghế đá; cây xanh, thảm cỏ; hệ thống cấp nước tưới cây, điện chiếu sáng trang trí; thoát nước. Kinh phí thực hiện 1.477.000.000 đồng Đạt 100%.
          Ngoài ra, để đảm bảo tính mạng của nhân dân, đặc biệt là trẻ em khi vui chơi. UBND huyện đã đầu tư 228 triệu đồng xây dựng lan can quanh hồ sen nghiã trang liệt sỹ xã.
- Nhiệm vụ 2:  Củng cố kiện toàn các hoạt động sản xuất của HTX Nấm
          HTX Nấm Hoà Tiến được hình thành và đi vào hoạt động từ năm 2011. Do điều kiện cơ sở vật chất ban đầu còn gặp nhiều khó khăn, mặc khác lại phải di dời địa điểm sản xuất nhiều lần. Trong quá trình sản xuất kinh doanh cũng như cung ứng vật tư và tiêu thụ sản phẩm, HTX thực hiện việc thu – chi không theo quy định. Do vậy, công tác quyết toán thu – chi cuối năm gặp nhiều khó khăn. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của phòng NN&PTNT và Ban thường vụ đảng ủy xã Hòa Tiến, ngày 28 tháng 3 năm 2016, UBND xã tổ chức Hội nghị sáp nhập HTX Nấm trực thuộc HTX DVSXKD TH Hòa Tiến 2.
Sau khi sáp nhập, HTX DVSXKD TH Hòa Tiến 2 đã xây dựng phương án hoạt động sản xuất kinh doanh của HTX trong năm 2016 và giai đoạn 2016 – 2020. Trong đó, có bổ sung xây dựng kế hoạch sản xuất nấm rơm, nấm linh chi, nấm bào ngư. Trước mắt, HTX liên kết sản xuất với HTX nấm Kim Anh phường Hòa Khê, quận Thanh Khê trong việc sản xuất và bao tiêu sản phẩm. Mặc khác, tiếp tục quản lý số xã viên hiện có để làm nòng cốt cho việc duy trì kế hoạch sản xuất và làm cơ sở cho công tác tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất nấm nhằm tăng số xã viên và cơ sở sản xuất làm động lực cho việc mở rộng sản xuất, góp phần tăng thu nhập bình quân đầu người/năm trên địa bàn xã và nâng cao tiêu chí xây dựng NTM. Đạt 100%
- Nhiệm vụ 3: Tuyên truyền, vận động nhân dân mở rộng diện tích sản xuất lúa hữu cơ (Quế Lâm) tại thôn An Trạch.
Thực  hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM (trong đó có tiêu chí hình thức tổ chức sản xuất và tiêu chí thu nhập), Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Hòa Tiến lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 và theo nghiên cứu đánh giá thổ nhưỡng tiềm năng đất đai, nguồn nhân lực tại thôn An Trạch. UBND xã đã chỉ đạo cho BND thôn An Trạch phối hợp, đề xuất với Hội Nông dân xã xin chủ trương và quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ phương án sản xuất lúa hữu cơ Quế Lâm (Bắc Thơm 7). Sau khi phương án đã được phê duyệt, UBND xã phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức họp nhân dân thông qua phương án, tập huấn kỹ thuật sản xuất. Đối với chủ đầu tư: Hỗ trợ giống, phân bón, điều hành kế hoạch sản xuất…Đối với nhân dân: Thực hiện đúng quy trình hướng dẫn, đúng lịch thời vụ, không tự ý phá bỏ cam kết.
Kết quả: Vụ Đông Xuân 2015-2016, triển khai gieo sạ 30 ha (tăng 22,3 ha so với cùng kỳ năm trước) với sự tham gia sản xuất của 197 hộ, năng xuất bình quân 55tạ/ha, đơn giá 7.500 đồng/kg.
Vụ Hè thu: Tiếp tục gieo sạ 25 ha. Đạt 100%
14. Nâng cấp và giữ vững các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới
          - Nâng cấp giao thông kiệt xóm: 1.826m
          - Mở rộng giao thông nội đồng: 527m
          - Thi công hệ thống điện chiếu sáng 2000m
          - Cải tạo nâng cấp nhà văn hóa thôn An Trạch: 02 tỷ ( Con em tộc Đặng An Trạch đóng góp)
          - Xây dựng mới trường khu vực Mẫu giáo thôn La Bông.
          - Đẩy mạnh công tác thu gom rác: Hầu hết các thôn không đặt thùng rác trong khu dân cư – tổ chức thu gom theo giờ. tiếp nhận 45 thùng thu gom rác, xây dựng 09 hầm Bioga.
          - Nâng cấp 03 sân bóng đá thôn (Cẩm Nê, Yến Nê 2, Lệ Sơn Nam)
          15. Mô hình xây dựng thôn kiểu mẫu
          - Tổ chức lễ phát động phong trào thi đua thực hiện mô hình thôn kiểu mẫu nông thôn mới tại thôn Cẩm Nê. Thôn được chọn thí điểm, theo đó:
          Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng (giao thông kiệt xóm): 1475m (nhân dân tự đầu tư 510, nhà nước và nhân dân cùng làm 965m),  nâng tổng số tuyến đường giao thông kiệt xóm có điện chiếu sáng 15/19 tuyến.
          Nâng cấp giao thông kiệt xóm 366m
          Xây dựng tuyến đường giao thông nội đồng 527m.
          Duy trì thường xuyên ngày chủ nhật xanh – sạch – đẹp..
          Thi công 400m bồn hoa, 65m mương thoát nước, san lấp mặt bằng nhà Văn hóa thôn 65 m3, nâng cấp sân bóng đá: 30 triệu.
16. Kết quả thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị”
Củng cố, kiện toàn BCĐ, Tổ kiểm tra liên ngành thực hiện năm Văn hóa, Văn minh đô thị.
          Biện soạn 90 bài, 60 tin, 48 chuyện mục phát trên đài truyền thanh xã về VH VMĐT.
          Thu giữ 37 bảng hiệu, 03 dù, tháo gỡ trên 25.000 tờ rơi, quảng cáo rao vặt.
          Lập biên bản xử phạt 13 trường hợp với số tiền là: 1.950.000 đồng.
17. Công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin
Đăng ký nội dung thực hiệncuộc vận động “3 hơn” trong CCHC năm 2016
           1. Đăng ký thực hiện nội dung “nhanh hơn”
- Rút ngắn thời gian giải quyết TTHC so với quy định từ 1 đến 2 ngày đối với các thủ tục sau: Đăng ký kết hôn; xác nhận tình trạng hôn nhân; đăng ký lại giấy khai sinh.
2. Đăng ký thực hiện nội dung “thân thiện hơn”
- Thực hiện công khai số điện thoại liên lạc của lãnh đạo trên trang web UBND xã.
- Thực hiện nhắn tin bằng tổng đài UBNDHoaTien cho công dân, tổ chức khi hồ sơ được giải quyết xong hoặc sớm hẹn.
Cải cách thủ tục hành
           a) Đăng ký thực hiện nội dung “nhanh hơn”
- Rút ngắn thời gian giải quyết TTHC so với quy định từ 1 đến 2 ngày đối với các thủ tục sau: Đăng ký kết hôn; xác nhận tình trạng hôn nhân; đăng ký lại giấy khai sinh.
b) Đăng ký thực hiện nội dung “thân thiện hơn”
- Thực hiện công khai số điện thoại liên lạc của lãnh đạo trên trang web UBND xã.
- Thực hiện nhắn tin bằng tổng đài UBNDHoaTien cho công dân, tổ chức khi hồ sơ được giải quyết xong hoặc sớm hẹn.
Cải cách thủ tục hành
- Hiện nay bộ phận Tư pháp - Hộ tịch đang thực hiện mô hình liên thông giải quyết thủ tục hành chính“3 trong 1”, gồm: đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và nhập hộ khẩu cho trẻ sơ sinh; thực hiện “2 trong 1” về khai tử: Khai tử kết hợp cát khẩu.
Từ tháng 6/2016: UBND xã Hòa Tiến thực hiện việc nhập văn bản đi trên phần mềm xử lý văn bản, thực hiện tốt việc phát hành văn bản có chữ ký số,
Về cơ sở vật chất: Bộ phận một cửa điện tử được trang bị nâng cấp hiện đại, có máy móc thiết bị đầy đủ.
Từ tháng 10/2016: Triển khai kế hoạch trao giấy khai sinh, nhập khẩu, bảo hiểm y tế cho trẻ đang ký khai sinh lần đầu tại nhà theo yêu cầu của người dân.
Kết quả khảo sát mức độ hài lòng trực tuyến của tổ chức, công dân về chất lượng dịch vụ hành chính công và công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả theo quy định
Tháng Tổng số hồ sơ tiếp nhận Tổng số lượt đánh giá Kết quả khảo sát
Rất
hài lòng
Hài lòng Chấp nhận được Không hài lòng
10 tháng 13.681 763   763   /
 
2. Đăng ký xây dựng mô hình
a) 5 LUÔN
          - Luôn mỉm cười khi giao tiếp
          - Luôn nhiệt tình, niềm nở khi hướng dẫn
          - Luôn lắng nghe, tiếp thu ý kiến
          - Luôn thông báo khi có kết quả giải quyết sớm hẹn
          - Luôn rà soát, đánh giá đơn giản hóa thủ tục hành chính
b) 3 KHÔNG
- Không có hồ sơ trễ hẹn
- Không gây phiền hà, sách nhiễu
- Không bổ sung hồ sơ quá một lần
17. Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Sau hơn 03 tháng triển khai thực hiện, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn xã Hòa Tiến đã thành công tốt đẹp. Các bước tiến hành từ khâu chuẩn bị, tổ chức triển khai thực hiện cho đến khi kết thúc cuộc bầu cử đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm. Toàn xã có 12 thôn và được thành lập 11 khu vực bỏ phiếu, tổng số cử tri đi bỏ phiếu là 12.847/12.967 người, đạt 99,07%, đã bầu đủ số lượng 03 đại biểu Quốc hội, 04 Đại biểu HĐND Thành phố, 05  Đại biểu HĐND huyện, 30/31 Đại biểu HĐND xã (khuyến 01 đại biểu đơn vị bầu cử số 1, khu vực bỏ phiếu thôn Cẩm Nê. Nhưng không tổ chức bầu lại/bầu thêm vì đảm bảo 2/3 số đại biểu được bầu)
18. Phong trào thi đua 12 thôn
Năm 2016, UBND xã tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 21-CT/TU ngày 30 tháng 10 năm 2012 của BTV thành ủy Đà Nẵng về tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của thôn/tổ dân phố trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và Quyết định số 51/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2015 của UBND TP Đà Nẵng về quy chế tổ chức và hoạt động của thôn/ tổ dân phố trên địa bàn thành phố Đà Nẵng với chủ trương và giải pháp mới . Đặc biệt thực hiện 04  nhiệm vụ trọng tâm: Theo dõi chặt chẽ việc quản lý cư trú; giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tội phạm; giúp nhau giảm nghèo và giữ gìn vệ sinh tại địa bàn dân cư, đảm bảo và thực hiện nếp sống văn hóa văn minh đô thị. Qua một năm triển khai thực hiện, BND 12 thôn đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân phát huy tinh thần cần cù sáng tạo trong lao động sản xuất, quản lý địa bàn dân cư, giám sát đầu tư của cộng đồng, bảo vệ môi trường…và thực hiện nhiệm vụ cấp trên giao. Trong đó, thôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Thôn Dương Sơn, Yến Nê 1, Yến Nê 2, Thạch Bồ, Bắc An, La Bông, Lệ Sơn Bắc, Lệ Sơn 2, An Trạch; thôn hoàn thành nhiệm vụ thôn Cẩm Nê, Lệ Sơn Nam, Nam Sơn. Phong trào văn hóa văn nghệ thể dục – thể thao được tổ chức thường xuyên; chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới luôn được nhân dân hưởng ứng tích cực và xác định được vai trò của mình trong việc thực hiện chương trình (nhân dân thôn An Trạch đóng góp kinh phí xây dựng nhà văn hóa thôn); công tác giảm nghèo luôn được BND 12  thôn quan tâm, đã tạo mối quan hệ tình làng nghĩa xóm ngày càng gắn bó (vận động quỹ vì người nghèo 188.270.000 đồng, trích 160 triệu hỗ trợ sửa chữa 08 nhà hộ nghèo, giảm 285 hộ nghèo); công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình đạt 100,7% chỉ tiêu Kế hoạch huyện giao (trong đó: Thôn Lệ Sơn Nam, La Bông hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ); công tác quản lý cư trú và giữ gìn an ninh trật tự luôn được quan tâm và tăng cường, phong trào toàn dân tham gia đấu tranh phát hiện và tố giác tội phạm được nhân dân tham gia hưởng ứng; công tác thăm hỏi, động viên thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự được chú trọng; công tác phản biện, thông tin hai chiều các kiến nghị của nhân dân được BND thôn chuyển đến để UBND xã xem xét giải quyết góp phần quan trọng trong thực hiện tốt pháp lệnh thực hiện dân chủ ở cơ sở (thôn Lệ Sơn 2 phản ánh cống chui đường DH 409; diện tích đất sản xuất bị treo nước hoặc ngập úng, các công trình kênh mương, giao thông…)…Ngoài ra, BND 12 thôn đã tuyên truyền vận động nhân dân (cử tri) tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đạt 99,07%. Với những kết quả đạt được như trên đã góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong năm 2016. Tuy nhiên, hoạt động của BND trong năm qua vẫn còn những hạn chế: Tỷ lệ sinh hoạt của cộng đồng dân cư còn thấp, sự hưởng ứng của nhân dân trong thực hiện xây dựng mô hình thôn kiểu mẫu NTM và Chỉ thị 43-CT/TU của thành ủy chưa cao, tình trạng bỏ hoang đất nông nghiệp xảy ra ở một số thôn…Cần phải tập trung khắc phục trong năm 2017.
19. Hoạt động HTX NN
HTX đã thể hiện tốt vai trò bà đỡ cho kinh tế hộ phát triển, thông qua việc tổ chức hướng dẫn cho xã viên thực hiện các tiến bộ khoa học kỹ thuật, sử dụng các loại giống mới có năng suất chất lượng cao, áp dụng cơ giới vào sản xuất nông nghiệp, lập kế hoạch và hướng dẫn cho xã viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng con vật nuôi. Nhờ vậy đã nâng cao giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích từ 50 triệu lên từ 80 – 100 triệu/ha, tuyên truyền vận động nhân dân tham gia sản xuất rau sạch thôn Cẩm Nê…góp phần giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người lao động. Nhờ  vậy, mà đời sống của người nông dân được cải thiện, tình trạng thất nghiệp được hạn chế, các vấn đề tệ nạn xã hội ít xảy ra trên địa bàn. Tình làng nghĩa xóm luôn được chú trọng và vun đắp. Nông thôn được xây dựng khang trang.
20. Công tác chỉ đạo điều hành
- Chỉ đạo triển khai kế hoạch sản xuất lúa, các loại cây trồng năm 2016;
          - Triển khai thu thuế môn bài và các khoản chỉ tiêu thu huyện giao 2016;
          - Phối hợp Công đoàn cơ quan tổ chức Hội nghị CBCC năm 2016. Quán triệt trong CBCC đăng ký thực hiện Chỉ thị 04/CT-UBND của UBND thành phố và Chỉ thị 29-CT/TU của thành ủy Đà Nẵng;
          - Triển khai nhiệm vụ Quốc phòng quân sự địa phương năm 2016, thực hiện tốt công tác giao quân, diễn tập HT 2016;
- Chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Sau khi thống nhất với TT HĐND và Ban TT UBMTTQVN xã, UBND xã chỉ đạo công tác tuyên truyền và chuẩn bị các nội dung, phương tiện phục vụ cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, tổ chức Lễ phát động thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp;
          - Truyền thông dân số đợt I, II/2016;
          - Tiếp tục duy trì thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế đến năm 2020, và thực hiện tốt các chương trình mục tiêu Y tế Quốc gia. Không ngừng nâng cao công tác khám và điều trị bệnh ban đầu cho nhân dân, khuyến khích nhân dân thực hiện tốt việc mua bảo hiểm y tế tự nguyện, hoàn thành trên 100% chỉ tiêu dân số kế hoạch hóa gia đình. Nâng cao chất lượng dạy và học ở các trường, chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, không để xảy ra trường hợp thiếu đói trong dịp tết Bính Thân;
          - Tổ chức Lễ phát động tết trồng cây “ Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp năm mới trong toàn thể nhân dân và cán bộ, công chức viên chức trên địa bàn xã;
          - Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao mừng đảng đón xuân, chào mừng Đại hội đại biểu đảng toàn quốc lần thứ XII, các ngày lễ lớn.
          - Tăng cường công tác trực tuần tra canh gác địa bàn, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn;
          - Tăng cường công tác quản lý đất đai, quy hoạch, thực hiện tốt mô hình thu gom rác, duy trì thường xuyên ngày chủ nhật Xanh - Sạch - Đẹp;
          - Tiếp tục triển khai chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM;
          - Triển khai thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm;
          - Tuyên truyền vận động nhân dân bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công các dự án trên địa bàn xã;
          - Chỉ đạo công tác phòng chống lụt bảo và tìm kiếm cứu nạn 2016;
          * Đánh giá chung: Trong  năm 2016, UBND xã bám sát các nhiệm vụ đã đề ra, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh. Công tác chăm sóc, bảo vệ phòng, chống dịch bệnh trên các loại cây trồng và con vật nuôi được triển khai thực hiện tích cực. Tập trung giải quyết, xử lý kịp thời những vướng mắc trong công tác giải tỏa đền bù các dự án triển khai trên địa bàn xã, đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình. Kinh tế tăng trưởng khá; Y tế,  giáo dục đạt được những kết quả tích cực; các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao diễn ra sôi nổi đều khắp; nhân dân đón tết cổ truyền của dân tộc vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm; các đối tượng chính sách, hộ nghèo được chăm lo chu đáo; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; đơn thư khiếu nại, tố cáo được giải quyết kịp thời theo đúng quy định pháp luật. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế đó là: Hiệu quả sản xuất rau sạch chưa cao, chăn nuôi phát triển chưa mạnh, tiến độ thu các khoản chỉ tiêu trên giao còn thấp, phong trào thi đua hưởng ứng “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2016” chưa thật sự đi vào chiều sâu, phong trào ngày chủ nhật xanh-sạch -đẹp chưa được duy trì thường xuyên. Tình hình an ninh trật tự và an toàn xã hội còn nguy cơ tiềm ẩn.
PHẦN THỨ II
Năm 2017, năm thứ hai thực hiện Nghị quyết đại hội đảng các cấp, kỷ niệm 20 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương, 70 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ, năm kế thừa những thành quả đã đạt được của những năm trước. Đây là tiền đề để chúng ta đề ra phương hướng và triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện giao và HĐND đề ra trong năm 2017.
I. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU
          1. Tổng giá trị sản xuất đạt: 296 tỷ đồng.
          Trong đó:
          - Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 90 tỷ đồng.
          - Giá trị sản xuất TTCN đạt 78 tỷ đồng.
          - Giá trị thương mại – dịch vụ đạt 128 tỷ đồng.
          2. Hoàn thành 100%  chỉ tiêu giao quân năm 2017.
          3. Giảm hộ nghèo 150 hộ.
4. Giải quyết việc làm 200 lao động .
II. GIẢI PHÁP
1.     Sản xuất nông nghiệp
Tổng diện tích gieo trồng 1.325 ha (DT lúa: 925 ha, ngô: 60 ha).
Tổng sản lượng lương thực quy thóc: 6.083 tấn (lúa: 5.735 tấn)
Thực hiện tốt công tác liên kết, hợp tác với nhau trong quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm để sản xuất hàng hóa có năng suất, chất lượng, hiệu quả và tăng sức cạnh tranh trên thị trường (lúa giống, rau).
Đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, quy trình sản xuất để nâng cao chất lượng và giá trị nông sản.
Phấn đấu nâng diện tích sản xuất rau sạch Cẩm Nê lên 7,5 ha.
Tuyên truyền vận động nhân dân đầu tư vốn phát triển chăn nuôi. Chú trọng công tác phòng trừ dịch bệnh.
Quy hoạch khu chăn nuôi heo tại Nam Sơn 2,5 ha. (theo Đề án phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ của huyện Hòa Vang đến năm 2020 theo hướng hiện đại).
2. Thu ngân sách
Phấn đấu thu tăng 3,5% so với năm 2016.
Tăng cường công tác tuyên truyền các chính sách,
Công khai và niêm yết mức thu phí và lệ phí, thường xuyên kiểm tra việc sử dụng biên lai theo quy định.
Tăng cường sự phối hợp giữa Ban Tìa chính với Đội Thuế liên xã đối với các khoản phí, lệ phí.
 Khen thưởng động viện kịp thời những đơn vị, cá nhân thực hiện tốt công tác thu ngân sách.
3. Lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp
Khuyến khích các cơ sở sản xuất kinh doanh, các Công ty, Doanh nghiệp tích tụ vốn để mở rộng hoạt động sản xuất; hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị, cá nhân tiếp cận các nguồn vốn vay, quỹ hỗ trợ của nhà nước để giải quyết việc làm, nguồn tín dụng của các ngân hàng, các nguồn hỗ trợ khác về khoa học công nghệ, khuyến công.
Xúc tiến thành lập Hội doanh nghiệp xã Hòa Tiến, qua đó, để các Công ty Doanh nghiệp…trao đổi kinh nghiệm, cùng giúp đỡ nhau phát triển…Góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 – 2021.
Xây dựng khu tiểu thu công nghiêp thôn Nam Sơn, thu hút các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên lĩnh vực may mặc, sản xuất công nghệ phụ trợ cho ngành cơ khí, chế biến. Chú trọng đầu tư chế biến nông sản và bảo quản sản phẩm sau thu hoạch (theo Đề án phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ của huyện Hòa Vang đến năm 2020 theo hướng hiện đại).
4. Thương mại – Dịch vụ
- Đưa các hộ tư thương vào hoạt động kinh doanh tại chợ Lệ Trạch (sau khi chợ thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng). Tuyên truyền vận động các hộ kinh doanh đầu tư vốn mở rộng mặt hàng kinh doanh, thực hiện tốt việc niêm yết giá. Tổ chức họp chợ 2 buổi/ngày.
Tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ của các cấp nâng cấp và sửa chữa chợ Yến Nê nhằm đảm bảo mặt bằng đưa các hộ kinh doanh chợ cóc, chợ tạm vào hoạt động.
          - Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý thị trường, đấu tranh chống hàng giả, hàng kém chất lượng.
          - Phối hợp với Sở Công thương đưa hàng hóa về phục vụ nhân dân (bán hàng lưu động). Khuyến khích nhân dân “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”  qua đó thể hiện lòng tự tôn dân tộc, tình yêu quê hương đất nước.
          - Tuyên truyền, vận động nhân dân, khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư, mở rộng các hoạt động dịch vụ: Y tế, viễn thông, vận tải…
 5. Xây dựng cơ bản
Tiếp tục huy động, tranh thủ các nguồn nhân lực và nguồn kinh phí lồng ghép xây dựng nông thôn mới để đầu tư xây dựng một số hạn mục công trình phục vụ phát triển sản xuất và phúc lợi xã hội. (có bảng chi tiết kèm theo)
6. Lĩnh vực văn hóa - xã hội
          - Nâng cao vai trò quyết định chất lượng giáo dục và đào tạo của đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục;
- Gia đình có trách nhiệm phối hợp với nhà trường và xã hội trong việc giáo dục nhân cách, lối sống cho con em mình.
- Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, năng lực và kỹ năng thực hành, khả năng tự học, khuyến khích học tập suốt đời…
- Tăng cường xã hội hóa Y tế, tiếp tục duy trì thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế đến năm 2020, và thực hiện tốt các chương trình mục tiêu Y tế Quốc gia. Không ngừng nâng cao công tác khám và điều trị bệnh ban đầu cho nhân dân, khuyến khích nhân dân thực hiện tốt việc mua bảo hiểm y tế tự nguyện, hoàn thành chỉ tiêu Dân số - Kế hoạch hóa gia đình.
          - Chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đối tượng chính sách, xã hội, đảm bảo tốt công tác an sinh xã hội.
          - Thực hiện tốt công tác tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt công tác trực quan và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong các ngày lễ tết.
          - Tổ chức thành công Đại hội Thể dục – Thể thao cấp xã lần thứ VIII.
          -Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt phong trào “TDĐKXD ĐSVHƠKDC”giữ vững danh hiệu xã văn hóa.
          - Triển khai thực hiện đăng ký và xét danh hiệu gia đình văn hóa, cơ quan văn hóa.
          7. Lĩnh vực quốc phòng an ninh
- Phát triển kinh tế gắn  liền với tiềm lực quốc phòng, hoàn thành tốt chỉ tiêu giao quân đạt 100%.
          - Xây dựng kế hoạch trực chiến, trực sẵn sàng chiến đấu và trực phòng không nhân dân đảm bảo quân số và chất lượng ca trực.
          - Thực hiện tốt công tác huấn luyện và công tác quân sự địa phương.
          - Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc
- Tăng cường chế độ trực tuần tra theo Quyết định số: 8394/QĐ-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng.
- Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật.
          -Vận động nhân dân đấu tranh tố giác và trấn áp tội phạm.
          8. Công tác quản lý quy hoạch đất đai – môi trường
          - Tiếp tục duy trì tổ kiểm tra tình hình xây dựng trên địa bàn, qua đó phát hiện và xử lý kịp thời những hành vi xây dựng trái phép không đúng quy định.
          -Thông báo cho nhân dân biết về chủ trương quy hoạch, vùng dự án của Nhà nước.
          -Tuyên truyền vận động nhân dân khi xây dựng công trình phải xin giấy phép xây dựng.
- Đẩy mạnh công tác thu gom rác thải , duy trì thường xuyên ngày chủ nhật xanh, sạch đẹp.
- Phối hợp với các Hội đoàn thể thực hiện tốt các đoạn đường Văn minh; xanh, sạch, đẹp.
9. Công tác cải cách thủ tục hành chính
Tăng cường công tác tuyên truyền, tự kiểm tra, khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, công dân để làm thước đo chất lượng hiệu quả trong giải quyết công việc và là thước đo để đánh giá, xếp loại đội ngũ CBCC hàng năm.
Không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức, lối sống của CBCC. Góp phần chuyên môn hóa, hiện đại hóa trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân.
Tiếp tục xây dựng các mô hình về cải cách thủ tục hành chính.
Phấn đấu cải thiện vị trí xếp hạng trong cải cách hành chính.
10. Công tác Tư pháp – Hộ tịch
Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý trên địa bàn xã;
Không ngừng nâng cao trình độ, phẩm chất, đạo đức…đối với cán bộ thực hiện nhiệm vụ Tư pháp – Hộ tịch. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đăng ký, quản lý Hộ tịch.
11. Công tác xây dựng chính quyền
- Quán triệt trong cán bộ, công chức thực hiện tốt Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành TW đảng khóa XI.
- Tiếp tục quán triệt trong cán bộ công chức đăng ký thực hiện Chỉ thị 04/CT-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng và Chỉ thị 29-CT/TU của thành ủy Đà Nẵng. Thực hiện nghiêm túc Thông báo số 155-TB/HU, 159-TB/HU,160-TB/HU của Ban Thường trực Huyện ủy Hòa Vang.
- Tổ chức tốt công tác bầu cử Trưởng thôn, phó Trưởng thôn.
          - Thường xuyên quán triệt cán bộ, công chức không ngừng nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân.
          - Khuyến khích động viên cán bộ, công chức, không ngừng tham gia học tập nâng cao trình độ, phẩm chất đạo đức, tác phong lề lối của người cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
          - Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đề cao vai trò giám sát của HĐND và  ban giám sát đầu tư của cộng đồng. Chú trọng công tác thanh tra, giải quyết kịp thời các đơn thư tố cáo, khiếu nại của công dân.
          - Đề cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, thực hiện tốt công tác luân chuyển, sắp xếp bố trí cán bộ.
- Củng cố kiện toàn lại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.
- Tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp giữa Mặt trận các Hội đoàn thể.
- Tăng cường công tác trực, tuần tra canh gác địa bàn.
Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm  2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của UBND xã Hòa Tiến. Kính đề nghị lãnh đạo UBND huyện, cơ quan chuyên môn của huyện theo dõi chỉ đạo./.
Nơi nhận:                                                                                            CHỦ TỊCH
- VP huyện ủy;                                                                                       (đã ký)
-VP UBND huyện;
- Phòng Công thương;
- Phòng TC – KH;
- TV Đảng ủy;
- TT HĐND;
- CT, các PCT;
- Lưu: VT.                                                                                              Nguyễn Ái
 
 
 

Nguồn tin: Văn phòng

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Danh sách video

Lịch công tác

Giới thiệu

GIỚI THIỆU VỀ XÃ HÒA TIẾN

Theo địa giới hành chính hiên nay thì Hòa Tiến nằm về phía Đông Nam huyện Hòa Vang, cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 13km và trung tâm hành chính huyện Hòa Vang khoảng 5,6km; phía Đông giáp xã Hòa Châu, phía Tây giáp xã Hòa Phong và Hòa Khương, phía Bắc giáp xã Hòa Thọ Tây (Quận Cẩm...

Địa chỉ: ĐT 605 - Dương Sơn - Hòa Tiến - Hòa Vang - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3846176
Chịu Trách nhiệm chính: Ngô Ngọc Trúc - Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến
Điện thoại liên hệ: 0935155097