global html

                          

Tin tức - Sự kiện

Nông thôn mới

Cải cách hành chính

Hồ Chí Minh

Kết quả thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 Đăng ký 03 nhiệm vụ trọng tâm năm 2017

Thứ ba - 27/12/2016 03:31
ỦY BAN NHÂN DÂN                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     XÃ HÒA TIẾN                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


 
   
Số:      /BC-UBND                                   Hòa tiến, ngày     tháng 11 năm 2016
                       
                                                        BÁO CÁO

                             Kết quả thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm năm 2016
                                   Đăng ký 03 nhiệm vụ trọng tâm năm 2017


 
   

           Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện Hòa Vang về việc báo cáo kết quả thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm huyện giao năm 2016 và đăng ký 03 nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2017. UBND xã Hòa Tiến báo cáo kết quả thực hiện và đăng ký 03 nhiệm vụ như sau:
           I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
          Nhiệm vụ 1:  Tiếp tục tranh thủ nguồn vốn của Nhà nước, các đơn vị, tổ chức hỗ trợ kinh phí đầu tư một số hạn mục công trình khu tiền sảnh nghĩa trang liệt sỹ xã thành khu vui chơi, vườn dạo.
          Với việc hình thành khu thiết chế văn hóa (Công viên vườn dạo), đáp ứng về nhu cầu vui chơi giải trí cho nhân dân trên địa bàn xã. Đồng thời tạo cảnh quan chung, hình thành môi trường sống lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần của người dân.
          Công trình cải tạo khu vui chơi xã Hòa Tiến được khởi công xây dựng cuối năm 2015 và hòan thành đưa vào sử dụng trong tháng 3 năm 2016. Với quy mô diện tích: 8.323m2, loại công trình: Hạ tầng kỹ thuật – Công viên cây xanh; Chủ đầu tư: Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng; nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách thành phố. Gồm 08 hạng mục công trình sau: Cải tạo sân nền, khu vui chơi; xây dựng sân cầu lông; xây mới sân bóng đá; cải tạo các bồn hoa, bó nền, hàng rào; bố trí các thiết bị vui chơi cho trẻ em, ghế đá; cây xanh, thảm cỏ; hệ thống cấp nước tưới cây, điện chiếu sáng trang trí; thoát nước. Kinh phí thực hiện 1.477.000.000 đồng Đạt 100%.
          Ngoài ra, để đảm bảo tính mạng của nhân dân, đặc biệt là trẻ em khi vui chơi. UBND huyện đã đầu tư 228 triệu đồng xây dựng lan can quanh hồ sen nghiã trang liệt sỹ xã.
          Nhiệm vụ 2:  Củng cố kiện toàn các hoạt động sản xuất của HTX Nấm
          HTX Nấm Hoà Tiến được hình thành và đi vào hoạt động từ năm 2011. Do điều kiện cơ sở vật chất ban đầu còn gặp nhiều khó khăn, mặc khác lại phải di dời địa điểm sản xuất nhiều lần. Trong quá trình sản xuất kinh doanh cũng như cung ứng vật tư và tiêu thụ sản phẩm, HTX thực hiện việc thu – chi không theo quy định. Do vậy, công tác quyết toán thu – chi cuối năm gặp nhiều khó khăn. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của phòng NN&PTNT và Ban thường vụ đảng ủy xã Hòa Tiến, ngày 28 tháng 3 năm 2016, UBND xã tổ chức Hội nghị sáp nhập HTX Nấm trực thuộc HTX DVSXKD TH Hòa Tiến 2.
Sau khi sáp nhập, HTX DVSXKD TH Hòa Tiến 2 đã xây dựng phương án hoạt động sản xuất kinh doanh của HTX trong năm 2016 và giai đoạn 2016 – 2020. Trong đó, có bổ sung xây dựng kế hoạch sản xuất nấm rơm, nấm linh chi, nấm bào ngư. Trước mắt, HTX liên kết sản xuất với HTX nấm Kim Anh phường Hòa Khê, quận Thanh Khê trong việc sản xuất và bao tiêu sản phẩm. Mặc khác, tiếp tục quản lý số xã viên hiện có để làm nòng cốt cho việc duy trì kế hoạch sản xuất và làm cơ sở cho công tác tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất nấm nhằm tăng số xã viên và cơ sở sản xuất làm động lực cho việc mở rộng sản xuất, góp phần tăng thu nhập bình quân đầu người/năm trên địa bàn xã và nâng cao tiêu chí xây dựng NTM. Đạt 100%
            Nhiệm vụ 3: Tuyên truyền, vận động nhân dân mở rộng diện tích sản xuất lúa hữu cơ (Quế Lâm) tại thôn An Trạch.
Thực  hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM (trong đó có tiêu chí hình thức tổ chức sản xuất và tiêu chí thu nhập), Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Hòa Tiến lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 và theo nghiên cứu đánh giá thổ nhưỡng tiềm năng đất đai, nguồn nhân lực tại thôn An Trạch. UBND xã đã chỉ đạo cho BND thôn An Trạch phối hợp, đề xuất với Hội Nông dân xã xin chủ trương và quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ phương án sản xuất lúa hữu cơ Quế Lâm (Bắc Thơm 7). Sau khi phương án đã được phê duyệt, UBND xã phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức họp nhân dân thông qua phương án, tập huấn kỹ thuật sản xuất. Đối với chủ đầu tư: Hỗ trợ giống, phân bón, điều hành kế hoạch sản xuất…Đối với nhân dân: Thực hiện đúng quy trình hướng dẫn, đúng lịch thời vụ, không tự ý phá bỏ cam kết.
Kết quả: Vụ Đông Xuân 2015-2016, triển khai gieo sạ 30 ha (tăng 22,3 ha so với cùng kỳ năm trước) với sự tham gia sản xuất của 197 hộ, năng xuất bình quân 55tạ/ha, đơn giá 7.500 đồng/kg.
            II. ĐĂNG KÝ 03 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2017
             Nhiệm vụ 1
            Tiếp tục tranh thủ nguồn vốn của nhà nước, các đơn vị tổ chức và huy động sự đóng góp của nhân dân để xây dựng nhà Văn hóa thôn Lệ Sơn Bắc.
            Nhiệm vụ 2
           Tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân tham gia sản xuất, mở rộng diện tích sản xuất rau sạch thôn Cẩm Nê lên 7,5 ha.
            Nhiệm vụ 3
            Cải thiện vị trí xếp hạng trong công tác cải cách thủ tục hành chính.
          Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm huyện giao năm 2016 và đăng ký 03 nhiệm vụ trọng tâm thực hiên trong năm 2017 của UBND xã Hòa Tiến. Kính đề nghị UBND huyện, cơ quan chuyên môn của huyện theo dõi và chỉ đạo./.
 
Nơi Nhận:                                                                                      CHỦ TỊCH
- VP. UBND huyện;                                                                            (đã ký)
- Phòng Nội vụ huyện;
- Lưu: VT.
                                                                                                      
                                                                                                        Nguyễn Ái
 
 
 

Nguồn tin: Văn phòng

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Danh sách video

Lịch công tác

Giới thiệu

BỘ MÁY TỔ CHỨC XÃ HÒA TIẾN

SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC XÃ HÒA TIẾN

Địa chỉ: ĐT 605 - Dương Sơn - Hòa Tiến - Hòa Vang - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3846176
Chịu Trách nhiệm chính: Ngô Ngọc Trúc - Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến
Điện thoại liên hệ: 0935155097