global html

                          

Tin tức - Sự kiện

Nông thôn mới

Cải cách hành chính

Hồ Chí Minh

hướng dẫn đăng nhập sử dụng phần mền duyệt thư điện tử công vụ Đà Nẵng

Thứ ba - 03/01/2017 11:28
ỦY BAN NHÂN DÂN                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     XÃ HÒA TIẾN                                         Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
   
   Số:     /UBND-VP                                  Hòa Tiến, ngày     tháng 02 năm 2016
Tiếp tục hướng dẫn đăng nhập
  sử dụng phần mền duyệt thư
    điện tử công vụ Đà Nẵng.
 
                             Kính gửi: Cán bộ, công chức cơ quan.
 
Tiếp tục thực hiện Công văn số 28/11/2015 của Văn phòng UBND huyên Hòa Vang về  việc hướng dẫn đăng nhập sử dụng phần mền duyệt thư điện tử công vụ Đà Nẵng. Để sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ của thành phố có hiệu quả. Chủ tịch UBND xã có ý kiến chỉ đạo như sau:
1. Cán bộ, công chức, cán bộ đề án 89, sinh viên tăng cường, sinh viên thu hút và những người hoạt động không chuyên trách áp dụng hệ thống hộp thư điện tử của thành phố phiên bản mới (Microsoft exchange 2003) và tăng cường việc sử dụng hộp thư điện tử công vụ của thành phố đã cung cấp cho CBCC theo địa chỉ (***danang.gov.vn)
2. Hướng dẫn cấu hình đăng nhập sử dụng hệ thống thư điện tử, hướng dẫn sử dụng các chức năng cơ bản của Webmail và hướng dẫn cấu hình cấu hành hộp thư điện tử Microsof office outloock 2007 (có hướng dẫn sử dụng kèm theo).
3. Hướng dẫn tạo thư mục trong hộp thư đến để tiện công tác quản lý hộp thư điện tử công vụ của thành phố trên Microsof office outloock 2007. (có đính kèm hướng dẫn).
Nhận được Công văn này, yêu cầu cán bộ, công chức, cán bộ đề án 89, sinh viên tăng cường, sinh viên thu hút và những người hoạt động không chuyên trách triển khai thực hiện. Mọi vướng mắc liên hệ tại Văn phòng – Thống kê./.
 
Nơi nhận:                                                                                                       CHỦ TỊCH
- Như trên;
- Lưu: VT.(P)                                                                                                      (đã ký)
  
                                                                                                                        Nguyễn Ái                                                                      
                                                                                       
 
 

Nguồn tin: Văn phòng

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Danh sách video

Lịch công tác

Giới thiệu

GIỚI THIỆU VỀ XÃ HÒA TIẾN

Theo địa giới hành chính hiên nay thì Hòa Tiến nằm về phía Đông Nam huyện Hòa Vang, cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 13km và trung tâm hành chính huyện Hòa Vang khoảng 5,6km; phía Đông giáp xã Hòa Châu, phía Tây giáp xã Hòa Phong và Hòa Khương, phía Bắc giáp xã Hòa Thọ Tây (Quận Cẩm...

Địa chỉ: ĐT 605 - Dương Sơn - Hòa Tiến - Hòa Vang - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3846176
Chịu Trách nhiệm chính: Ngô Ngọc Trúc - Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến
Điện thoại liên hệ: 0935155097