global html

                          

Tin tức - Sự kiện

Nông thôn mới

Cải cách hành chính

Hồ Chí Minh

Nghị quyết xây dựng thôn kiểu mẫu nông thôn mới năm 2018

Thứ ba - 27/02/2018 22:38
ĐẢNG BỘ HUYỆN HÒA VANG
ĐẢNG ỦY XÃ HÒA TIẾN
                    *
            Số 22-NQ/ĐU
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
   
 Hòa Tiến, ngày 22 tháng 01 năm 2018
 
NGHỊ QUYẾT
về tăng cường lãnh đạo xây dựng Thôn kiểu mẫu nông thôn mới
 trên địa bàn xã Hòa Tiến năm  2018
 
        Năm 2017, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Đề án xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn xã Hòa Tiến giai đoạn 2017-2020 được triển khai đồng bộ đến tất cả các thôn, đặc biệt là công tác lãnh chỉ đạo xây dựng thôn kiểu mẫu nông thôn mới được thực hiện quyết liệt tại thôn Cẩm Nê và thôn Dương Sơn. Tuy nhiên, kết quả đem lại chưa thật sự như mong muốn, một số tiêu chí chưa đạt được như môi trường, vườn hộ gia đình,..Nguyên nhân chưa đạt một phần do nguyên nhân khách quan, một phần do công tác tuyên truyền, vận động thực hiện chưa mang lại hiệu quả cao; Vai trò chủ thể, tính chủ động, sáng tạo của người dân chưa được phát huy, thậm chí nhiều cán bộ chủ chốt, hộ gia đình, nhiều thôn vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại. Công tác phối hợp giữa các ngành đôi lúc chưa thật sự đồng bộ, thiếu chặt chẽ.
         I. Mục tiêu:
        Trong năm 2018, Hòa Tiến có các thôn tiêu biểu trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, có nhiều mô hình tốt, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, tiêu biểu để triển khai nhân rộng; các thôn phát triển toàn diện, bền vững về kinh tế, xã hội; đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao; cơ sở hạ tầng được xây dựng đồng bộ, phát triển theo quy hoạch; bản sắc văn hóa dân tộc, địa phương được giữ gìn và phát huy, dân trí được nâng cao; môi trường sinh thái được bảo vệ, cảnh quan xanh – sạch – đẹp; chất lượng của hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tình hình mới; an ninh chính trị, trật tự xã hội đảm bảo giữ vững ổn định. Phấn đấu đến cuối năm 2018, Hòa Tiến có ít nhất 02 thôn đạt thôn kiểu mẫu nông thôn mới.
        II. Giải pháp thực hiện:
        1. Tập trung lãnh đạo việc thực hiện và nhân rộng mô hình thôn kiểu mẫu nông thôn mới:
       Tiếp tục rà soát và bổ sung bộ tiêu chí thôn kiểu mẫu nông thôn mới phù hợp với bộ tiêu chí mới và tình hình thực tế ở từng thôn. Triển khai thực hiện thôn kiểu mẫu nông thôn mới một cách thực chất, không chạy theo thành tích, thôn kiểu mẫu phải có mô hình sản xuất tiêu biểu, hiệu quả; mỗi thôn kiểu mẫu nông thôn mới phải có ít nhất 3 vườn mẫu trở lên, có từ 1 - 2 sản phẩm hàng hóa đặc trưng, không còn hộ nghèo, không còn nhà tạm, môi trường nông thôn phải sáng, xanh, sạch, đẹp; an ninh trật tự đảm bảo, thu nhập bình quân đầu người cao hơn ít nhất 15% mức thu nhập bình quân của huyện.
        Tiếp tục tập trung xây dựng thôn kiểu mẫu nông thôn mới tại thôn Cẩm Nê và thôn Dương Sơn. Chọn thôn Bắc An làm đòn bẩy, hình mẫu để xây dựng thôn kiểu mẫu tại các thôn còn lại.
        2. Phát động một số phong trào thi đua, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong nhân dân:
      Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Phát động phong trào “Vườn hộ gia đình xanh – sạch – đẹp” với các nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, phát động các phong trào thi đua, tạo sức lan tỏa sâu rộng. Tăng cường công tác dân vận thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020; đặc biệt là xây dựng thôn kiểu mẫu nông thôn mới trên địa bàn xã năm 2018. Chủ động lựa chọn những nội dung thiết thực để vận động các tổ chức, cá nhân chung sức, đồng lòng xây dựng nông thôn mới. Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, trọng tâm là giám sát bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn thực phẩm, nhân rộng các mô hình phát triển sản xuất, bảo vệ an ninh Tổ quốc.
       3. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của cấp ủy các chi bộ thôn:
       Xác định thôn kiểu mẫu nông thôn mới phải là nông thôn của khát vọng khởi nghiệp, làm giàu trong nhân dân. Đồng thời, phải làm rõ quan điểm, thống nhất hành động xây dựng thôn kiểu mẫu nông thôn mới gắn với phát triển Hòa Tiến theo hướng đô thị nhưng có bản sắc riêng. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị, là tiêu chí để đánh giá năng lực lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền và đánh giá, phân loại TCCS đảng và đảng viên cuối năm đối với các chi bộ thôn.
       4. Tập trung xây dựng một số tiêu chí khó đạt:
       a. Tiêu chí vườn hộ gia đình:
       - Phát động phong trào “Vườn hộ gia đình xanh – sạch  - đẹp” tại thôn Cẩm Nê và nhân rộng tại các thôn còn lại. Có hình thức biểu dương, khen thưởng các thôn thực hiện tốt để tạo không khí thi đua, khích lệ tinh thần trong nhân dân.
       - Phát động toàn dân cùng ra quân chỉnh trang hàng rào, cổng ngõ, dọn dẹp vườn hộ không để cây dại, cây tạp phát triển, trồng các loại cây có hiệu quả kinh tế nhằm tạo ra môi trường cảnh quan sống Xanh – Sạch – Đẹp và nâng cao thu nhập cho gia đình.
       b. Tiêu chí vệ sinh môi trường:
       - Ra quân ngày chủ nhật xanh – sạch – đẹp 01 lần/1 tuần trên toàn xã, chấm điểm thi đua cho từng thôn để làm căn cứ xếp loại cuối năm.
       - Các hộ gia đình, hộ kinh doanh, buôn bán dọc tuyến đường phải có cam kết đảm bảo vệ sinh môi trường, có trách nhiệm giữ gìn khuôn viên vỉa hè xanh -sạch - đẹp.
        III. Tổ chức thực hiện:
        - Ủy ban nhân dân xã cụ thể hóa Nghị quyết này bằng Kế hoạch về xây dựng thôn kiểu mẫu nông thôn mới trên địa bàn xã năm 2018 và triển khai thực hiện có hiệu quả, định kỳ hằng tháng báo cáo cho Ban Thường vụ Đảng ủy để theo dõi chỉ đạo.
       - Mặt trận và các đoàn thể xã xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng thôn kiểu mẫu nông thôn mới bằng các mô hình hay, hiệu quả.
       - Các cấp uỷ chi bộ trực thuộc có trách nhiệm triển khai, quát triệt nghiêm túc Nghị quyết này đến cán bộ, đảng viên và nhân dân./.

 
Nơi nhận:                                                                                   TM. BAN THƯỜNG VỤ
- BCH Đảng bộ xã,                                                                                      BÍ THỨ
- UBND, Mặt trận, các đoàn thể xã,
- Chi bộ thôn Lệ Sơn Bắc,                                                                            ( Đã ký)
   Lệ Sơn Nam, Dương Sơn.
- Lưu: VP-TC.                                                                                       Trần Đình Nhơn
 
 

 

Tác giả bài viết: Đảng ủy UBND xã Hòa Tiến

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Danh sách video

Lịch công tác

Giới thiệu

BỘ MÁY TỔ CHỨC XÃ HÒA TIẾN

SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC XÃ HÒA TIẾN

Địa chỉ: ĐT 605 - Dương Sơn - Hòa Tiến - Hòa Vang - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3846176
Chịu Trách nhiệm chính: Ngô Ngọc Trúc - Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến
Điện thoại liên hệ: 0935155097