global html

                          

Tin tức - Sự kiện

Nông thôn mới

Cải cách hành chính

Hồ Chí Minh

Nghỉ lễ, treo cờ Tổ quốc và khẩu hiệu nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Quốc tế Lao Động 1-5 và kỷ niệm 41 năm ngày Chiến thắng (30/4/1975-30/4/2016)

Thứ hai - 02/01/2017 23:14
   ỦY BAN NHÂN DÂN                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      XÃ HÒA TIẾN                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   
   Số:        /TB-UBND                                  Hòa Tiến, ngày       tháng  4  năm 2016
 
           
                                             THÔNG BÁO
                   Về việc Nghỉ lễ, treo cờ Tổ quốc và khẩu hiệu nhân dịp
       Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Quốc tế Lao Động 1-5 và kỷ niệm 41 năm
                            ngày Chiến thắng (30/4/1975-30/4/2016)
 
   

Thực hiện Thông báo số: 46/TB-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2016 của UBND thành phố Đà Nẵng Về việc Nghỉ lễ, treo cờ Tổ quốc và khẩu hiệu nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Quốc tế Lao Động 1-5 và kỷ niệm 41 năm ngày Chiến thắng(30/4/1975-30/4/2016)
Ủy ban nhân dân xã Hòa Tiến thông báo như sau:
1. Nghỉ lễ
a) Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mồng 10 tháng 3 âm lịch) : Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương vào ngày thứ bảy (ngày 16-4) trùng với ngày nghỉ hằng tuần nên công chức, viên chức, người lao động sẽ được nghi bù vào thứ hai (ngày 18-4), tổng cộng nghỉ 3 ngày.
b) Ngày Quốc tế Lao động 1-5 và kỷ niệm 41 năm Ngày Chiến thắng (30-4-1975 – 30-4-2016): Dịp 30-4 và 1-5 rơi vào hai ngày nghỉ cuối tuần nên người lao động sẽ được nghỉ bù vào ngày 2-5 và 3-5, tổng cộng 4 ngày.
2. Tất cả các cơ quan, đơn vị, hộ dân thực hiện treo cờ Tổ quốc trong ngày 16-4-2016, 30-4-2016, 01-5-2016.
3. Đối với các cơ quan, đơn vị thực hiện treo khẩu hiệu theo nội dung hướng dẫn số: 03-HD/BTGTU ngày 04 tháng 12 năm 2015 về công tác tuyên truyền năm 2016 của Ban tuyên giáo Thành ủy.
4. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức nghiêm túc việc trực cơ quan, đảm bảo an ninh trật tự trong ngày lễ.
Nhận được thông báo này, đề nghị BND 12 thôn, cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn xã nghiêm túc triển khai thực hiện./.
 
Nơi nhận:                                                                            TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
- Đài truyền thanh TB;                                                                         CHỦ TỊCH
- BND 12 thôn;           
- Các  cơ quan, đơn vị;                                                                         (đã ký)
- Lưu: VT.
  
                                                                                                          Nguyễn Ái

Nguồn tin: Văn phòng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Danh sách video

Lịch công tác

Giới thiệu

BỘ MÁY TỔ CHỨC XÃ HÒA TIẾN

SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC XÃ HÒA TIẾN

Địa chỉ: ĐT 605 - Dương Sơn - Hòa Tiến - Hòa Vang - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3846176
Chịu Trách nhiệm chính: Ngô Ngọc Trúc - Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến
Điện thoại liên hệ: 0935155097