global html

                          

Tin tức - Sự kiện

Nông thôn mới

Cải cách hành chính

Hồ Chí Minh

Thông báo Về việc tuyển dụng người hoạt động không chuyên trách xã Hòa Tiến

Chủ nhật - 05/03/2017 21:44
ỦY BAN NHÂN DÂN
     XÃ HÒA TIẾN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:  09  /TB-UBND Hòa Tiến, ngày  28  tháng  02  năm 2017
 
 
THÔNG BÁO
Về việc tuyển dụng người hoạt động không chuyên trách xã Hòa Tiến

 
   
Căn cứ Quyết định số 640/QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2017 của UBND huyện Hòa Vang về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng người hoạt động không chuyên trách xã Hòa Tiến năm 2017.
Ủy ban nhân dân xã Hòa Tiến thông báo về Kế hoạch tuyển dụng người hoạt động không chuyên trách như sau:
I. NHU CẦU TUYỂN DỤNG: 03 người, trong đó:
Chức danh Số lượng
          Phó Trưởng Công an xã 01
          Phụ trách công tác tuyên giáo, dân vận 01
          Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ 01
II. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG THI TUYỂN
 - Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển
- Nội dung thi tuyển: Theo quy định tại Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ; và Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2017 của UBND xã Hòa Tiến.
III. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN VÀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ
1. Đối tượng dự tuyển
Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
- Từ đủ 18 tuổi trở lên.
2.  Điều kiện đăng ký thi tuyển
a) Điều kiện chung
- Có đơn đăng ký dự tuyển;
- Có lý lịch rõ ràng đảm bảo các tiêu chuẩn về bảo vệ chính trị nội bộ theo Quy định 57-QĐ/BCT của Bộ chính trị;
- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;
- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do UBND xã Hòa Tiến xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật;
- Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển: Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
b) Điều kiện cụ thể:
Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ:
- Tốt nghiệp đại học chính quy trở lên đối với các nhóm ngành phù hợp vị trí chức danh đảm nhận; có chứng chỉ tin học văn phòng hoặc chứng chỉ A tin học; B ngoại ngữ và tương đương trở lên. Cụ thể như sau:
+ Đối với những người hoạt động không chuyên trách xã thuộc khối Đảng và Mặt trận đoàn thể: có nhóm ngành đào tạo văn hóa - xã hội, Luật, hành chính, công tác xã hội, ngữ văn, nội vụ, kinh tế.
+ Riêng đối với chức danh Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thực hiện theo Quyết định 16/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố.
+ Đối với chức danh phó Trưởng Công an xã nếu không có trình độ đào tạo trung cấp chuyên ngành Công an thì phải có bằng tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành Luật, Hành chính.
Không vận dụng trình độ lý luận chính trị thay cho trình độ chuyên môn.
Về độ tuổi:
-     Ký kết hợp đồng lao động (HĐLĐ) lần đầu không quá 35 tuổi.
Về sức khỏe:
Đảm bảo điều kiện tiêu chuẩn sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ theo chứng nhận của cơ sở Y tế có thẩm quyền.
3. Thủ tục hồ sơ
Hồ sơ đăng ký thi tuyển bao gồm:
a) Đơn đăng ký dự tuyển.
b) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;
d) Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận trong thời hạn 6 tháng theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;
đ) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;
e) Bản sao hộ khẩu thường trú được cơ quan có thẩm quyền chứng thực (đối với những người có hộ khẩu thường trú tại thành phố Đà Nẵng);
f) 02 ảnh cỡ 4cm x 6cm cùng loại chụp từ 06 tháng trở lại tính đến thời điểm đăng ký dự tuyển, ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh phía sau ảnh;
g) 02 phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận; Hồ sơ đựng trong bì cỡ 22 X 32 cm ghi rõ địa chỉ liên hệ, số điện thoại, email (nếu có).
4. Lệ phí thi tuyển
Thực hiện thu lệ phí theo quy định tại Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 của liên Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức (Dự kiến thu 260.000 đồng/1 thí sinh).
IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ
a) Thời gian nhận hồ sơ: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.
b) Địa điểm nhận hồ sơ:
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Văn phòng UBND xã Hòa Tiến, thôn Dương Sơn, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.
Vậy, UBND xã Hòa Tiến Thông báo về kế hoạch tuyển dụng người hoạt động không chuyên trách. Mọi thông tin chi tiết về kế hoạch tuyển dụng xem trên website của UBND xã (www.hoatien.danang.gov.vn) hoặc liên hệ Tổ tiếp nhận và trả kết quả, Văn phòng UBND xã Hòa Tiến; địa chỉ: Xã Hoà Tiến, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng. Số điện thoại liên hệ: 0236 3846176./.
 
Nơi nhận:                                                                                               CHỦ TỊCH
- Website của UBND xã;                                                                       
- Đài phát thanh xã;                                                                                  (Đã ký)
- Lưu:VT, VP
                                                                                     
                                                                                                                 Nguyễn Ái

Nguồn tin: Từ văn phòng UBND xã Hòa Tiến

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Danh sách video

Lịch công tác

Giới thiệu

BỘ MÁY TỔ CHỨC XÃ HÒA TIẾN

SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC XÃ HÒA TIẾN

Địa chỉ: ĐT 605 - Dương Sơn - Hòa Tiến - Hòa Vang - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3846176
Chịu Trách nhiệm chính: Ngô Ngọc Trúc - Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến
Điện thoại liên hệ: 0935155097

Xem bản: Desktop | Mobile