global html

                          

Tin tức - Sự kiện

Nông thôn mới

Cải cách hành chính

Hồ Chí Minh

Bế mạc kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố khóa VIII

Thứ tư - 21/08/2013 14:33

 

 * Thông qua 4 nghị quyết quan trọng

Sáng 11-7, kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố (khóa VIII) tiến hành phiên bế mạc dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Thường trực, phụ trách Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Trần Thọ.
Chủ tịch UBND thành phố Văn Hữu Chiến phát biểu tiếp thu, giải trình ý kiến của các đại biểu HĐND và bổ sung nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2013. Ở phần giải trình, Chủ tịch UBND thành phố Văn Hữu Chiến đề cập 5 nội dung lớn gồm: Giải pháp để tạo nguồn thu bền vững; quản lý đầu tư xây dựng cơ bản nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình và khắc phục tình trạng vốn triển khai thực tế vượt dự toán quá lớn; đẩy nhanh tiến độ dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài; công bố quy hoạch lâu nhưng chậm triển khai thực hiện; chú trọng cải cách hành chính, giải quyết hồ sơ trễ hẹn.
Đối với các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, trong 6 tháng cuối năm, thành phố sẽ tập trung thực hiện những nhiệm vụ lớn, bao gồm: Tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, phát triển các ngành sản xuất và dịch vụ, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng; đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước đi đôi với tăng cao vốn thực hiện; tăng cường quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, tập trung rà soát, điều chỉnh, cắt giảm, giãn để bảo đảm cân đối nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản dự kiến trong năm; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước; thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, bảo vệ môi trường; đẩy mạnh quản lý công tác thu, chi và điều hành có hiệu quả ngân sách Nhà nước; tiếp tục quản lý và phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội; tăng cường các chính sách an sinh xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân; tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, tập trung công tác xây dựng chính quyền, giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo; tăng cường an ninh trật tự và an toàn giao thông...
Các đại biểu cũng đã nghe trình bày nội dung và biểu quyết thông qua 4 nghị quyết quan trọng, gồm: Nghị quyết về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013; Nghị quyết quy định các mức chi hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn thành phố; Nghị quyết về quy định mức thu một số loại phí theo Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị quyết về Đặt tên một số đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, đợt 1 - năm 2013.
Đặt, đổi 131 tên đường
Theo Nghị quyết về đặt, đổi tên đường trên địa bàn thành phố được HĐND thành phố thông qua, trong đợt 1 năm 2013, thành phố tiến hành đặt, đổi 131 tên đường. Trong đó, 37 đường được đặt theo tên nhân vật; 78 đường được đặt theo tên làng/xóm xưa kèm số; 13 đường được đặt tiếp tên đã có. Có 3 đường được đổi tên gồm: đường Nguyễn Quang Lâm đổi tên thành đường Nguyễn Thức Tự; đường Thích Phước Huệ được đổi tên thành đường Trương Quyền; đường Tiên Sơn 21 đổi tên thành đường Hóa Mỹ.
Phát biểu chỉ đạo và bế mạc kỳ họp (đăng toàn văn trên trang 2 số báo này), Phó Bí thư Thường trực, phụ trách Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Trần Thọ đánh giá, làm rõ những kết quả đạt được và nêu những hạn chế, tồn tại trong thực hiện toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố 6 tháng đầu năm. Bên cạnh đó, đồng chí Trần Thọ đề cập 5 vấn đề lớn cần tập trung thực hiện. Đó là: Nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các chỉ tiêu về phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch; phấn đấu đạt tăng trưởng cao hơn năm trước; có những giải pháp khả thi, tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục và phát triển sản xuất, tiêu thụ hàng tồn kho, tiếp cận nguồn vốn tín dụng lãi suất thấp, thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng, mở rộng thị trường để doanh nghiệp trụ vững được và phát triển. Tập trung thu nợ đọng và các khoản thu ngân sách, thu nợ tiền sử dụng đất, tăng thu thuế xuất nhập khẩu; điều chỉnh bổ sung kế hoạch xây dựng cơ bản, ưu tiên nguồn vốn cho các công trình trọng điểm, các khu tái định cư. Xúc tiến khởi công xây dựng Nút giao thông khác mức Ngã ba Huế; thực hiện tốt các chủ trương, giải pháp về an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Đồng chí Trần Thọ đưa ra với 9 vấn đề cụ thể, nổi cộm và bức xúc được cử tri và nhân dân toàn thành phố đặc biệt quan tâm, yêu cầu cần có giải pháp xử lý thỏa đáng trong thời gian đến như: quy hoạch, giải tỏa đền bù, bố trí tái định cư; hỗ trợ đất nông nghiệp không sản xuất được do tác động của các dự án; tình trạng dân còn nợ Nhà nước tiền đất tái định cư; mua và cho thuê nhà chung cư; xây dựng nông thôn mới; môi trường; trật tự an toàn và an sinh xã hội.
Đề cập đến vấn đề giải tỏa đền bù, bố trí tái định cư, đồng chí Trần Thọ cho biết, mấy năm qua, gần 100.000 hộ dân đã giải tỏa, di dời. Hầu hết đều được bố trí đất tái định cư phù hợp, người dân có đất xây nhà mới khang trang hơn. Mặc dù thành phố đã cố gắng làm hạ tầng kỹ thuật sớm, kịp thời bố trí đất thực tế cho dân nhưng do nhiều nguyên nhân, cả chủ quan và khách quan nên đến nay vẫn còn nợ đất tái định cư của dân. “Hậu giải tỏa đừng để người dân phải gặp nhiều cái khó kéo dài như: khó chỗ ở, khó việc làm… Chưa “an cư” thì làm sao lạc nghiệp”? đồng chí Trần Thọ nhấn mạnh.  
Riêng về vấn đề dự án treo, đồng chí Trần Thọ lưu ý: Phải khắc phục trường hợp lễ “động thổ” thì hoành tráng, giải tỏa nhanh chóng rồi sau đó rơi vào tình trạng “tĩnh thổ” kéo dài, không làm gì. Về vấn đề chung cư, Chủ tịch HĐND thành phố lưu ý: “Không thể có chuyện người cần thì chưa được thuê, người không cần thì được thuê để chuyển nhượng bất hợp pháp kiếm lời”. Đối với lĩnh vực an ninh trật tự, đồng chí khẳng định: Nói “thành phố đáng sống” thì không thể có trộm cắp, cướp giật nhiều; không thể có tai nạn giao thông xảy ra nhiều và phạm pháp hình sự nhiều.
Hỗ trợ phát triển nuôi trồng thủy sản không quá 100 triệu đồng/hộ/lần
Theo Tờ trình về việc thông qua một số cơ chế, chính sách đầu tư xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Hòa Vang giai đoạn 2013-2020 đối với hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng mới ao, hồ nuôi trồng thủy sản (trong vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản) theo hướng nuôi bền vững có quy mô từ 500m2 trở lên được ngân sách Nhà nước hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật ao nuôi với mức hỗ trợ 40 triệu đồng/hecta; nhưng không quá 100 triệu đồng/hộ/lần. Trong đó, ngân sách thành phố hỗ trợ 80%, 20% còn lại là ngân sách huyện.
Đối với vấn đề an sinh xã hội, đồng chí Trần Thọ khẳng định việc nâng cao chất lượng người dân là mục tiêu hướng đến của chính quyền. Trong đó, ngoài giải quyết đào tạo nghề, bố trí việc làm thì làm thế nào tiếp tục đẩy mạnh xóa nghèo, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, giáo dục, bảo đảm an toàn thực phẩm và chấn chỉnh tình trạng vi phạm trên lĩnh vực văn hóa... Những vấn đề bức xúc nêu trên cần được UBND thành phố, các ngành, các địa phương có lộ trình giải quyết sớm.
Về chất lượng kỳ họp, đồng chí Trần Thọ cho rằng, nhìn chung các đại biểu rất tâm huyết, trao đổi cởi mở, dân chủ và thẳng thắn chỉ ra những việc chưa làm tốt, kiến nghị nhiều giải pháp hay, phản ánh được hơi thở cuộc sống và nguyện vọng chính đáng của cử tri. “Nhiệm vụ còn lại trong 6 tháng cuối năm khá bộn bề, yêu cầu cao nhất là chúng ta phải hoàn thành bằng được các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra. Với tinh thần đó, tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường vai trò giám sát để tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết mà HĐND thành phố vừa thông qua. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, các cấp, các ngành và kêu gọi toàn thể nhân dân thành phố hãy nhân lên sức mạnh đồng thuận, chung tay, góp sức xây dựng thành phố Đà Nẵng tiếp tục phát triển”, đồng chí Trần Thọ nhấn mạnh.

Nguồn tin: Theo Báo Đà Nẵng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Danh sách video

Lịch công tác

Giới thiệu

BỘ MÁY TỔ CHỨC XÃ HÒA TIẾN

SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC XÃ HÒA TIẾN

Địa chỉ: ĐT 605 - Dương Sơn - Hòa Tiến - Hòa Vang - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3846176
Chịu Trách nhiệm chính: Ngô Ngọc Trúc - Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến
Điện thoại liên hệ: 0935155097

Xem bản: Desktop | Mobile