global html

                          

Tin tức - Sự kiện

Nông thôn mới

Cải cách hành chính

Hồ Chí Minh

Thủ tục cấp lại bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch

Thứ hai - 07/11/2016 22:36
                     Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch

- Trình tự thực hiện
+ Bước 1: Cá nhân, tổ chức có yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch nộp hồ sơ tại UBND cấp xã có thẩm quyền.
+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra ngay toàn bộ hồ sơ, đối chiếu thông tin trong Tờ khai và tính hợp lệ của giấy tờ trong hồ sơ do người yêu cầu nộp, xuất trình.
Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và viết giấy tiếp nhận; nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hoàn thiện thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định.
+ Bước 3: Công chức tư pháp – hộ tịch căn cứ vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch, ghi nội dung bản sao trích lục hộ tịch, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký cấp bản sao trích lục hộ tịch cho người yêu cầu; chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận trả kết quả.
+ Bước 4: Bộ phận tiếp nhận trả kết quả trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.
- Cách thức thực hiện:
+ Người có yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch;
+ Người thực hiện yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch có thể trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã có thẩm quyền hoặc gửi hồ sơ, văn bản yêu cầu qua hệ thống bưu chính.
- Thành phần hồ sơ:
+ Tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch theo mẫu đối với trường hợp người yêu cầu là cá nhân.
+ Văn bản yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch nêu rõ lý do trong trường hợp người yêu cầu là cơ quan, tổ chức.
+ Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trường hợp ủy quyền thực hiện yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch. Trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải công chứng, chứng thực, nhưng phải có giấy tờ chứng minh mối quan hệ với người ủy quyền.
+ Giấy tờ phải xuất trình:
·     Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch.
Trường hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính thì phải gửi kèm theo bản sao có chứng thực giấy tờ phải xuất trình nêu trên.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ
- Thời hạn giải quyết: Ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ; trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả vào 09 giờ ngày làm việc tiếp theo.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, cơ quan, tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bản sao trích lục hộ tịch
- Lệ phí: 3.000 đồng/bản
- Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch
- Căn cứ pháp lý:
+ Luật hộ tịch năm 2014;
+ Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch;
+ Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch;
+ Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND ngày 08/3/2010 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng qui định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 

TỜ KHAI
CẤP BẢN SAO TRÍCH LỤC HỘ TỊCH
 
Kính gửi: (1)..........................................................................................
 
Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: ...................................................................................
Nơi cư trú: (2)............................................................................................................................
Giấy tờ tùy thân: (3)................................................................................................................
............................................................................................ ...........................................................
Quan hệ với người được cấp bản sao Trích lục hộ tịch: ...........................................
Đề nghị cơ quan cấp bản sao trích lục(4) .......................................................................
cho người có tên dưới đây:
Họ, chữ đệm, tên: .............................................................. .......Giới tính: ................................
Ngày, tháng, năm sinh:..........................................
.......................................................................
Dân tộc: ............................................................................. Quốc tịch: ............................................
Nơi cư trú: (2)..............................................................................................................................
............................................................................................ ...........................................................
Giấy tờ tùy thân: (3) ..................................................... ...............................................................
............................................................................................ ...........................................................
Số định danh cá nhân (nếu có): .............................. .........................................................
Đã đăng ký tại:(5) ..........................................................................................................................................................
........................................................................... ngày  ....  tháng .....  năm ............................
Theo(6)............................................................................................số.................. quyển số:............................
Số lượng bản sao Trích lục đề nghị cấp:.........................................................................
Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.
Làm tại: ................................ , ngày .......  tháng ......  năm.....
                                                                         Người yêu cầu
                                                            (ký và ghi rõ họ, chữ đệm, tên)
 
Chú thích:
 
(1) Ghi tên cơ quan đề nghị thực hiện việc cấp bản sao Trích lục hộ tịch
 (2) Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo địa chỉ đang nơi sinh sống.
(3) Ghi rõ thông tin về giấy tờ tùy thân (số, cơ quan cấp, ngày cấp hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế)
Ví dụ:             Chứng minh nhân dân số 0010891235 do Công an Hà Nội cấp ngày 20/10/2004;
                        Hộ chiếu số N1233567 do Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao cấp ngày 22/12/2015
                        Hộ chiếu số 545379017 do cơ quan có thẩm quyền Hoa Kỳ cấp ngày 11/02/2016.
(4) Ghi rõ loại việc hộ tịch đã đăng ký trước đây, nay đề nghị cấp bản sao Trích lục hộ tịch
            Ví dụ:             Khai sinh / Kết hôn / Khai tử / Cải chính hộ tịch
(5) Ghi rõ tên cơ quan đã đăng ký hộ tịch trước đây.
Ví dụ:             Ủy ban nhân dân phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
            Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiến, thành phố Hà Nội
            Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình
(6) Ghi rõ loại giấy tờ hộ tịch đã được cấp trước đây (chỉ khai nếu biết rõ).
            Ví dụ:             Giấy khai sinh / Giấy chứng nhận kết hôn
Trích lục khai tử / Trích lục thay đổi hộ tịch

Nguồn tin: Văn phòng

Những tin cũ hơn

 

Danh sách video

Lịch công tác

Giới thiệu

GIỚI THIỆU VỀ XÃ HÒA TIẾN

Theo địa giới hành chính hiên nay thì Hòa Tiến nằm về phía Đông Nam huyện Hòa Vang, cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 13km và trung tâm hành chính huyện Hòa Vang khoảng 5,6km; phía Đông giáp xã Hòa Châu, phía Tây giáp xã Hòa Phong và Hòa Khương, phía Bắc giáp xã Hòa Thọ Tây (Quận Cẩm...

Địa chỉ: ĐT 605 - Dương Sơn - Hòa Tiến - Hòa Vang - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3846176
Chịu Trách nhiệm chính: Ngô Ngọc Trúc - Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến
Điện thoại liên hệ: 0935155097