global html

                          

Trang nhất » DBĐT và Lịch công tác

Tuần thứ 07 từ ngày 06/02 đến ngày 10/02/2017

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO XÃ
(Tuần thứ 07 từ ngày 06/02 đến ngày 10/02/2017)
 
Ngày T/gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm
Thứ 2
06/02/2017
S 8 giờ Họp giao ban UBND xã A. Ái Lãnh đạo các ngành Phòng họp xã
C 14 giờ Làm việc tại cơ quan      
Thứ 3
07/02/2017
S 8 giờ Làm việc tại cơ quan      
C 14 giờ Làm việc tại cơ quan      
Thứ 4
08/02/2017
S 8 giờ Họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự Lãnh đạo huyện A. Ái Phòng họp huyện
C 14 giờ Họp triển khai điều chỉnh quy hoạch NTM Lãnh đạo huyện A. Ái Phòng họp huyện
Thứ 5
09/02/2017
S 8 giờ 7 giờ dự lễ phát động tết trồng cây
Xử lý vướn mắc đường vành đai
Hội ND, Đoàn thanh niên
Lãnh đạo huyện
A. Ái, A. Tuấn, C. Vân
 
A. Tuấn
Thôn An Trạch
 
Phòng họp huyện
C 14 giờ Kiểm tra giám sát giải quyết nước tưới phục vụ sản xuất Lãnh đạo huyện A. Tuấn Phòng họp huyện
Thứ 6
10/02/2017
S 8 giờ - Họp triển khai đề án “4 an”
- Họp triển khai lập bộ thuế phi nông nghiệp
A. Ái
Lãnh đạo huyện
 
Lãnh đạo các ngành
A. Tuấn
Phòng họp xã
Phòng họp huyện
C 14 giờ Làm việc tại cơ quan      

 

Danh sách video

Lịch công tác

Giới thiệu

BỘ MÁY TỔ CHỨC XÃ HÒA TIẾN

SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC XÃ HÒA TIẾN