global html

                          

Trang nhất » DBĐT và Lịch công tác

Tuần thứ 03 từ ngày 16/01 đến ngày 20/01/ 2017

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO XÃ
(Tuần thứ 03 từ ngày 16/01 đến ngày 20/01/ 2017)
 
Ngày T/gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm
Thứ 2
16/01/2017
S 8 giờ Giao ban hàng tháng với lãnh đạo UBND huyện Lãnh đạo huyện
 
A. Ái Phòng họp huyện
C   Lãnh đạo Huyện thăm UBND xã A. Ái A. Ái Phòng họp xã
Thứ 3
17/01/2017
S 8 giờ Hội nghị CBCC năm 2017 A. Ái Toàn CBCC Nhà văn hóa xã
C 14 giờ Họp hội ý Thường trực UBND A. Ái Các PCT, trưởng các ngành Công an, xã đội Phòng họp xã
Thứ 4
18/01/2017
S 8 giờ  Hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc A. Ái – CT UBND Các Phó chủ tich, các ngành Nhà văn hóa xã
C 14 giờ Làm việc tại cơ quan      
Thứ 5
19/01/2017
S 8 giờ - Dự lễ Tổng kết công tác an toàn giao thông
- Làm việc với HTXNN1
-Lãnh đạo UBND huyện
- Lãnh đạo HTXNN1
A. Ái
 
- A. Tuấn
- Phòng họp huyện
 
- Phòng họp HTX
C 14 giờ Lãnh đạo làm việc tại cơ quan      
Thứ 6
20/01/2017
S 8 giờ Lãnh đạo làm việc tại cơ quan      
C 14 giờ Học Nghị quyết trung ương 4 Ban tuyên giáo xã A. Ái, A. Tuấn, C. Vân Nhà văn hóa xã

 

Danh sách video

Lịch công tác

Giới thiệu

BỘ MÁY TỔ CHỨC XÃ HÒA TIẾN

SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC XÃ HÒA TIẾN