global html

                          

Trang nhất » DBĐT và Lịch công tác

Tuần thứ 02 từ ngày 09/01 đến ngày 13/01/ 2017

Tuần thứ 02 từ ngày 09/01 đến ngày 13/01/ 2017
 
Ngày T/gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm
Thứ 2
09/01/2017
S 8 giờ Dự Tổng kết Đảng bộ xã
 
A. Nhơn – BT
 
A. Ái, A. Tuấn, C. Vân Nhà văn hóa xã
C   Làm việc tại cơ quan      
Thứ 3
10/01/2017
S 8 giờ Làm việc với Phòng KT-HT về chợ Lệ Trạch A. Tuấn Phòng KT-HT Nhà họp xã
C 14 giờ Họp hội ý Thường trực UBND A. Ái – CT UBND Các PCT, trưởng các ngành Công an, xã đội Phòng họp xã
Thứ 4
11/01/2017
S 8 giờ  Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng UBND xã A. Ái – CT UBND Các Phó chủ tich, các ngành Nhà văn hóa xã
C 14 giờ Dự Hội nghị tổng kết công tác thôn Lãnh đạo huyện A. Ái Hội trường UBND huyện
Thứ 5
12/01/2017
S   - Dự lễ Tổng kết công tác an ninh quốc phòng năm 2016 A. Ái – CT UBND Xã đội, trưởng các ngành
 
- Nhà Văn hóa xã
 
C   Lãnh đạo làm việc tại cơ quan      
Thứ 6
13/01/2017
S   Lãnh đạo làm việc tại cơ quan      
C   Học Nghị quyết trung ương 4 Ban tuyên giáo xã A. Ái, A. Tuấn, C. Vân Nhà văn hóa xã

 

Danh sách video

Lịch công tác

Giới thiệu

BỘ MÁY TỔ CHỨC XÃ HÒA TIẾN

SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC XÃ HÒA TIẾN