global html

                          

Trang nhất » DBĐT và Lịch công tác

Lịch công tác tuần thứ 51

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO XÃ
(Tuần thứ 51 từ ngày 12/12 đến ngày 16/12/ 2016)
 
Thứ/ngày   Nội dung Địa điểm Thành phần
Thứ 2
12/12/2016
Sáng A. Ái, A. Tuấn, C. Vân: Hội ý UBND xã Hội trường UBND xã Các ngành
Chiều Làm việc tại cơ quan    
Thứ 3
13/12/2016
Sáng - A. Tuấn – Kiểm tra công tác thu, chi năm 2015 ở thôn Hội trường thôn Lãnh cấp ủy, BND thôn, các ngành
Chiều - A. Tuấn – Kiểm tra công tác thu, chi năm 2015 ở thôn Hội trường thôn Lãnh cấp ủy, BND thôn, các ngành
Thứ 4
14/12/2016
Sáng - A. Tuấn – Kiểm tra công tác thu, chi năm 2015 ở thôn
- C. Vân – họp: Công tác vay vốn
- Hội trường thôn
 
 
- Phòng họp UBND huyện
 
 
- Lãnh cấp ủy, BND thôn, các ngành
- Lãnh đạo UBND huyện
Chiều - A. Tuấn – Kiểm tra công tác thu, chi năm 2015 ở thôn Hội trường thôn Lãnh cấp ủy, BND thôn, các ngành
Thứ 5
15/12/2016
Sáng - A. Ái – họp: Giải quyết đường cao tốc
Sáng: A. Tuấn – Kiểm tra công tác thu, chi năm 2015 ở thôn
- Trung tâm hành chính thành phố
 
- Hội trường thôn
 
Chiều Làm việc tại cơ quan    
Thứ 6
16/12/2016
Sáng Lãnh đạo họp đánh giá cán bộ công chức xã Phòng họp xã Toàn cán bộ công chức cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan    
 
 

Danh sách video

Lịch công tác

Giới thiệu

BỘ MÁY TỔ CHỨC XÃ HÒA TIẾN

SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC XÃ HÒA TIẾN