global html

                          

Trang nhất » DBĐT và Lịch công tác

Lịch công tác tuần thứ 50

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO XÃ
(Tuần thứ 50 từ ngày 05/12 đến ngày 09/12/ 2016)
 
Thứ/ngày   Nội dung Địa điểm Thành phần
Thứ 2
05/12/2016
Sáng C. Vân: Dự tổng kết Hội phụ nữ xã Hội trường UBND xã  
Chiều Làm việc tại cơ quan    
Thứ 3
06/12/2016
Sáng - A. Tuấn – Kiểm tra công tác thu, chi năm 2015 ở thôn Hội trường thôn Lãnh cấp ủy, BND thôn, các ngành
Chiều - A. Tuấn – Kiểm tra công tác thu, chi năm 2015 ở thôn Hội trường thôn Lãnh cấp ủy, BND thôn, các ngành
Thứ 4
07/12/2016
Sáng - A. Tuấn – Kiểm tra công tác thu, chi năm 2015 ở thôn
- C. Vân – họp: giải quyết xây dựng, sữa chữa các nhà đối tượng chính sách
- Hội trường thôn
 
 
- Phòng họp UBND huyện
 
 
- Lãnh cấp ủy, BND thôn, các ngành
- Lãnh đạo UBND huyện
Chiều - A. Tuấn – Kiểm tra công tác thu, chi năm 2015 ở thôn Hội trường thôn Lãnh cấp ủy, BND thôn, các ngành
Thứ 5
08/12/2016
Sáng - A. Ái – họp: Đánh giá công tác CCHC ở thành phố
Sáng: A. Tuấn – Kiểm tra công tác thu, chi năm 2015 ở thôn
- Trung tâm hành chính thành phố
 
- Hội trường thôn
 
Chiều Làm việc tại cơ quan    
Thứ 6
09/12/2016
Sáng 8 h: A. Ái – Làm việc với tổ sản xuất rau sạch Phòng họp xã  
Chiều Làm việc tại cơ quan    
 
 

Danh sách video

Lịch công tác

Giới thiệu

BỘ MÁY TỔ CHỨC XÃ HÒA TIẾN

SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC XÃ HÒA TIẾN