global html

                          

Trang nhất » DBĐT và Lịch công tác

Lịch công tác tuần thứ 46

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO XÃ
(Tuần thứ 46 từ ngày 31/10 đến ngày 04/11/ 2016)
 
Thứ/ngày   Nội dung Địa điểm Thành phần
Thứ 2
31/10/2016
Sáng Làm việc tại cơ quan    
Chiều Làm việc tại cơ quan    
Thứ 3
01/10/2016
Sáng Làm việc tại cơ quan    
Chiều Làm việc tại cơ quan    
Thứ 4
02/11/2016
Sáng 8 h: A. Tuấn – Họp tổng kết sản xuất Nông nghiệp Hội trường UBND huyện  
Chiều 14h: A. Ái – Họp: Giải quyết đường cao tốc Phòng họp số 1 huyện Lãnh đạo huyện
Thứ 5
03/11/2016
Sáng 8 h: A. Tuấn dự Hội nghị ở thành phố Trung tâm hành chính thành phố  
Chiều Làm việc tại cơ quan    
Thứ 6
04/11/2016
Sáng 8 h: A. Ái – Làm việc với các HTX Phòng họp xã Lãnh đạo các HTX, các ngành
Chiều Làm việc tại cơ quan    

 

Danh sách video

Lịch công tác

Giới thiệu

BỘ MÁY TỔ CHỨC XÃ HÒA TIẾN

SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC XÃ HÒA TIẾN