global html

                          

Trang nhất » DBĐT và Lịch công tác

Lịch công tác tuần thứ 43

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO XÃ
(Tuần thứ 43 từ ngày 10/10 đến ngày 14/10/ 2016)
 
Thứ/ngày   Nội dung Địa điểm Thành phần
Thứ 2
10/10/2016
Sáng A.Ái, A.Tuấn, C.Vân: Hội ý UBND Phòng họp xã  
Chiều 14h: C.Vân: họp – Công tác xóa đói, giảm nghèo Phòng họp số 1 huyện Lãnh đạo UBND huyện
Thứ 3
11/10/2016
Sáng Làm việc tại cơ quan    
Chiều Làm việc tại cơ quan    
Thứ 4
12/10/2016
Sáng 8 h: A. Tuấn: họp – Triển khai công tác phòng chống lụt bão Phòng họp xã Các ngành
Chiều 14h: A. Ái, A Tuấn, C Vân: đánh giá tình hình thực hiện năm văn hóa văn, văn minh đô thị Phòng họp xã Các ngành
Thứ 5
13/10/2016
Sáng 8 h: A. Tuấn dự Hội nghị ở thành phố Trung tâm hành chính thành phố  
Chiều Làm việc tại cơ quan    
Thứ 6
14/10/2016
Sáng 8 h: C.Vân: họp – giải quyết việc các hộ nghèo Phòng họp xã Ban nhân dân các thôn
Chiều Làm việc tại cơ quan    

 

Danh sách video

Lịch công tác

Giới thiệu

BỘ MÁY TỔ CHỨC XÃ HÒA TIẾN

SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC XÃ HÒA TIẾN