global html

                          

Trang nhất » DBĐT và Lịch công tác

Lịch công tác tuần thứ 42

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO XÃ
(Tuần thứ 42 từ ngày 10/10 đến ngày 14/10/ 2016)
 
Thứ/ngày   Nội dung Địa điểm Thành phần
Thứ 2
10/10/2016
Sáng A.Ái, A.Tuấn, C.Vân: Hội ý UBND Phòng họp xã  
Chiều 14h: C.Vân: họp - Văn hóa, văn minh đô thị 2016 Phòng họp số 1 huyện Lãnh đạo UBND huyện
Thứ 3
11/10/2016
Sáng Làm việc tại cơ quan    
Chiều Làm việc tại cơ quan    
Thứ 4
12/10/2016
Sáng 8 h: C. Vân: họp – công tác Văn hóa, văn minh đô thị 2016 Phòng họp xã Tổ 43 và tổ liên ngành thực hiện năm VH-VM đô thị
Chiều 14h: A. Ái, A Tuấn: họp –Ban thường vụ Phòng họp xã Ban thường vụ Đảng ủy xã
Thứ 5
13/10/2016
Sáng 8 h: A. Tuấn dự Hội nghị ở thành phố Trung tâm hành chính thành phố  
Chiều Làm việc tại cơ quan    
Thứ 6
14/10/2016
Sáng 8 h: C.Vân: họp – giải quyết việc Phòng họp số 1 huyện Phòng LĐTB và XH
Chiều Làm việc tại cơ quan    
 
 

Danh sách video

Lịch công tác

Giới thiệu

BỘ MÁY TỔ CHỨC XÃ HÒA TIẾN

SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC XÃ HÒA TIẾN