global html

                          

Trang nhất » DBĐT và Lịch công tác

Lịch công tác tuần thứ 36

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO XÃ
(Tuần thứ 36 từ ngày 29/8 đến ngày 02/9/ 2016)
 
Thứ/ngày   Nội dung Địa điểm Thành phần
Thứ 2
29/8/2016
Sáng Họp ở xã: văn hóa, văn minh đô thị Phòng họp xã CT, PCT, các thành viên
Chiều Làm việc tại cơ quan   CT, PCT
Thứ 3
30/8/2016
Sáng Làm việc tại cơ quan    
Chiều Họp ở huyện: đường vanh đai Phòng họp số 1 huyện A. Tuấn-PCT
Thứ 4
31/8/2016
Sáng Họp ở Huyện: văn hóa, văn minh đô thị Phòng họp số 1 huyện C. Vân-PCT
Chiều Làm việc tại cơ quan    
Thứ 5
01/9/2016
Sáng Họp ở huyện: giao thông nội đồng Phòng họp số 1 huyện C. Tuấn-PCT
Chiều Làm việc tại cơ quan    
Thứ 6
02/9/2016
Sáng nghỉ lễ    
Chiều nghỉ lễ    

 

Danh sách video

Lịch công tác

Giới thiệu

BỘ MÁY TỔ CHỨC XÃ HÒA TIẾN

SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC XÃ HÒA TIẾN