global html

                          

Trang nhất » DBĐT và Lịch công tác

Lịch công tác tuần thứ 34

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO XÃ
(Tuần thứ 34 từ ngày 15/8 đến ngày 19/8/ 2016)
 
Thứ/ngày   Nội dung Địa điểm Thành phần
Thứ 2
15/8/2016
Sáng Làm việc tại cơ quan   CT, PCT
Chiều Làm việc tại cơ quan   CT, PCT
Thứ 3
16/8/2016
Sáng Làm việc tại cơ quan    
Chiều Họp ở huyện: thôn kiểu mẫu nông thôn mới Phòng họp số 1 huyện A. Tuấn-PCT
Thứ 4
17/8/2016
Sáng Họp ở Huyện: công tác giáo dục Phòng họp số 1 huyện C. Vân-PCT
Chiều Làm việc tại cơ quan    
Thứ 5
18/8/2016
Sáng Họp ở huyện: chợ Lệ Trạch Phòng họp số 1 huyện C. Tuấn-PCT
Chiều Làm việc tại cơ quan    
Thứ 6
19/8/2016
Sáng Họp ở huyện: công tác thu Phòng họp số 1 huyện A. Ái
Chiều Làm việc tại cơ quan   CT, PCT
 
 

Danh sách video

Lịch công tác

Giới thiệu

BỘ MÁY TỔ CHỨC XÃ HÒA TIẾN

SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC XÃ HÒA TIẾN