global html

                          

Trang nhất » DBĐT và Lịch công tác

Lịch công tác tuần thứ 33

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO XÃ
(Tuần thứ 33 từ ngày 08/8 đến ngày 12/8/ 2016)
 
Thứ/ngày   Nội dung Địa điểm Thành phần
Thứ 2
08/8/2016
Sáng Họp ở xã: Hội ý ủy ban Phòng họp xã CT, PCT
Chiều Họp Ban thường vụ Đảng ủy Phòng họp số 1 huyện A. Ái, A. Tuấn
Thứ 3
09/8/2016
Sáng Làm việc tại cơ quan    
Chiều Họp ở huyện: sản xuất nông nghiệp Phòng họp số 1 huyện A. Tuấn-PCT
Thứ 4
10/8/2016
Sáng Họp ở Huyện: chuẩn bị công tác trung thu Phòng họp số 1 huyện C. Vân
Chiều Làm việc tại cơ quan    
Thứ 5
11/8/2016
Sáng Họp ở huyện: đường vành đai Phòng họp số 1 huyện C. Tuấn-PCT
Chiều Làm việc tại cơ quan    
Thứ 6
12/8/2016
Sáng Họp ở huyện: Phòng họp số 1 huyện A. Ái
Chiều Làm việc tại cơ quan   CT, PCT

 

Danh sách video

Lịch công tác

Giới thiệu

BỘ MÁY TỔ CHỨC XÃ HÒA TIẾN

SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC XÃ HÒA TIẾN