global html

                          

Trang nhất » DBĐT và Lịch công tác

Lịch công tác tuần thứ 32

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO XÃ
(Tuần thứ 32 từ ngày 01/8 đến ngày 05/8/ 2016)
 
Thứ/ngày   Nội dung Địa điểm Thành phần
Thứ 2
01/8/2016
Sáng Họp ở xã: công tác xây dựng thôn kiểu mẫu Phòng họp xã CT, PCT
Chiều Họp ở huyện: công tác giải phóng mặt bằng tại chợ lệ trạch Phòng họp số 1 huyện A. Ái
Thứ 3
02/8/2016
Sáng Làm việc tại cơ quan    
Chiều Họp ở huyện: sản xuất nông nghiệp Phòng họp số 1 huyện A. Tuấn-PCT
Thứ 4
3/8/2016
Sáng Tổ chức lễ 27/7   CT, các PCT
Chiều Tổ chức lễ 27/7  
Thứ 5
4/8/2016
Sáng Họp ở huyện: đường vành đai Phòng họp số 1 huyện C. Tuấn-PCT
Chiều Làm việc tại cơ quan    
Thứ 6
5/8/2016
Sáng Họp ở huyện: chợ Lệ Trạch Phòng họp số 1 huyện A. Ái
Chiều Làm việc tại cơ quan   CT, PCT

 

Danh sách video

Lịch công tác

Giới thiệu

BỘ MÁY TỔ CHỨC XÃ HÒA TIẾN

SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC XÃ HÒA TIẾN