global html

                          

Trang nhất » DBĐT và Lịch công tác

Lịch công tác tuần thứ 31

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO XÃ
(Tuần thứ 31 từ ngày 25/7 đến ngày 29/7/ 2016)
 
Thứ/ngày   Nội dung Địa điểm Thành phần
Thứ 2
25/7/2016
Sáng Họp ở xã: Chuẩn bị công tác lễ 27/7 Phòng họp xã CT, PCT
Chiều Họp ở huyện: công tác giải phóng mặt bằng tại chợ lệ trạch Phòng họp số 1 huyện A. Ái
Thứ 3
26/7/2016
Sáng Làm việc tại cơ quan    
Chiều Họp ở huyện: sản xuất nông nghiệp Phòng họp số 1 huyện A. Tuấn-PCT
Thứ 4
27/7/2016
Sáng Tổ chức lễ 27/7   CT, các PCT
Chiều Tổ chức lễ 27/7  
Thứ 5
28/7/2016
Sáng Họp ở huyện: đường vành đai Phòng họp số 1 huyện C. Tuấn-PCT
Chiều Làm việc tại cơ quan    
Thứ 6
29/7/2016
Sáng Họp ở thành phố Phòng họp số A. Ái
Chiều Làm việc tại cơ quan   CT, PCT
 
 

Danh sách video

Lịch công tác

Giới thiệu

BỘ MÁY TỔ CHỨC XÃ HÒA TIẾN

SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC XÃ HÒA TIẾN