global html

                          

Trang nhất » DBĐT và Lịch công tác

Lịch công tác tuần thứ 30

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO XÃ
(Tuần thứ 30 từ ngày 18/7 đến ngày 22/7/ 2016)
 
Thứ/ngày   Nội dung Địa điểm Thành phần
Thứ 2
18/7/2016
Sáng Làm việc tại cơ quan   CT, PCT
Chiều Họp ở huyện: chuẩn bị công tác ngày 27/7 Phòng họp số 1 huyện A. Ái
Thứ 3
19/7/2016
Sáng Làm việc tại cơ quan    
Chiều Họp ở huyện: công tác vệ sinh an toàn thực phẩm Phòng họp số 1 huyện C. Vân-PCT
Thứ 4
20/7/2016
Sáng Họp ở huyện: công tác thu năm 2016 Phòng họp số 1 huyện A. Ái
Chiều Làm việc tại cơ quan   CT, các PCT
Thứ 5
21/7/2016
Sáng Họp ở huyện: đường vành đai Phòng họp số 1 huyện C. Tuấn-PCT
Chiều Làm việc tại cơ quan    
Thứ 6
22/7/2016
Sáng Họp ở huyện: đường vành đai Phòng họp số 1 huyện A. Ái
Chiều Làm việc tại cơ quan   CT, PCT

 

Danh sách video

Lịch công tác

Giới thiệu

BỘ MÁY TỔ CHỨC XÃ HÒA TIẾN

SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC XÃ HÒA TIẾN