global html

                          

Trang nhất » DBĐT và Lịch công tác

Lịch công tác tuần thứ 28

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO XÃ
(Tuần thứ 28 từ ngày 04/7 đến ngày 08/7/ 2016)
 
Thứ/ngày   Nội dung Địa điểm Thành phần
Thứ 2
04/7/2016
Sáng Hội ý UBND Phòng họp xã CT, PCT, các ngành
Chiều Họp Ban thường vụ Phòng họp xã A. Ái, A. Tuấn
Thứ 3
05/7/2016
Sáng Làm việc tại cơ quan    
Chiều Họp ở huyện: công tác phòng chống dịch Phòng họp số 1 huyện C. Vân-PCT
Thứ 4
06/7/2016
Sáng Họp ở huyện: công tác thu năm 2016 Phòng họp số 1 huyện A. Ái
Chiều Làm việc tại cơ quan   CT, các PCT
Thứ 5
07/7/2016
Sáng Họp: Tổ 43 và tổ liên ngành thực hiện năm văn hóa, văn minh đô thị Phòng họp xã C. Vân
Chiều Làm việc tại cơ quan    
Thứ 6
08/7/2016
Sáng Họp ở huyện: công tác giải phóng mặt bằng chợ lệ trạch Phòng họp số 1 huyện A. Ái
Chiều Làm việc tại cơ quan   CT, PCT
 
 

Danh sách video

Lịch công tác

Giới thiệu

BỘ MÁY TỔ CHỨC XÃ HÒA TIẾN

SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC XÃ HÒA TIẾN