global html

                          

Trang nhất » DBĐT và Lịch công tác

Lịch công tác tuần thứ 27

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO XÃ
(Tuần thứ 27 từ ngày 27/6 đến ngày 01/7/ 2016)
 
Thứ/ngày   Nội dung Địa điểm Thành phần
Thứ 2
27/6/2016
Sáng Làm việc tại cơ quan    
Chiều Họp giao ban tại huyện Phòng họp số 1 huyện A. Ái
Thứ 3
28/6/2016
Sáng Làm việc tại cơ quan    
Chiều Họp với Ban quản lý Dự án: đường cao tốc Phòng họp số 1 huyện A. Tuấn-PCT
Thứ 4
29/6/2016
Sáng Họp ở huyện: công tác xóa đói, giảm nghèo Phòng họp số 1 huyện C. Vân-PCT
Chiều Làm việc tại cơ quan   CT, các PCT
Thứ 5
30/6/2016
Sáng 8h: Họp vệ sinh an toàn thực phẩm Phòng họp số 1 huyện C. Vân
Chiều Làm việc tại cơ quan    
Thứ 6
01/7/2016
Sáng Họp ở huyện: công tác cải cách hành chính Phòng họp số 1 huyện A. Tuấn-PCT
Chiều Dự công tác thi đua ở thành phố Hội trường tầng 2 A. Ái
 
 

Danh sách video

Lịch công tác

Giới thiệu

BỘ MÁY TỔ CHỨC XÃ HÒA TIẾN

SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC XÃ HÒA TIẾN