global html

                          

Trang nhất » DBĐT và Lịch công tác

Lịch công tác tuần thứ 26

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO XÃ
(Tuần thứ 26 từ ngày 20/6 đến ngày 24/6/ 2016)
 
Thứ/ngày   Nội dung Địa điểm Thành phần
Thứ 2
20/6/2016
Sáng Họp UBND xã Phòng họp xã CT, các PCT, các ngành
Chiều Họp Ban Thường vụ Phòng họp số 1 huyện A. Ái, A. Tuấn
Thứ 3
21/6/2016
Sáng Làm việc tại cơ quan    
Chiều Họp với phòng KT-HT huyện Phòng họp số 1 huyện A. Tuấn-PCT
Thứ 4
22/6/2016
Sáng Họp triển Ban chỉ đạo xây dựng thôn kiểu mẫu Phòng họp xã Thành viên ban chỉ đạo
Chiều Làm việc tại cơ quan   CT, các PCT
Thứ 5
23/6/2016
Sáng 8h: Họp vệ sinh an toàn thực phẩm Phòng họp số 1 huyện C. Vân
Chiều Làm việc tại cơ quan    
Thứ 6
24/6/2016
Sáng 8h: Làm việc tại vùng rau sạch Cẩm Nê   A. Tuấn-PCT
Chiều Họp công tác phòng cháy, chữa cháy Phòng họp số 1 huyện A. Ái

 

Danh sách video

Lịch công tác

Giới thiệu

BỘ MÁY TỔ CHỨC XÃ HÒA TIẾN

SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC XÃ HÒA TIẾN