global html

                          

Trang nhất » DBĐT và Lịch công tác

Lịch công tác tuần thứ 25

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO XÃ
(Tuần thứ 25 từ ngày 13/6 đến ngày 17/6/ 2016)
 
Thứ/ngày   Nội dung Địa điểm Thành phần
Thứ 2
13/6/2016
Sáng Họp UBND xã Phòng họp xã CT, các PCT, các ngành
Chiều 14h: A.Ái: Họp triển khai xây dựng chợ Lệ Trạch tại huyện Phòng họp số 1  
Thứ 3
14/6/2016
Sáng Làm việc tại cơ quan    
Chiều Họp với phòng NN Phòng họp số 1 A. Tuấn-PCT
Thứ 4
15/6/2016
Sáng Làm việc tại cơ quan    
Chiều Làm việc tại cơ quan   CT, các PCT
Thứ 5
16/6/2016
Sáng 8h: Họp triển khai thực hiện năm VH, VM đô thị Phòng họp xã CT, các PCT, các ngành
Chiều Làm việc tại cơ quan    
Thứ 6
17/6/2016
Sáng 8h: Làm việc tại vùng rau sạch Cẩm Nê   A. Tuấn-PCT
Chiều Làm việc tại cơ quan    
 
 

Danh sách video

Lịch công tác

Giới thiệu

BỘ MÁY TỔ CHỨC XÃ HÒA TIẾN

SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC XÃ HÒA TIẾN