global html

                          

Trang nhất » DBĐT và Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO XÃ NĂM 2017

Tuần thứ 01 từ ngày 02/01 đến ngày 06/01/ 2017
 
Ngày T/gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm
Thứ 2
02/01/2017
S   Nghỉ bù lễ      
C   Nghỉ bù lễ      
Thứ 3
03/01/2017
S   Lãnh đạo làm việc tại cơ quan      
C 14 giờ Họp hội ý UBND xã A. Ái – CT UBND Các PCT, trưởng các ngành Phòng họp xã
Thứ 4
04/01/2017
S 8 giờ  Họp: Giải quyết chợ Lệ Trạch Lãnh đạo huyện A. Ái Phòng họp huyện
C 14 giờ Họp: Ban thường vụ Đảng ủy A. Nhơn – BT Đảng bộ A. Ái, A Tuấn Phòng họp xã
Thứ 5
05/01/2017
S 8 giờ
 
8 giờ
- Dự lễ Tổng kết công tác Mặt trận
- Đánh giá tình hình thiệt hại sau lũ
- A. Hải – CT MT
- Lãnh đạo thành phố
- A. Ái
- A. Tuấn
- Nhà Văn hóa xã
- Trung tâm hành chính thành phố
C   Lãnh đạo làm việc tại cơ quan      
Thứ 6
06/01/2017
S 8 giờ
8 giờ
- Làm việc với HTX NN1
- Kiểm tra nhóm trẻ
- A. Ái
- C. Vân
- BGĐ HTX
- Các trường
- Phòng họp HTX
- Địa bàn xã
C 14 giờ - Dự Tổng kết công tác đoàn - Bí thư đoàn xã - C. Vân Nhà văn hóa xã
 
 

Danh sách video

Lịch công tác

Giới thiệu

BỘ MÁY TỔ CHỨC XÃ HÒA TIẾN

SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC XÃ HÒA TIẾN